Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thiết lập địa chỉ gửi hàng mặc định

Trong phần Cài đặt vận chuyển, mục Địa chỉ vận chuyển mặc định cho phép người mua biết vị trí bạn đang gửi hàng trên trang Danh sách ưu đãi. Bạn có thể xác định nhiều địa chỉ vận chuyển, nhưng bạn chỉ có thể đặt một Địa chỉ vận chuyển mặc định cho mỗi tài khoản. Cài đặt này áp dụng cho tất cả dịch vụ và thông tin đăng tải liên kết với cùng tài khoản người bán.

Thiết lập địa chỉ vận chuyển mặc định


 1. Đi tới Cài đặt vận chuyển chung.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa trong phần Địa chỉ vận chuyển mặc định.
 3. Chọn Địa chỉ vận chuyển mặc định từ danh sách menu.
 4. Nhấp vào Lưu.
Note: Thời gian để lựa chọn Địa chỉ vận chuyển mặc định mới của bạn xuất hiện có thể lên đến sáu giờ.

Quản lý địa chỉ gửi hàng


 1. Đi tới Cài đặt vận chuyển chung.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa trong phần Địa chỉ vận chuyển mặc định.
 3. Nhấp vào + Thêm địa chỉ mới hoặc Chỉnh sửa bên cạnh mục nhập địa chỉ hiện có.
 4. Nhập Tên địa chỉ (ví dụ: “Kho Seattle”).
 5. Chọn Quốc gia từ menu thả xuống.
 6. Nhập địa chỉ vận chuyển thực tế trong Địa chỉ.
 7. Nhập Mã bưu chính liên kết với địa chỉ vận chuyển này, sau đó nhấp vào Kiểm tra mã bưu chính để xác minh.
 8. Nhập Thành phố/Thị trấn, Tiểu bang/Quận/Khu vực, Số điện thoại chínhĐịa chỉ email.
 9. Nhấp vào Lưu.

Xóa địa chỉ gửi hàng


 1. Đi tới Cài đặt vận chuyển chung.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa trong phần Địa chỉ vận chuyển mặc định.
 3. Nhấp vào Xóa bên cạnh địa chỉ bạn muốn xóa.
  Note: Nếu chỉ có một địa chỉ gửi hàng, bạn không thể xóa địa chỉ này khỏi Địa chỉ vận chuyển mặc định. Bạn sẽ cần thêm địa chỉ mới và đặt thành Địa chỉ vận chuyển mặc định trước khi xóa địa chỉ khác.
 4. Nhấp vào Có, xóa để xoá hoặc Không, cứ tiếp tục để hủy bỏ.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates