Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Cung cấp thông tin về nội dung thùng hàng

Amazon yêu cầu nội dung thông tin thùng hàng chính xác cho mỗi hộp được gửi đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC). Thông tin này giúp trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) tiếp nhận lô hàng của bạn nhanh hơn và giúp hàng lưu kho của bạn sẵn sàng để bán sớm hơn. Nếu bạn không cung cấp nội dung thông tin thùng hàng, Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) sẽ ấn định một khoản phí để xử lý nội dung của mỗi thùng hàng theo cách thủ công. Để biết thêm thông tin, hãy xem Phí xử lý FBA thủ công.

Important: Cung cấp nội dung thông tin thùng hàng không chính xác có thể khiến các lô hàng sau bị chặn và bạn sẽ phải trả phí xử lý thủ công.
Note: Bạn bắt buộc phải cung cấp trọng lượng và kích thước chính xác của hộp với tất cả các lô hàng, ngay cả khi bạn chọn không cung cấp nội dung thông tin thùng hàng tại Seller Central.

Bạn có thể cung cấp nội dung thông tin thùng hàng cho Amazon trong quá trình tạo lô hàng qua Seller Central hoặc Amazon Marketplace Web Service.

Cách cung cấp nội dung thông tin thùng hàng

Các phương pháp cung cấp nội dung thông tin thùng hàng phụ thuộc vào quy trình tạo lô hàng bạn đã chọn.

Quy trình làm việc Cung cấp nội dung thông tin thùng hàng

Gửi đến Amazon

Nếu bạn đang đóng gói nhiều hộp SKU đơn hoặc hộp có nhiều đơn vị của cùng một SKU, hãy chọn tạo mẫu đóng gói và nhập nội dung thông tin thùng hàng bao gồm trọng lượng, kích thước và hướng dẫn chuẩn bị và dán nhãn. Lưu mẫu SKU cho phép bạn sử dụng lại nội dung thông tin thùng hàng bất cứ khi nào bạn bổ sung SKU.

Gửi/Bổ sung hàng lưu kho

Sau khi chuẩn bị lô hàng của bạn ở bước năm của quy trình làm việc Gửi/Bổ sung, nhấp vào Xử lý lô hàng. Đối với Tùy chọn đóng gói lô hàng, bạn sẽ được nhắc chọn một trong các phương thức sau để cung cấp nội dung thông tin thùng hàng:
Amazon Marketplace Web Service

Để chỉ ra phương thức bạn đang sử dụng để cung cấp nội dung thông tin thùng hàng, hãy gọi CreateInboundShipment hoặc UpdateInboundShipment và thiết lập IntendedBoxContentsSource của InboundShipmentHeader thành một trong các tùy chọn có sẵn: KHÔNG CÓ, THÔNG TIN hoặc MÃ VẠCH 2D.

Tùy chọn mặc định là KHÔNG CÓ.

Nếu giá trị của IntendedBoxContentSource là KHÔNG tại thời điểm xác nhận lô hàng, phí xử lý thủ công sẽ được tính khi trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) nhận được hàng lưu kho của bạn.

Nếu chọn FEED hoặc MÃ VẠCH 2D nhưng không được cung cấp nội dung thông tin thùng hàng, lô hàng của bạn sẽ phải chịu phí xử lý thủ công. Để biết thêm thông tin, xem Tài liệu Amazon MWS.

Các câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để nhập nội dung thông tin thùng hàng cho các đơn vị quá khổ mà tôi đặt trực tiếp trên một pallet?

Nếu lô hàng của bạn chứa các sản phẩm quá khổ được đặt trực tiếp trên một pallet thay vì trong một hộp, hãy xem xét việc sử dụng một hộp riêng cho mỗi đơn vị quá khổ. Nếu lô hàng của bạn cũng chứa các thùng hàng, hãy tiếp tục dán nhãn các thùng hàng đó như bình thường. Dán nhãn pallet trên cả bốn mặt của pallet để lô hàng của bạn được tiếp nhận đúng cách.

Note: Khi bạn gửi hàng tồn quá hạn đến một trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC), bạn chỉ được phép có một ngày hết hạn cho mỗi ASIN trong cùng một thùng hàng vận chuyển. Chỉ được vận chuyển nhiều ASIN có ngày hết hạn khác nhau trong cùng một thùng hàng khi tất cả các đơn vị của mỗi ASIN có cùng ngày hết hạn.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Ngày hết hạn trên các sản phẩm Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA).

Sẽ thế nào nếu quy trình vận chuyển của tôi không hỗ trợ thông tin đăng tải nội dung trong mỗi thùng hàng?

Việc sửa đổi quy trình hoàn thiện đơn hàng lưu kho để cung cấp nội dung thông tin thùng hàng sẽ cho phép các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) tiếp nhận lô hàng của bạn nhanh hơn và làm cho hàng tồn kho của bạn sẵn sàng để bán sớm hơn. Tuy nhiên, nếu quy trình vận chuyển của bạn không hỗ trợ cung cấp thông tin này, hãy chọn một trong nhiều tùy chọn cho thùng hàng và chọn Bỏ qua việc cung cấp nội dung thùng hàng khi được hỏi bạn muốn cung cấp nội dung thông tin thùng hàng như thế nào. Amazon sẽ xử lý lô hàng của bạn theo cách thủ công và có tính phí.

Các yêu cầu đối với thùng hàng vận chuyển hàng cỡ nhỏ (SPD) là gì?

Tất cả các hộp Vận chuyển hàng cỡ nhỏ phải:

 • Đáo ứng Yêu cầu về vận chuyển và chỉ đường
 • Các đơn vị bên trong mỗi hộp phải được chuẩn bị theo trang Yêu cầu đóng gói và chuẩn bị sản phẩm
 • Có một nhãn lô hàng Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) và nhãn của hãng vận chuyển
 • Không nặng hơn 50,00 lb trừ khi chứa đúng một mục hàng quá khổ nặng hơn 50,00 lb
 • Không quá 25,00 inch ở bất kỳ cạnh nào trừ khi chứa đúng một mục hàng quá khổ có kích thước lớn hơn 25,00 inch
 • Được đóng gói đúng cách để đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) trong tình trạng nguyên vẹn

Important: Phải tuân thủ nghiêm ngặt chính sách về trọng lượng và kích thước hộp. Việc gửi các thùng hàng quá trọng lượng hoặc quá khổ đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) có thể dẫn đến việc các lô hàng bị chặn trong tương lai. Truy cập Vận chuyển hàng cỡ nhỏ đến Amazon để biết thêm thông tin.
Tip: Hãng hợp tác vận chuyển thu phí tối thiểu 1 lb cho các lô hàng. Mức phí tối thiểu sẽ được áp dụng với các lô hàng có trọng lượng dưới 1 lb.

Các yêu cầu đối với thùng hàng Lô hàng lẻ vận chuyển bằng xe tải hoặc Dịch vụ vận chuyển hàng đầy xe tải là gì?

Lô hàng lẻ vận chuyển bằng xe tải (LTL) dành cho các thùng hàng hoặc hộp được cố định trên pallet hoặc được gửi trên xe rơ-moóc hoặc container. Đối với Lô hàng lẻ vận chuyển bằng xe tải, xe tải có thể chứa các lô hàng đến các điểm đến khác. Nếu lô hàng của bạn đủ điều kiện sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng đầy xe tải (FTL) thì lô hàng sẽ chuyển trực tiếp đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC). Các lô hàng LTL và FTL cần được hẹn giao hàng trước. Để biết thêm thông tin, hãy xem ‘Lên lịch hẹn giao hàng’ tại Yêu cầu của hãng vận chuyển đối với việc giao hàng LTL và FTL.

Đối với những sản phẩm vận chuyển bằng xe tải:

 • Thực hiện theo các Yêu cầu đóng gói và chuẩn bị sản phẩmYêu cầu đối với người bán về việc giao hàng LTL, FTL và FCL.
 • Tất cả các hộp trên mỗi pallet phải thuộc cùng một mã lô hàng.
 • Mỗi hộp trên pallet phải có một nhãn mã định danh hộp Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) riêng. Không sao chép, tái sử dụng hoặc sửa đổi nhãn để sử dụng trên các hộp khác.
 • Tổng trọng lượng lô hàng không được nhỏ hơn 150,00 lb.
 • Một pallet đóng gói không được vượt quá 1.500,00 lb đối với pallet không xếp chồng và 750,00 lb đối với pallet xếp chồng.
 • Pallet phải được làm bằng gỗ, đạt tiêu chuẩn GMA loại B trở lên, 40 x 48 inch và tiếp cận 4 chiều.
 • Những hộp trên pallet không được nhô ra cạnh pallet.
 • Hộp phải được giữ chắc trên pallet bằng nhựa hoặc màng căng.
 • Những mục hàng chỉ nặng hơn 100,00 lb, dài hơn 80,00 inch, hoặc rộng hơn 30,00 inch phải nằm trên pallet riêng.
 • Nhiều hộp được bán theo bộ nặng hơn 100,00 lb phải nằm trên pallet riêng.
 • Pallet được hãng vận chuyển xác định là có thể xếp chồng lên nhau.
 • Pallet lý tưởng là 50 inch (45 inch cho hộp và 5 inch cho pallet) và có thể xếp chồng để tiết kiệm không gian và tối ưu hóa không gian xe kéo. Pallet không xếp chồng không được cao quá 72 inch và chiếm ít không gian hơn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Yêu cầu về vận chuyển và chỉ đường, Yêu cầu về nhãn lô hàngYêu cầu của người bán đối với việc giao hàng LTL, FTL và FCL.

Tôi có thể gửi bao nhiêu hộp cho mỗi lô hàng?

Số lượng hộp bạn có thể gửi trong lô hàng sẽ khác nhau, tùy theo phương thức vận chuyển mà bạn sử dụng.

Phương thức vận chuyển Giới hạn hộp
Vận chuyển hàng cỡ nhỏ (hãng hợp tác vận chuyển) 200
Vận chuyển hàng cỡ nhỏ (hãng hợp tác vận chuyển) 500
lô hàng lẻ vận chuyển bằng xe tải 5,000


Cung cấp thông tin về nội dung thùng hàng


Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates