Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Bán đầu bàn chải đánh răng thay thế

Người mua đánh giá cao thông tin rõ ràng và nhất quán khi đưa ra quyết định mua hàng. Trong một nỗ lực để nâng cao trải nghiệm khách hàng khi mua đầu bàn chải đánh răng thay thế, người bán được yêu cầu phải tuân thủ các định dạng tiêu đề sau đây:

Định dạng tiêu đề đối với các sản phẩm có thương hiệu có tính tương thích

[Tên thương hiệu của đầu bàn chải đánh răng thay thế] + [Tên sản phẩm] + “cho” + [Thương hiệu bàn chải đánh răng] + [Số mẫu] nếu có + [(các) Màu], [#-Gói] nếu có. Tham khảo các ví dụ được đề cập dưới đây về định dạng tiêu đề với tên thương hiệu:

Ví dụ:

  • Đầu bàn chải đánh răng trẻ em thay thế Genkent cho Philips Sonicare Hx6032/64 Hx6034, 4 gói
  • Đầu bàn chải đánh răng E-Cron cho Oral-B Sonic SR18-4, 4 gói

Nếu đầu bàn chải đánh răng thay thế là chung chung và không có tên thương hiệu, hãy sử dụng tên thương hiệu của nhà sản xuất.

Định dạng tiêu đề cho các sản phẩm chung có tính tương thích

[Chung] + [Tên sản phẩm] + “cho” + [Thương hiệu] + [Số mẫu] nếu có + [(các) Màu], [#-Gói] nếu có. Tham khảo các ví dụ được đề cập dưới đây về định dạng tiêu đề với tên chung:

Ví dụ:

  • Đầu bàn chải đánh răng thay thế chung cho Philips Sonicare, 12 gói
  • Đầu bàn chải đánh răng thay thế chung cho Oral-B Vitality, 4 gói

Những thông số kỹ thuật này giúp người mua tìm và đánh giá thông tin đăng tải của bạn dễ dàng hơn. Việc không tuân thủ hướng dẫn thông tin đăng tải của Amazon có thể dẫn đến việc loại bỏ các thông tin đăng tải của bạn hoặc mất đặc quyền bán của bạn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates