Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Sử dụng nguồn cấp dữ liệu để thêm giá dành cho khách hàng doanh nghiệp và giảm giá khi mua số lượng lớn

Sử dụng nguồn cấp dữ liệu để thêm giá dành cho khách hàng doanh nghiệp và giảm giá khi mua số lượng lớn

Thêm giá dành cho khách hàng doanh nghiệp và giảm giá khi mua số lượng lớn vào thông tin đăng tải của bạn bằng cách tải xuống tệp nguồn cấp dữ liệu và thêm giá dành cho khách hàng doanh nghiệp và giảm giá khi mua số lượng lớn. Áp dụng tất cả các hướng dẫn cho nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn. Tìm hiểu thêm về nguồn cấp dữ liệu.

Note: Điều này không thay đổi hoặc thay thế phiếu mua hàng hiện tại của bạn; chỉ thêm các tính năng dành cho khách hàng doanh nghiệp. Nếu bạn muốn tạo phiếu mua hàng chỉ dành cho khách hàng doanh nghiệp, hãy tạo phiếu mua hàng chỉ dành cho doanh nghiệp.

Tải xuống các tệp nguồn cấp dữ liệu chỉ dành cho doanh nghiệp

Để tải giá dành cho khách hàng doanh nghiệp, bạn phải sử dụng một trong các tệp nguồn cấp dữ liệu sau:

 • Nếu đã có phiếu mua hàng, bạn không phải tạo phiếu mua hàng mới cho giá dành cho khách hàng doanh nghiệp và giảm giá khi mua số lượng lớn. Chỉ cần thêm giá dành cho khách hàng doanh nghiệp và các khoản giảm giá khi mua số lượng lớn vào phiếu mua hàng hiện tại của bạn trên Amazon với giá dành cho khách hàng tiêu chuẩn bằng cách sử dụng Tệp Giá dành cho khách hàng doanh nghiệp/mua số lượng lớn. Sau khi tải xuống tệp này, hãy hoàn tất các bước trong Thêm giá dành cho khách hàng doanh nghiệp và giảm giá khi mua số lượng lớn vào tệp nguồn cấp dữ liệu của bạn dưới đây.
 • Nếu bạn chưa từng bán sản phẩm này trên Amazon, hãy thực hiện như sau:
  1. Tạo thông tin đăng tải sử dụng nguồn cấp dữ liệu theo từng hạng mục.
  2. Thêm giá dành cho khách hàng doanh nghiệp và các khoản giảm giá khi mua số lượng lớn sử dụng Tệp Giá dành cho khách hàng doanh nghiệp/mua số lượng lớn bằng cách hoàn tất các bước trong Thêm giá dành cho khách hàng doanh nghiệp và giảm giá khi mua số lượng lớn vào tệp nguồn cấp dữ liệu của bạn dưới đây.

Thêm giá dành cho khách hàng doanh nghiệp và giảm giá khi mua số lượng vào tệp nguồn cấp dữ liệu của bạn

Sau khi tải xuống tệp nguồn cấp dữ liệu của bạn, hãy hoàn tất các bước sau. Điều này thêm tính năng kinh doanh vào phiếu mua hàng hiện tại của bạn; không thay đổi hoặc thay thế phiếu mua hàng hiện tại của bạn.


 1. Để xem lại các yêu cầu, hãy mở thẻ Định nghĩa dữ liệu trong Tệp Giá dành cho khách hàng doanh nghiệp/mua số lượng lớn hoặc tệp nguồn cấp dữ liệu theo từng hạng mục.
 2. Mở bảng tính mẫu.
 3. Bắt buộc: Thêm giá dành cho khách hàng doanh nghiệp vào hàng giá dành cho khách hàng doanh nghiệp. Bạn phải thêm giá dành cho khách hàng doanh nghiệp trước khi thêm các khoản giảm giá khi mua số lượng lớn. Giá dành cho khách hàng doanh nghiệp phải nhỏ hơn hoặc bằng Giá tiêu chuẩn của bạn. Nếu giá dành cho khách hàng doanh nghiệp của bạn cao hơn giá tiêu chuẩn của bạn, giá dành cho khách hàng doanh nghiệp của bạn sẽ không được kích hoạt.
 4. Tùy chọn: Nếu bạn muốn nhập các khoản giảm giá khi mua số lượng lớn, hãy nhập mô hình giảm giá khi mua số lượng lớn của bạn (cố định hoặc theo phần trăm) vào hàng loại giá khi mua số lượng lớn. Với mô hình cố định, hãy nhập giá mà bạn chọn cho mỗi loại giảm giá. Với mô hình theo phần trăm, hãy nhập các khoản giảm giá theo phần trăm cho mỗi loại. Giảm giá theo phần trăm được tính dựa trên giá dành cho khách hàng doanh nghiệp của bạn.
 5. Mở Bảng tính mẫu giá.
 6. Trong cột loại giá khi mua số lượng lớn, hãy chọn mô hình giảm giá bạn muốn sử dụng (cố định hoặc theo phần trăm).
 7. Chỉ định các loại theo số lượng lớn của bạn bằng cách thiết lập giới hạn dưới trong các hàng giới hạn dưới theo số lượng lớn1, giới hạn dưới theo số lượng lớn2, v.v. Giới hạn dưới đại diện cho số lượng lớn đang được giảm giá. Ví dụ: nếu bạn chỉ muốn giảm giá khi mua số lượng lớn cho khách hàng mua 10 đơn vị sản phẩm trở lên, hãy nhập 10 vào trường giới hạn dưới theo số lượng lớn1. Bạn có thể chỉ định tối đa 5 loại trong các hàng được dán nhãn từ giới hạn dưới theo số lượng lớn1 đến giới hạn dưới theo số lượng lớn5. Mỗi giới hạn dưới có một mức giá, như giá khi mua số lượng lớn1, liên quan đến giới hạn trong cột liền kề bên phải.
 8. Xác định các mức giảm giá khi mua số lượng lớn. Nếu bạn đang sử dụng mô hình cố định, hãy nhập các mức giá khi mua số lượng lớn mà bạn muốn tính vào cột giá khi mua số lượng lớn1, giá khi mua số lượng lớn2, v.v. Ví dụ: Nếu bạn muốn tính phí $10 cho mỗi mặt hàng khi mua 5 mặt hàng, $7 cho mỗi mặt hàng khi mua 10 mặt hàng và $4 cho mỗi mặt hàng khi mua 15 mặt hàng, hãy nhập thông tin sau:

  Nếu bạn đang sử dụng mô hình theo phần trăm, hãy nhập một số từ 0 đến 99 cho mức giảm giá bạn muốn đưa ra. Ví dụ: nếu bạn muốn giảm tổng cộng 5% khi mua 3 mặt hàng, tổng cộng 10% khi mua 6 mặt hàng, và tổng cộng 15% khi mua 9 mặt hàng, hãy nhập 5 vào trường giá khi mua số lượng lớn1, 10 vào trường giá khi mua số lượng lớn215 vào trường giá khi mua số lượng lớn3:

  Note: Chỉ áp dụng đối với mô hình cố định, mỗi mức giá khi mua số lượng lớn liên tiếp phải thấp hơn mức giá cuối cùng; giá khi mua số lượng lớn2 phải thấp hơn giá khi mua số lượng lớn1, và tiếp tục áp dụng.

  Giảm giá theo phần trăm của bạn sẽ được tính dựa trên giá dành cho khách hàng doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn là người bán FBA, hãy để trống các cột số lượngtiến độ giao hàng. Các trường này được sử dụng cho thông tin đăng tải trên mạng lưới đơn hàng do người bán thực hiện (MFN), và nhập giá trị vào các trường này sẽ chuyển đổi phiếu mua hàng của bạn thành phiếu mua hàng MFN.

 9. Trong MS Excel, chọn Lưu dưới dạng và lưu tệp của bạn dưới dạng Văn bản (Phân tách bằng thẻ) (*.txt).
 10. Tải lên tệp của bạn bằng cách đi đến trình đơn Hàng lưu kho và chọn Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên. Khi tải lên tệp của bạn, sử dụng tùy chọnTệp bảng giá và số lượng.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates