Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Phí xử lý FBA thủ công

Nếu bạn chọn không cung cấp nội dung thông tin thùng hàng, Amazon sẽ xử lý các hộp của bạn theo cách thủ công tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng và có tính phí. Chúng tôi có thể nhận các lô hàng được xử lý thủ công chậm hơn so với các lô hàng có nội dung thông tin thùng hàng.

Note: Mỗi hộp có trong lô hàng của bạn phải có nhãn mã hộp FBA duy nhất được in từ Hàng đợi vận chuyển của bạn, ngay cả khi bạn không cung cấp nội dung thông tin thùng hàng. Nếu bạn không dán nhãn mã hộp FBA bắt buộc lên các hộp của mình thì các lô hàng sau này của bạn có thể sẽ bị chặn.

Mức phí

Tháng Phí xử lý thủ công
Tháng 1 - Tháng 10 $0.15 mỗi đơn vị
Tháng 11 - Tháng 12 $0.30 mỗi đơn vị

Phí xử lý FBA thủ công hiện hành dựa trên thời gian nhận được đơn vị đầu tiên của lô hàng tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng. Ví dụ: nếu chúng tôi nhận đơn vị đầu tiên của lô hàng tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng vào tháng 10, thì phí $0,15 cho mỗi đơn vị sẽ áp dụng cho tất cả các đơn vị trong lô hàng đó (ngay cả khi một số đơn vị được nhận vào tháng 11). Tương tự như vậy, nếu chúng tôi nhận đơn vị đầu tiên của lô hàng tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng vào tháng 12, thì phí $0,30 cho mỗi đơn vị sẽ áp dụng cho tất cả các đơn vị trong lô hàng đó, ngay cả khi một số đơn vị được nhận vào tháng 1.

Important: Lưu ý rằng mức phí khi xem trước có thể khác so với mức phí áp dụng. Ví dụ: nếu lô hàng được gửi vào tháng 10, mức phí khi xem trước là $0,15 mỗi đơn vị, nhưng đơn vị đầu tiên của lô hàng không được nhận tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng cho đến tháng 11, mức phí $0,30 mỗi đơn vị (mức phí áp dụng tại thời điểm nhận đơn vị đầu tiên) sẽ được áp dụng cho tất cả các đơn vị trong lô hàng.

Chúng tôi sẽ thu phí 14 ngày sau khi nhận đơn vị đầu tiên của lô hàng của bạn tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng. Bạn sẽ bị thu phí đối với số lượng đơn vị đã nhận được vào ngày thu phí. Nếu lô hàng của bạn có các đơn vị nhận được sau khi đã tính phí xử lý FBA thủ công đối với lô hàng, bạn sẽ bị thu phí của các đơn vị bổ sung này trong khoảng thời gian 14 ngày tiếp theo.

Lựa chọn áp dụng phí

Khi tạo lô hàng tới Amazon, nếu bạn chọn tùy chọn Bỏ qua thông tin hộp và áp dụng phí xử lý thủ công trong bước Chuẩn bị lô hàng của quy trình tạo lô hàng, chúng tôi sẽ tính phí cho lô hàng của bạn. Chế độ xem trước sẽ cho bạn biết số tiền phí ước tính và Amazon sẽ thu phí sau khi lô hàng của bạn đã được nhận tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng.

Important: Chọn tùy chọn phí xử lý FBA thủ công có thể khiến việc nhận lô hàng của bạn bị chậm trễ. Các lô hàng được xử lý thủ công cần nhiều thời gian xử lý hơn so với các lô hàng có nội dung thông tin thùng hàng. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Cung cấp nội dung thông tin thùng hàng.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates