Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chỉ số về hiệu suất dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime

Để vẫn đủ điều kiện tham gia chương trình dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime, bạn phải đáp ứng các chỉ số về hiệu suất sau đối với các đơn hàng sử dụng Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime:

 • Tỷ lệ lô hàng đúng thời hạn ít nhất 99%
 • Sử dụng Mua dịch vụ vận chuyển cho ít nhất 99% đơn hàng
 • Tỷ lệ hủy đơn hàng không quá 0,5%
 • Tỷ lệ giao hàng đúng thời hạn ít nhất là 97% đối với các đơn hàng Prime mua gói vận chuyển không phải từ chức năng Mua dịch vụ vận chuyển
 • Phạm vi giao hàng trên toàn quốc cho tất cả sản phẩm có kích thước tiêu chuẩn trên mẫu vận chuyển đã kích hoạt Prime.
 • Hoạt động cuối tuần sáu ngày một tuần, bao gồm cả hoạt động thứ Bảy hoặc Chủ Nhật.
 • Giao hàng cuối tuần cho các sản phẩm Prime có kích thước tiêu chuẩn sáu ngày một tuần, bao gồm cả giao hàng vào thứ Bảy hoặc Chủ Nhật.
 • Mục tiêu tốc độ giao hàng đối với cam kết giao hàng trong một ngày và hai ngày.

Sử dụng trang tổng quan hiệu suất của bạn để 1) xem các chỉ số này và 2) tải xuống báo cáo lỗi để xem lại bất kỳ đơn hàng nào đã ảnh hưởng đến chỉ số của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Báo cáo lỗi dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime.

Note: Hiện nay có các yêu cầu bổ sung đối với chương trình dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime (SFP) tại Hoa Kỳ để cung cấp cho khách hàng Prime trải nghiệm giao hàng nhất quán, bất kể họ dùng phương thức hoàn thiện đơn hàng nào. Các yêu cầu mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2021.

Danh sách các chỉ số về hiệu suất

Tỷ lệ lô hàng đúng thời hạn

Tỷ lệ lô hàng đúng thời hạn là số lượng đơn vị sử dụng dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime đã được vận chuyển vào hoặc trước ngày giao hàng đã hẹn chia cho tổng số đơn vị sử dụng dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime đã được vận chuyển.

Các gói hàng được coi là đã vận chuyển khi hãng vận chuyển quét đơn vị lần đầu tiên, không phải khi bạn xác nhận lô hàng. Để được coi là đã vận chuyển đúng thời hạn, mọi đơn hàng đặt trước thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng của bạn phải nhận được lần quét đầu tiên vào cùng ngày.

Nếu gói hàng đã được vận chuyển trễ nhưng giao đúng thời hạn, gói hàng sẽ được tính là giao đúng hạn. Để vận chuyển đúng thời hạn, hãy đảm bảo phương thức vận chuyển của bạn giao các gói hàng trễ trước ngày giao hàng đã cam kết với khách hàng.

Để xem những gì ảnh hưởng đến Tỷ lệ lô hàng đúng thời hạn của bạn, hãy tìm các đơn hàng có chữ “X” trong cột Giao trễVận chuyển trễ trong báo cáo lỗi của bạn.

Note: Trong trường hợp xác nhận giao hàng vào ngày tiếp theo của lô hàng thực tế, Amazon sẽ chỉ có thể theo dõi tình trạng sau đó, quy trình này có thể được coi là lô hàng giao trễ. Bạn phải xác nhận giao hàng ngay sau khi thực hiện vận chuyển.

Giao hàng đúng hạn

Tỷ lệ giao hàng đúng thời hạn là tỷ lệ phần trăm các đơn vị sử dụng dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime đã được giao vào hoặc trước ngày cam kết giao hàng. Tỷ lệ này là quan trọng nhất đối với trải nghiệm khách hàng. Giao hàng trễ có thể dẫn đến đánh giá xấu và yêu cầu trả hàng hoặc hoàn tiền.

Note: Chúng tôi cung cấp tất cả thông tin giao hàng muộn (ngay cả khi thông tin này không ảnh hưởng đến tỷ lệ giao hàng đúng thời hạn của bạn) để bạn có thể làm việc với các hãng vận chuyển nhằm xác định và giải quyết bất kỳ vấn đề nào.
Nếu lần giao hàng đầu tiên không thành công do sự cố không liên quan đến hãng vận chuyển, đơn hàng sẽ không ảnh hưởng đến tỷ lệ giao hàng đúng thời hạn của bạn. Ví dụ, khi khách hàng không có mặt để ký gói hàng.

Để xem những gì ảnh hưởng đến Tỷ lệ giao hàng đúng thời hạn của bạn, hãy tìm các đơn hàng có chữ “X” trong cột Giao trễ trong báo cáo lỗi của bạn. Để xác định đơn hàng nào ảnh hưởng đến tỷ lệ này và tính đủ điều kiện sử dụng Prime của bạn, hãy tìm “X” trong phần Giao trễĐã vận chuyển mà không sử dụng Mua dịch vụ vận chuyển.

Mua dịch vụ vận chuyển

Tỷ lệ Mua dịch vụ vận chuyển là số lượng đơn vị sử dụng Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime có nhãn mua thông qua chức năng Mua dịch vụ vận chuyển chia cho tất cả đơn vị sử dụng Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime đã được vận chuyển.

Nếu khách hàng muốn thay đổi địa chỉ vận chuyển của họ, hãy hướng dẫn họ liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng. Không tự hủy đơn hàng. Khách hàng phải nhập thông tin vận chuyển đã cập nhật cho một đơn hàng mới.

Để xem những gì ảnh hưởng đến tỷ lệ Mua dịch vụ vận chuyển của bạn, hãy tìm các đơn hàng có chữ “X” trong cột Đã vận chuyển không sử dụng Mua dịch vụ vận chuyển trong báo cáo lỗi của bạn.

Tỷ lệ hủy đơn hàng

Tỷ lệ hủy đơn hàng là số đơn vị sử dụng Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime bị bạn hủy trước khi xác nhận giao hàng chia cho tổng số đơn vị sử dụng Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime đã đặt hàng. Để tính chỉ số này, chúng tôi xem xét tất cả các trường hợp hủy do bạn tạo vì bất kỳ lý do nào.

Khách hàng có thể hủy đơn hàng tối đa 30 phút sau khi đặt đơn hàng mà không cần thực hiện hành động nào từ bạn. Nếu sau 30 phút đặt hàng, khách hàng chính thức yêu cầu hủy đơn hàng, bạn có thể hủy đơn hàng và đơn hàng này sẽ không được tính vào chỉ số Tỷ lệ hủy đơn hàng của bạn.

Quy trình chính thức để khách hàng có thể yêu cầu hủy đơn hàng là tìm đơn hàng họ muốn hủy trong tài khoản Amazon của họ bằng cách nhấp vào Tài khoản của bạn > Đơn hàng của bạn > Yêu cầu hủy .

Bạn sẽ được thông báo về yêu cầu hủy đơn hàng chính thức từ người mua thông qua:

 • Email
 • Trang Quản lý đơn hàng trên Seller Central
 • Báo cáo đơn hàng
 • Phản hồi API đơn hàng (MWS & SP-API)

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Hủy đơn hàng.

Để xem những gì ảnh hưởng đến tỷ lệ hủy đơn hàng của bạn, hãy tìm các đơn hàng có chữ “X” trong cột Đơn hàng bị hủy bởi người bán trong báo cáo lỗi của bạn.

Chỉ số tốc độ giao hàng

Đáp ứng tốc độ giao hàng mục tiêu đối với cam kết giao hàng một ngày và hai ngày. Chỉ số về tốc độ giao hàng đo tỷ lệ phần trăm lượt xem trang của khách hàng hiển thị cam kết giao hàng trong một hoặc hai ngày khi ưu đãi dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime của bạn là Ưu đãi nổi bật, bất kể việc mua hàng đã được thực hiện hay chưa.

Các mục tiêu chỉ số về tốc độ giao hàng dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime được nêu dưới đây. Bạn cũng có thể xem các chỉ số này trên trang tổng quan hiệu suất dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime.

Note: Mọi thay đổi đối với mục tiêu tốc độ giao hàng sẽ được thông báo trước tối thiểu 45 ngày.

Table 1. Mục tiêu tốc độ giao hàng

Kích thước tiêu chuẩn Quá khổ
Tỷ lệ xem trang chi tiết sản phẩm có tốc độ giao hàng bằng hoặc dưới một ngày (%) 20% 5%
Tỷ lệ xem trang chi tiết sản phẩm có tốc độ giao hàng bằng hoặc dưới hai ngày (%) 55% 30%

Liên kết Tải về báo cáo tốc độ tạo báo cáo hiển thị các ASIN đã ảnh hưởng đến chỉ số Tốc độ giao hàng của bạn. Tìm hiểu thêm về báo cáo tốc độ.

Lấy hàng cuối tuần

Người bán đã đăng ký dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime phải làm việc và vận chuyển các sản phẩm Prime sáu ngày một tuần, bao gồm cả thứ Bảy hoặc Chủ Nhật. Nếu chọn hoạt động thứ Bảy (và không chọn Chủ Nhật), số lượt xem trang của khách hàng vào thứ Sáu sau thời hạn cuối cùng hoặc thứ Bảy trước thời hạn cuối cùng sẽ được vận chuyển vào thứ Bảy. Nếu chọn hoạt động Chủ Nhật (và không chọn hoạt động vào thứ Bảy), số lượt xem trang của khách hàng vào ngày thứ Sáu sau thời hạn cuối cùng sẽ được vận chuyển vào Chủ Nhật.

Note: Đảm bảo bạn đang sử dụng dịch vụ vận chuyển có thể lấy hàng và quét gói hàng vào cuối tuần.

Giao hàng cuối tuần

Người bán đã đăng ký dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime phải giao các sản phẩm Prime có kích thước tiêu chuẩn sáu ngày một tuần, bao gồm cả giao hàng vào thứ Bảy hoặc Chủ Nhật.

Bạn có thể xem lại và cập nhật cài đặt lấy hàng và giao hàng cuối tuần bằng cách sử dụng Cài đặt hoàn thiện đơn hàng. Sử dụng các dịch vụ vận chuyển lấy hàng và/hoặc giao hàng cho khách hàng vào cuối tuần để mang đến cho khách hàng trải nghiệm giao hàng nhất quán hơn trong suốt cả tuần.

Phạm vi giao hàng trên toàn quốc

Các sản phẩm có kích thước tiêu chuẩn trên mẫu vận chuyển Prime phải có phạm vi giao hàng trên toàn quốc (phạm vi toàn quốc chỉ bao gồm 48 tiểu bang tiếp giáp của Hoa Kỳ và Quận Columbia). Bạn có thể xem sản phẩm nào có kích thước tiêu chuẩn hoặc quá khổ trong Quản lý dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập kích cỡ, trọng lượng và kích thước mục hàng trong Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime.

Khung thời gian đánh giá hiệu suất

Hiệu suất được đo trong khung thời gian 7 và 30 ngày. Nếu chỉ số về hiệu suất của bạn thấp hơn yêu cầu trong suốt bảy hoặc 30 ngày qua, tính đủ điều kiện Prime của bạn có thể bị đình chỉ. Nếu điều này xảy ra, trạng thái Prime của bạn sẽ vẫn bị đình chỉ cho đến khi chúng tôi nhận được và chấp nhận kế hoạch hành động của bạn.

Cách kháng cáo quyết định đình chỉ

 • Tại sao hiệu suất Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime của bạn lại giảm xuống dưới các yêu cầu của chương trình
 • Bạn đang thực hiện những hành động nào để khắc phục tình hình này
 • Các biện pháp cụ thể để tránh vấn đề này trong tương lai

Các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến hiệu suất Prime của bạn

Chúng tôi hiểu rằng một số trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Các yếu tố như thời tiết, mất điện, tăng đột biến khối lượng đơn hàng, thiếu vắng nhân viên và lỗi cơ khí có thể dẫn đến các lô hàng vận chuyển chậm, giao hàng trễ, hủy đặt hàng hoặc sự kết hợp của cả ba hệ quả trên.

Với Kiểm soát khối lượng đơn hàng Prime, bạn có thể giảm tác động của các yếu tố này lên hiệu suất Prime của bạn. Công cụ này cho phép bạn điều chỉnh khối lượng đơn hàng tối đa hàng ngày của bạn hoặc tạm thời tắt hoàn toàn huy hiệu chương trình Prime cho đến khi tình hình đã qua hoặc vấn đề được giải quyết. Để biết thêm thông tin, hãy vào phần Kiểm soát khối lượng đơn hàng Prime.

Đối với các vấn đề ở quy mô nhỏ hơn, như xe tải của hãng vận chuyển bị hỏng, hãy sử dụng nút Tạo POA trên trang tổng quan. Chúng tôi sẽ cân nhắc các tình huống của bạn khi đánh giá tính đủ điều kiện Prime của bạn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates