Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Các yêu cầu về vận chuyển theo dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime

Khi bạn kích hoạt một mẫu vận chuyển cho dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime, mẫu sẽ tự động cấu hình các thiết lập tối thiểu mặc định, bao gồm cả loại bỏ tùy chọn Vận chuyển nhanh và yêu cầu Vận chuyển tiêu chuẩn miễn phí đến Hoa Kỳ lục địa (48 tiểu bang thấp hơn). Bạn cũng có thể thêm các phương thức vận chuyển tùy chọn như các tùy chọn vận chuyển Miễn phí vận chuyển tiết kiệm hay Vận chuyển quốc tế hoặc chỉnh sửa một số mức cước vận chuyển nhất định mà người bán đặt (xem Bảng 1 bên dưới) tại thời điểm này.

Bảng 1 nêu chi tiết những gì khách hàng sẽ phải trả theo tất cả các phương thức vận chuyển Amazon Prime.

Phương thức vận chuyển Khách hàng Prime Không phải khách hàng Prime
Hai ngày – Lục địa Mỹ (2-3 ngày làm việc) Miễn phí Cước người bán đặt

Tiêu chuẩn – Lục địa Mỹ (3-5 ngày làm việc)

Tiêu chuẩn – Alaska, Hawaii, Puerto Rico (4-8 ngày làm việc)

Tiêu chuẩn – Các lãnh thổ hợp nhất Hoa Kỳ, APO/FPO (2-28 ngày làm việc)

Miễn phí

Miễn phí

Cước người bán đặt

Miễn phí

Cước người bán đặt

Cước người bán đặt

Phổ thông miễn phí: (3-10 ngày làm việc) Miễn phí Miễn phí

Vận chuyển trong hai ngày Prime cho các khu vực Prime và không phải Prime

Vận chuyển trong hai ngày hiện chỉ có sẵn cho khách hàng Prime tại Hoa Kỳ lục địa. Vận chuyển của người bán Prime đến Alaska, Hawaii hoặc các lãnh thổ hợp nhất Hoa Kỳ phải cung cấp miễn phí Vận chuyển tiêu chuẩn thay vì miễn phí Giao hàng trong hai ngày. Khách hàng Prime mong muốn nhận được mức độ dịch vụ khác biệt như một phần trong quyền lợi thành viên của họ, vì vậy không nên cung cấp miễn phí Vận chuyển trong hai ngày và Giao hàng cùng ngày cho thành viên không phải khách hàng Prime.

Trên các mẫu vận chuyển có kích hoạt Prime, các tùy chọn Vận chuyển trong hai ngày chỉ có sẵn cho các khu vực có kích hoạt Prime. Không thể cấu hình Vận chuyển trong hai ngày cho các khu vực không được kích hoạt lợi ích Vận chuyển trong hai ngày. Các khu vực không phải Prime tại Hoa Kỳ lục địa vẫn được yêu cầu cung cấp Vận chuyển tiêu chuẩn miễn phí.

Người bán phải hoạt động sáu ngày một tuần để lấy hàng và giao hàng. Các đơn hàng sử dụng Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime có tùy chọn Giao hàng trong hai ngày có cam kết hai ngày làm việc.

Note: Đối với đơn hàng cuối tuần, điều này có nghĩa là đơn hàng đã được đặt trước thời hạn cuối cùng vào thứ Bảy sẽ có cam kết đến vào thứ Ba tuần tiếp theo; các đơn hàng đã được trước thời hạn cuối cùng vào Chủ Nhật sẽ có cam kết đến vào thứ Tư tuần tiếp theo. Các đơn hàng đặt sau thời hạn cuối cùng vào thứ Bảy sẽ có cam kết đến vào thứ Tư, trừ khi chọn hoạt động vào Chủ Nhật và dịch vụ vận chuyển giao hàng vào Chủ Nhật đến mã bưu chính của khách hàng.

Ngày đặt hàng (trước thời hạn cuối cùng) Ngày giao hàng cho khách hàng
Thứ Hai Thứ Tư
Thứ Ba Thứ Năm
Thứ Tư Thứ Sáu
Thứ Năm Thứ Bảy
Thứ Sáu Thứ Hai tuần sau
Thứ Bảy Thứ Ba tuần sau
Chủ Nhật Thứ Tư

Yêu cầu cung cấp dịch vụ giao hàng trên toàn quốc

Các sản phẩm có kích thước tiêu chuẩn trên mẫu vận chuyển Prime phải có phạm vi giao hàng trên toàn quốc (phạm vi toàn quốc chỉ bao gồm 48 tiểu bang tiếp giáp của Hoa Kỳ và Quận Columbia). Bạn có thể xem sản phẩm nào có kích thước tiêu chuẩn hoặc quá khổ trong Quản lý dịch vụ hoàn thành đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang Trợ giúp về Kích cỡ, trọng lượng và kích thước mục hàng SFP.

Tùy chọn dịch vụ vận chuyển không cao cấp cho các ưu đãi Prime

Khi khách hàng chọn vận chuyển Tiêu chuẩn hoặc Miễn phí vận chuyển tiết kiệm cho các sản phẩm của bạn được chỉ định cho một mẫu vận chuyển Prime, thời gian xử lý (thời gian chờ hoàn thiện đơn hàng) sẽ là 1 ngày làm việc, bất kể thời gian đặt hàng trong ngày. Điều này có nghĩa là bất kỳ thời gian chờ hàng tùy chỉnh nào bạn đã thiết lập sẽ bị bỏ qua đối với các sản phẩm trên mẫu vận chuyển Prime, ngay cả khi vận chuyển đến các khu vực không phải Prime, và ngày giao hàng đã hẹn cùng với ngày cam kết giao hàng cho các đơn hàng có tùy chọn vận chuyển không phải Prime sẽ bị trì hoãn một ngày làm việc.

Thời hạn cuối cùng của đơn hàng và giờ làm việc

Các đơn hàng sử dụng Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime trong đó khách hàng chọn Giao hàng trong hai ngày hoặc Giao hàng cùng ngày dự kiến sẽ gửi hàng vào ngày nhận được đơn hàng từ mỗi thứ Hai đến thứ Sáu, miễn là khách hàng đặt hàng trước thời hạn cuối cùng của bạn. Để xem xét thời hạn cuối cùng, hãy truy cập Yêu cầu đối với Vận chuyển trong hai ngàythời hạn cuối cùng đặt dịch vụ Giao hàng cùng ngày. Đơn hàng nhận được sau thời hạn cuối cùng sẽ được cam kết gửi vào ngày làm việc tiếp theo.

Như đã nêu bên trên trong phần “Tùy chọn dịch vụ vận chuyển không cao cấp cho các ưu đãi Prime”, đơn hàng trong đó khách hàng chọn Vận chuyển tiêu chuẩn hoặc Miễn phí vận chuyển tiết kiệm sẽ được cam kết gửi hàng vào ngày làm việc tiếp theo, bất kể thời gian đặt hàng.

Vận chuyển ngày lễ

Ngày vận chuyển được dựa trên ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (không phải ngày theo lịch), ngoại trừ các ngày lễ của Hoa Kỳ sau đây:

 • Ngày đầu năm mới
 • Ngày Martin Luther King
 • Ngày Tưởng niệm chiến sĩ trận vong
 • Ngày Tổng thống
 • Ngày Độc lập
 • Ngày Lao động
 • Ngày Columbus
 • Ngày Cựu chiến binh
 • Ngày Lễ Tạ Ơn
 • Ngày Giáng Sinh

Important:
 • Giao hàng cùng ngày hiện chỉ có sẵn ở một số thành phố nhất định.
 • Giao hàng tiêu chuẩn miễn phí (3-5 ngày) là bắt buộc đối với tất cả các khu vực ở Hoa Kỳ lục địa khi tạo một mẫu Prime, ngay cả đối với các khu vực không đủ điều kiện Prime.
 • Vận chuyển tiết kiệm, Giao hàng cùng ngày và Giao hàng quốc tế là tùy chọn trên các mẫu vận chuyển có kích hoạt Prime.
 • Vận chuyển nhanh được tắt đối với các mẫu vận chuyển theo dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates