Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Hợp nhất tài khoản

Hợp nhất các tài khoản sẽ hợp nhất trải nghiệm bán hàng của bạn trên các cửa hàng quốc tế của Amazon và giúp bạn quản lý và mở rộng quy mô doanh nghiệp một cách dễ dàng. Bạn cũng có thể có quyền truy cập vào các công cụ trước đây bị hạn chế ở một quốc gia duy nhất, cũng như nhận phí đăng ký chiết khấu cho Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp.

Cách xem bạn đã có tài khoản hợp nhất chưa

Các tài khoản đã hợp nhất được liệt kê trong trình chuyển đổi cửa hàng ở thanh điều hướng trên cùng trong Seller Central. Nếu bạn có tài khoản nào chưa được liệt kê ở đó, bạn có thể hợp nhất chúng theo các hướng dẫn dưới đây.

Nếu bạn đã bán ở nhiều quốc gia hoặc khu vực và bạn muốn hợp nhất các tài khoản này:


 1. Đăng nhập vào Seller Central và nhấp vào Tài khoản toàn cầu từ menu thả xuống Cài đặt.
 2. Từ trang Tài khoản toàn cầu, hãy nhấp vào thẻ Hợp nhất tài khoản.
 3. Thực hiện theo hướng dẫn trên trang và chọn các tài khoản mà bạn muốn hợp nhất.
 4. Khi được nhắc đăng nhập lại, hãy nhập email và mật khẩu cho tài khoản khác mà bạn muốn hợp nhất.
 5. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ có thể xem trước các tài khoản mới hợp nhất.
 6. Nhấp vào nút Xác nhận và hợp nhất, chấp nhận các điều khoản và điều kiện, sau đó nhấp vào nút Xác nhận và hợp nhất một lần nữa.

Cách đăng ký bán hàng tại một khu vực mới và hợp nhất tài khoản

Nếu bạn muốn bán ở một quốc gia hoặc khu vực mới:


 1. Đăng nhập vào Seller Central ở một quốc gia hoặc khu vực mà bạn đang bán và chọn Bán hàng toàn cầu từ menu thả xuống Hàng lưu kho.
 2. Nhấp vào thẻ của quốc gia hoặc khu vực mà bạn muốn đăng ký.
 3. Nhấp vào Đăng ký quốc gia hoặc khu vực mà bạn muốn bán.
 4. Nếu được yêu cầu đăng nhập lại, hãy sử dụng email và mật khẩu cho khu vực mà bạn đang bán hàng.
 5. Hoàn thành quá trình đăng ký bằng cách cung cấp thêm thông tin, nếu được yêu cầu. Các quốc gia bạn mới đăng ký bán hàng sẽ được hợp nhất tự động sau khi bạn hoàn tất.

Chính sách hợp nhất các tài khoản

Tất cả người bán phải tuân thủ chính sách sau đây khi hợp nhất các tài khoản. Việc hợp nhất các tài khoản là vĩnh viễn. Sau khi hợp nhất các tài khoản, bạn sẽ không thể hủy hợp nhất.

 • Bạn chỉ có thể hợp nhất các tài khoản mà bạn là chủ sở hữu.
 • Không hợp nhất các tài khoản nếu bạn là Nhà cung cấp giải pháp, công ty dịch vụ web hoặc nhà tích hợp quản lý tài khoản. Thay vào đó, hãy tham khảo ý kiến của chủ sở hữu tài khoản và yêu cầu họ tự thực hiện. Không thể hủy hợp nhất các tài khoản sau khi hợp nhất.

Phí đăng ký Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp cho các tài khoản hợp nhất

Để giúp bạn phát triển doanh nghiệp của mình, chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng bán hàng ở nhiều quốc gia với mức giá thấp hơn. Nếu bạn hợp nhất tài khoản của mình, phí hàng tháng của bạn sẽ là một trong những điều sau đây, tùy theo giá trị nào thấp hơn1:

 • Tổng phí đăng ký cho mỗi quốc gia mà bạn có thông tin đăng tải đang hoạt động; hoặc
 • Tương đương $39,99 USD mỗi tháng

Ví dụ: nếu bạn duy trì các tài khoản Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp hợp nhất tại Ấn Độ (không bao gồm phí đăng ký) và Mexico (phí đăng ký là 600 MXN/$30,43 USD) và có thông tin đăng tải đang hoạt động ở cả hai cửa hàng, bạn sẽ phải trả phí đăng ký tương đương với $30,43 USD mỗi tháng, được tính vào tài khoản Mexico của bạn dưới dạng 600 MXN. Nếu bạn duy trì các tài khoản Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp được hợp nhất tại Hoa Kỳ (phí đăng ký là $39,99 USD), Châu Âu (phí đăng ký là €39/$45,94 USD) và Nhật Bản (phí đăng ký là ¥4.900/$44,18 USD) và có thông tin đăng tải đang hoạt động ở cả ba, bạn sẽ thanh toán bằng $39,99 USD, được lập hóa đơn vào tài khoản Hoa Kỳ của bạn là $12,09 USD, vào tài khoản Châu Âu của bạn là €11,79 USD và vào tài khoản Nhật Bản của bạn là ¥1482.

Phí đăng ký của bạn sẽ được chia đều cho mỗi quốc gia hoặc khu vực mà bạn có thông tin đăng tải đang hoạt động và được tính riêng bằng từng đồng nội tệ.2 Phí giảm sẽ được áp dụng tự động nếu bạn đã bán hàng ở nhiều quốc gia bằng tài khoản hợp nhất của mình. Bạn có thể xem phí trong phần chi tiết giao dịch của Báo cáo thanh toán. Nếu bạn bán hàng ở nhiều quốc gia, nhưng không làm như vậy với các tài khoản hợp nhất, hãy làm theo các bước ở trên để đảm bảo tính đủ điều kiện tham gia ưu đãi này.

Khu vực/Quốc gia Phí đăng ký hàng tháng cho mỗi quốc gia3 Phí đăng ký tài khoản đã nối
Hoa Kỳ USD 39,99 Không quá mức tương đương với $39,99 (USD)
Canada CAD 29,99
Mexico MXN 600
Brazil BRL 19
Châu Âu GBP 25, EUR 39, SEK 410 hoặc PLN 165,91
Vương quốc Anh
Đức
Pháp
Ý
Tây Ban Nha
Hà Lan
Thụy Điển
Ba Lan
Thổ Nhĩ Kỳ Miễn phí
Ấn Độ Miễn phí
Nhật Bản JPY 4.900
Úc AUD 49,95
Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất Miễn phí
Ả Rập Xê Út Miễn phí
Singapore Miễn phí
Tổng Lên đến $217,78 (USD)4

1 Phí giới thiệu, phí FBA, phí khóa sổ và các khoản phí khác vẫn sẽ được áp dụng.

2 Số tiền có thể thay đổi tùy thuộc vào tỷ giá hối đoái có hiệu lực khi tính phí hàng tháng, nhưng sẽ luôn tổng cộng không quá $39,99 (USD) theo tỷ giá hối đoái hiện hành, không bao gồm thuế (ngoại trừ Brazil và Mexico). Ngân hàng hoặc nhà phát hành thẻ tín dụng của bạn có thể tính phí giao dịch nước ngoài và không bao gồm trong số tiền trên.

3 Có thể không phản ánh các chương trình giảm phí hiện tại khác.

4 Ước tính dựa trên tỷ giá hối đoái hiện hành vào ngày 17 tháng 5 năm 2021.


Hợp nhất tài khoản


Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates