Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Danh mục và bản nháp

Danh mục

Không gian lưu trữ danh mục cung cấp cách thức mới giúp bạn quản lý dữ liệu mục hàng của mình. Dữ liệu mục hàng của sản phẩm là thông tin thuộc tính phổ biến đối với tất cả người bán; ví dụ, tên thương hiệu, màu sắc, vật liệu của sản phẩm. Mục Danh mục cung cấp cho bạn một bộ công cụ tùy chỉnh để ưu tiên, quản lý và nâng cao dữ liệu mục hàng.

Bản nháp

Bản nháp hoặc Thông tin đăng tải nháp cung cấp cách thức mới để làm việc với thông tin đăng tải của bạn thông qua tài khoản Seller Central. Bất kỳ thông tin đăng tải nào không đáp ứng các chính sách tại thời điểm gửi sẽ được lưu dưới dạng bản nháp để bạn có thể xem và chỉnh sửa một cách thuận tiện. Những thông tin này được lưu trong tài khoản của bạn đến khi bạn cung cấp dữ liệu còn thiếu hoặc dữ liệu không hợp lệ một cách chính xác, tại thời điểm đó bản nháp sẽ được xử lý lại.

Hoàn tất bản nháp

Mục Hoàn tất bản nháp trong menu Danh mục là không gian làm việc của bạn để xem và thực hiện hành động đối với thông tin đăng tải nháp. Bạn có thể thêm lần lượt hoặc theo số lượng lớn dữ liệu còn thiếu hay sửa dữ liệu không hợp lệ cho bản nháp (thông tin chi tiết bên dưới). Ngoài ra, bạn luôn có thể xuất tệp Excel có chứa thông tin đăng tải nháp và thêm dữ liệu vào các bản nháp đó trong khi tải tệp lên Seller Central. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tải lên Tệp dữ liệu hàng lưu kho của bạn.

Để thực hiện hành động đối với bản nháp của mình, bạn có thể sử dụng:

 • Các trường có thể chỉnh sửa nội dòng
 • Công cụ Thêm sản phẩm
 • Tùy chọn hàng loạt

Các trường có thể chỉnh sửa nội dòng

Để chỉnh sửa bản nháp bằng cách sử dụng các trường có thể chỉnh sửa trên trang Hoàn tất bản nháp:

 1. Nhấp vào (các) trường thuộc tính đã đánh dấu bên cạnh thông tin đăng tải.
 2. Nhập hoặc chỉnh sửa dữ liệu cho thuộc tính cụ thể.
 3. Chọn biểu tượng dấu chấm hỏi bên cạnh trường nào đó để biết thêm thông tin về giá trị hợp lệ.
 4. Nhấp vào Lưu bên cạnh trường để lưu các chỉnh sửa.
 5. Nhấp vào Lưu giá trị X để lưu dữ liệu cho nhiều thuộc tính của thông tin đăng tải cùng một lúc.

Công cụ Thêm sản phẩm

Để thêm bản nháp bằng công cụ Thêm sản phẩm trên trang Hoàn tất bản nháp :

 1. Nhấp vào Chỉnh sửa bản nháp bên cạnh bất kỳ thông tin đăng tải nháp nào. Trang Thêm một sản phẩm xuất hiện.
 2. Cung cấp giá trị hợp lệ cho tất cả các thuộc tính đánh dấu màu đỏ.
 3. Nhấp vào Lưu.

Bạn có thể thêm dữ liệu vào các thuộc tính mà chúng tôi đã xác định và bất kỳ thuộc tính không bắt buộc nào khác bằng biểu mẫu này để tải lên lại bản nháp của bạn và xử lý.

Thêm dữ liệu vào nhiều bản nháp

Để chỉnh sửa nhiều bản nháp bằng tùy chọn hàng loạt trên trang Hoàn tất bản nháp:

 1. Chọn nhiều thông tin đăng tải bằng cách nhấp vào các hộp kiểm ở phía bên trái của bảng. Bạn có thể chọn tất cả bằng cách nhấp vào hộp kiểm ở trên cùng.
 2. Nhấp vào Hành động hàng loạt đối với X đã chọn xuất hiện ở trên cùng.
  Note: Nút này sẽ chỉ xuất hiện nếu tất cả các thông tin đăng tải có chung một thuộc tính có thể hành động.
 3. Chỉnh sửa hoặc nhập dữ liệu cho các thuộc tính chung trên thông tin đăng tải đã chọn.
 4. Nhấp vào Lưu.

Note: Trước khi lưu các thay đổi, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tính năng tìm kiếm hoặc bộ lọc thuộc tính ở phía bên trái của trang.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Điều gì đang thay đổi trải nghiệm hiện tại?

Không có gì. Bạn có thể tiếp tục gửi tải lên hàng loạt và nhận báo cáo xử lý như bạn vẫn luôn thực hiện. Tuy nhiên, bạn sẽ bỏ lỡ không gian làm việc mới của chúng tôi. Nơi đây sẽ cải thiện trải nghiệm đăng tải thông tin của bạn và khiến việc này trở nên dễ dàng và tốn ít thời gian hơn. Với Bản nháp, bạn luôn có thể xuất tất cả các thông tin đăng tải nháp trong một mẫu thông tin đăng tải duy nhất, thêm mọi dữ liệu cần thiết để kích hoạt thông tin đăng tải trên Amazon trong tệp đó và gửi lại để chuyển Bản nháp của bạn sang trạng thái Đang hoạt động.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates