Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Bổ sung hoặc loại bỏ sản phẩm khỏi chương trình FBA Nhỏ và nhẹ

Để thêm hoặc loại bỏ các sản phẩm khỏi chương trình Nhỏ và nhẹ FBA, bạn có thể tải xuống mẫu, thêm SKU người bán (MSKU) bạn muốn thêm hoặc xóa, sau đó tải danh sách đã hoàn thành lên Seller Central để gửi yêu cầu của bạn.

Bạn có thể tải xuống mẫu từ một trong các trang sau:

Để được trợ giúp về cách tạo MSKU mới cho chương trình Nhỏ và nhẹ, hãy tải xuống hướng dẫn tạo ưu đãi của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về cách đăng ký sản phẩm, hãy tải xuống hướng dẫn đăng ký của chúng tôi. Các phiên bản tiếng Trung của cả hai hướng dẫn cũng có sẵn tại:

Sử dụng các hướng dẫn dưới đây để điền vào mẫu. Khuyến nghị lưu một bản sao biểu mẫu đã hoàn thành trên ổ cứng để lưu hồ sơ.


 1. Xem lại thẻ Ví dụ.

  Thẻ Ví dụ hiển thị dữ liệu mẫu mà bạn có thể sử dụng làm tham chiếu khi điền vào thẻ Tải lên.

 2. Cập nhật thẻ Mẫu.

  Trong thẻ Tải lên, hãy cung cấp các MSKU mà bạn muốn loại bỏ. Cập nhật các thông tin sau:

  • Quốc gia (Dòng 1): Bạn sẽ loại bỏ các MSKU khỏi thị trường này.
  • MSKU (Dòng 4 trở đi): Liệt kê tất cả các MSKU mà bạn muốn loại bỏ.
 3. Lưu tệp của bạn.

  Khi bạn đã điền xong biểu mẫu, hãy lưu thẻ Tải lên dưới dạng tệp .txt được phân cách bằng thẻ. Chúng tôi khuyên bạn nên lưu lại tệp để tham khảo trong tương lai.

 4. Tải lên tệp của bạn.

  Tải lên tệp văn bản được phân tách bằng thẻ (.txt) của bạn trong bước thứ hai trên thẻ Hủy đăng ký sản phẩm.

 5. Chờ cho quá trình xử lý hoàn tất.

  Khi trạng thái tải lên là Đã xong, hãy đọc báo cáo trạng thái. Đối với các MSKU phát sinh lỗi, tham khảo các thông báo lỗi trong báo cáo.

 6. Gửi sản phẩm của bạn đến Amazon.

  Gửi đơn vị của bạn đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) mà chúng tôi chỉ định khi bạn tạo lô hàng. Bạn có thể tìm thấy chính sách và CÂU HỎI THƯỜNG GẶP về chương trình tại đây.

Note: Truy cập công cụ Các cơ hội bán hàng từ dịch vụ FBA để xác định ưu đãi của bạn đủ điều kiện cho chương trình Nhỏ và nhẹ. Để biết thêm thông tin về công cụ này, hãy truy cập trang Trợ giúp của chúng tôi.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates