Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tôi có thể làm gì nếu thông tin tài khoản ngân hàng của tôi bị từ chối?

Thực hiện các bước sau để xác minh thông tin tài khoản ngân hàng của bạn nhằm xác thực thông tin tài khoản được liên kết với tài khoản người bán của bạn:

 1. Đi tới Cài đặt và nhấp vào Thông tin tài khoản.
 2. Trên trang Thông tin tài khoản người bán, bên dưới phần Thông tin thanh toán, nhấp chọn Thông tin tài khoản ngân hàng.
 3. Bạn có thể xác minh tài khoản của mình thông qua trang Phương thức nhận tiền, nhấp vào Quản lý phương thức nhận tiền và nhấp chọn Xác minh tài khoản để bắt đầu thực hiện xác minh.
 4. Trên trang Xác minh phương thức nhận tiền, tải lên các chứng từ ngân hàng của bạn bằng cách sử dụng nút Tải lên bản sao.
 5. Xác minh các thông tin sau đây:
  • Tên trên chứng từ trùng khớp với tên bạn nhập trong Seller Central.
  • Logo ngân hàng, số tài khoản và tên chủ tài khoản được hiển thị rõ ràng.
  • Ngày trên chứng từ không quá 180 ngày.
  • Chứng từ không phải là ảnh chụp màn hình.
  • Tải lên chứng từ đầy đủ và xóa thông tin giao dịch mà bạn không muốn chia sẻ.
 6. Xác minh thông tin trên chứng từ của bạn là chính xác bằng cách chọn bốn hộp kiểm. Nhấp vào Gửi để xác minh. Nhấp vào Tiếp tục trên màn hình bật lên. Thông báo thành công “Chứng từ của bạn đã được gửi thành công” sẽ được hiển thị.

Note: Quá trình xác minh chứng từ có thể mất đến bốn ngày làm việc.

Lý do từ chối tài khoản ngân hàng

Sau đây là một số lý do thông thường khiến tài khoản ngân hàng bị từ chối:

 • Thông tin nhập vào phần Thông tin phương thức nhận tiền không trùng khớp với thông tin tài khoản ngân hàng. Bạn đã nhập thông tin cho một tài khoản vãng lai tại Hoa Kỳ, nhưng số định tuyến gồm 9 chữ số của ngân hàng, số tài khoản ngân hàng của bạn hoặc các số ở cuối séc đã bị nhập sai. Xác nhận và nhập lại thông tin.
 • Ngân hàng của bạn không nằm ở một quốc gia sử dụng Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon hoặc dịch vụ thanh toán Hyperwallet.
 • Bạn đã nhập các số ở cuối phiếu gửi tiền thay vì các số ở cuối tờ séc. Mặc dù các số này thường giống nhau, nhưng trong một số trường hợp, chúng có thể khác nhau. Nhập lại bằng các số ở tờ séc.
 • Xác thực tài khoản ngân hàng mới của bạn không thành công. Điều này xảy ra khi thông tin chi tiết của tài khoản ngân hàng mới được thêm vào không chính xác và bạn cần nhập một tài khoản ngân hàng hợp lệ khác cho chính xác.

Để thêm thông tin mới hoặc cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng hiện có vào tài khoản người bán của bạn, hãy tham khảo Thêm, xem và cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của bạn.

Các vấn đề thường gặp khi thêm thông tin tài khoản ngân hàng mới

 • Nếu quốc gia bạn muốn chọn không được liệt kê trong danh sách thả xuống Tài khoản ngân hàng, hãy cài đặt Địa chỉ doanh nghiệp của bạn chính xác và sau đó cố gắng cập nhật tài khoản ngân hàng của bạn.
 • Nếu bạn không thể truy cập trang tài khoản ngân hàng hoặc thấy thông báo bị cấm, hãy đảm bảo bạn là người dùng chính của tài khoản hoặc yêu cầu người dùng chính cấp cho bạn quyền thích hợp để sử dụng trang này. Nếu bạn là người dùng chính, nhấp vào đây để cấp quyền truy cập cho người dùng khác.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates