Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Điều tra và kháng cáo Khiếu nại từ A - Z

Bạn có cơ hội giải quyết vấn đề trực tiếp với người mua.

Nếu có Khiếu nại, bốn kết quả có thể xảy ra:

 • Người mua rút khiếu nại và khiếu nại đã đóng, không ảnh hưởng đến tình trạng tài khoản của bạn hoặc ODR.
 • Bạn có thể quyết định hoàn tiền đầy đủ cho người mua bằng cách nhấp vào hoàn tiền cho khách hàng khi đang tiến hành điều tra và Khiếu nại sẽ được đóng lại. Điều này sẽ được thể hiện trong ODR của bạn, do đó, tốt nhất bạn nên giải quyết mọi vấn đề trực tiếp với người mua trong vòng 48 giờ đầu tiên kể từ khi vấn đề được đưa ra thông qua Tin nhắn giữa người mua và người bán hoặc Yêu cầu trả hàng. Nếu bạn hoàn tiền cho người mua, bạn có thể chọn yêu cầu người mua trả lại hàng trước khi hoàn tiền.
 • Amazon sẽ điều tra khiếu nại theo cách thủ công và đưa ra quyết định về việc có đứng về phía người mua hay không. Khiếu nại được điều tra thủ công được giải quyết dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm phản hồi của bạn (nếu có) trong Tin nhắn giữa người mua và người bán hoặc Yêu cầu trả hàng với người mua. Trong quá trình này, Amazon có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin và trình bày sự việc theo góc nhìn của bạn. Hãy truy cập Trả lời thông báo Khiếu nại từ A – Z. Điều quan trọng là bạn cần cung cấp càng nhiều thông tin bổ sung, có liên quan và thuyết phục về giao dịch hoặc các hành động cụ thể được thực hiện liên quan đến giao dịch càng tốt. Nếu bạn không trả lời yêu cầu thông tin của chúng tôi trong vòng 48 giờ, Amazon có thể đi đến quyết định ủng hộ người mua trong khiếu nại này, và điều này sẽ được phản ánh trong tình trạng tài khoản hoặc tỷ lệ lỗi của đơn hàng (ODR) của bạn.
 • Amazon tự động phê duyệt khiếu nại và trừ số tiền khiếu nại từ tài khoản của bạn khi bất kỳ tiêu chí nào dưới đây được đáp ứng:
  1. Đơn hàng không có phương thức vận chuyển có thể theo dõi và không được cung cấp mã số theo dõi đơn hàng hợp lệ trong trang Quản lý đơn hàng khi đặt hàng.
  2. Khách hàng đã liên hệ với bạn qua Tin nhắn giữa người mua và người bán về vấn đề liên quan đến giao hàng hoặc qua Yêu cầu trả hàng cho vấn đề liên quan đến sản phẩm và chưa nhận được phản hồi trong vòng 48 giờ.
  3. Bạn chưa vận chuyển đơn hàng trước hoặc vào ngày giao hàng dự kiến.
  4. Bạn chưa giao đơn hàng khi đến ngày giao hàng dự tính.

Những kết quả này cũng sẽ được phản ánh trong tình trạng tài khoản của bạn hoặc Tỷ lệ lỗi của đơn hàng (ODR).

Important: Nếu bạn kháng cáo quyết định khiếu nại và quyết định trước đó được thay đổi, ảnh hưởng của Khiếu nại đến tỷ lệ lỗi của đơn hàng (ODR) sẽ không còn được áp dụng. Có thể mất đến năm ngày để thay đổi về tỷ lệ lỗi của đơn hàng sẽ hiển thị trên trang Đơn hàng.

Các bước kháng cáo khiếu nại từ A — Z:

Sau khi chúng tôi chấp nhận khiếu nại của người mua và trừ tiền từ tài khoản của bạn, bạn có 30 ngày để gửi kháng cáo nếu bạn không đồng ý với quyết định của chúng tôi và có thông tin mới để chúng tôi điều tra.

Để kháng cáo khiếu nại:

 1. Từ menu Hiệu suất, chọn Khiếu nại từ A – Z.
 2. Nhấp vào thẻ Tùy chọn kháng cáo, tìm khiếu nại liên quan và chọn Quyết định kháng cáo.
 3. Nhập nhận xét của bạn vào hộp văn bản và thêm bất kỳ thông tin mới nào có thể giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về Khiếu nại và quan điểm của bạn về việc có nên chấp nhận khiếu nại hay không.
  Note: Hộp văn bản không hỗ trợ tệp đính kèm. Nếu bạn cần đính kèm tài liệu, vui lòng sử dụng Tin nhắn giữa người mua và người bán để đính kèm tài liệu và gửi cho người mua. Hãy nêu rõ trong phản hồi Khiếu nại từ A – Z của bạn rằng bạn đã đính kèm thông tin bổ sung (ví dụ: bằng chứng giao hàng) trong phần Tin nhắn giữa người mua và người bán.
 4. Chọn Gửi.

Trong quá trình điều tra khiếu nại, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email nếu thấy cần thêm thông tin và bạn phải trả lời trong vòng 48 giờ. Để được trợ giúp về cách trả lời thông báo về khiếu nại, hãy truy cập Trả lời thông báo về Khiếu nại từ A – Z.

Note: Để biết thông tin về cách kháng cáo khiếu nại từ A – Z bao gồm thiệt hại tài sản hoặc thương tích cá nhân do sản phẩm bị lỗi, hãy truy cập Quy trình khiếu nại từ A – Z về thiệt hại tài sản và thương tích cá nhân.

Để biết thêm thông tin về khiếu nại, hãy truy cập Giới thiệu về Khiếu nại từ A – Z của Amazon.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates