Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thay đổi danh mục sản phẩm

Công cụ tự phục vụ

Nút trình duyệt khác với danh mục sản phẩm như thế nào?

Mỗi sản phẩm trên Amazon đều có một nút trình duyệt để giúp khách hàng tìm kiếm hoặc duyệt một loại sản phẩm. Ví dụ: một đôi giày thể thao có thể có đường dẫn duyệt như sau:

Quần áo, Giày và Trang sức > Nam > Giày > Thể thao

Một danh mục sản phẩm xác định hạn chế nào có thể được đặt ra cho việc bán sản phẩm trong danh mục đó cũng như phí bán hàng.

Thay đổi nút trình duyệt của nhiều sản phẩm

Bạn có thể tiết kiệm thời gian cần thiết khi muốn thay đổi danh mục của nhiều sản phẩm bằng cách tải lên Tệp dữ liệu hàng lưu kho.

  1. Đi tới Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên và tạo mẫu tệp dữ liệu hàng lưu kho thích hợp.
  2. Nhập thông tin sản phẩm của bạn và thêm danh mục mới vào cột Từ khóa cho loại sản phẩm.
  3. Tải tệp lên trên thẻ Kiểm tra và tải lên tệp hàng lưu kho của bạn tại trang Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates