Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Bán điện thoại mang thương hiệu của hãng cung cấp dịch vụ viễn thông

Amazon hạn chế thêm ASIN mới cho Điện thoại mang thương hiệu của hãng cung cấp dịch vụ viễn thông trong các danh mục sản phẩm khác để đảm bảo rằng khách hàng có thể yên tâm mua hàng. Người bán chỉ nên thêm điện thoại mang thương hiệu của hãng cung cấp dịch vụ viễn thông vào danh mục Điện thoại di động có gói dịch vụ.

  • Tiêu đề thông tin đăng tải phải ở định dạng sau <Thương hiệu> <Tên/Mã số kiểu máy> <Kích thước> < Màu sắc> (<Hãng cung cấp dịch vụ viễn thông>). Ví dụ: "Samsung Galaxy S6 32GB Black (ATT)" là cách thể hiện đúng thông tin của điện thoại.
  • Item_type trong mẫu phải là "cell-phones-with-service-plans".
  • Điện thoại mang thương hiệu của hãng cung cấp dịch vụ viễn thông đã được mở khóa hoặc không có hợp đồng cũng cần được đăng tải thông tin trong danh mục Điện thoại di động có gói dịch vụ, miễn là có thể hiện bất kỳ loại thương hiệu của hãng cung cấp dịch vụ viễn thông nào trong phần thông tin về điện thoại. Nếu ưu đãi của bạn là điện thoại đã mở khóa hoặc không có hợp đồng và mang thương hiệu của hãng cung cấp dịch vụ viễn thông, hãy nhớ đề cập đến thông tin đó trong trường Ghi chú điều kiện.
  • Trong thẻ Mô tả, trong trường Tính năng chính của sản phẩm, không được thể hiện “không có hợp đồng” hoặc “đã mở khóa” là trạng thái của sản phẩm mang thương hiệu hãng cung cấp dịch vụ viễn thông của bạn.
  • Tất cả các sản phẩm điện thoại mang thương hiệu của hãng cung cấp dịch vụ viễn thông phải được đăng tải bằng mã UPC của nhà sản xuất. Để biết thêm thông tin về yêu cầu đối với UPC, hãy tham khảo trang UPC và GTIN sản phẩm. Nếu bạn không có UPC, hãy tham khảo mục Cách đăng tải sản phẩm không có GTIN.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates