Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thiết lập cước vận chuyển của bạn

Chúng tôi khuyên bạn nên đặt cước vận chuyển càng đơn giản càng tốt. Ví dụ: Bạn có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí để giúp tăng doanh số bán hàng và tăng cơ hội chiến thắng Ưu đãi nổi bật.

Bạn có thể thiết lập cước vận chuyển bằng ba cách:

Vận chuyển dựa theo trọng lượng hoặc mục hàng

Khi người mua chọn mua sản phẩm của bạn, Amazon áp dụng cước phí vận chuyển cố định trên mỗi lô hàng và cước phí vận chuyển theo trọng lượng hoặc theo mục hàng tương ứng với đơn hàng.

Ví dụ về tính cước phí dựa trên trọng lượng:

 • Bạn thiết lập cước phí vận chuyển là $4.00 cho mỗi lô hàng và cước phí $0.50 cho mỗi pound trọng lượng.
 • Một người mua chọn mua hai sản phẩm từ bạn bao gồm một TV có trọng lượng 25 pound và một đầu DVD có trọng lượng 1 pound.
 • Amazon tính tổng phí vận chuyển cho khách hàng như sau: $4.00 + $0.50 x (25 lb. + 1 lb.) = $17.00.

Ví dụ tính cước phí dựa trên mục hàng:

 • Bạn thiết lập cước phí $4.00 cho mỗi lô hàng và cước phí $1.00 cho mỗi mục hàng.
 • Một người mua đặt hàng hai sản phẩm từ bạn.
 • Amazon tính tổng phí vận chuyển của người mua như sau: $4.00 + $1.00 x 2 mục hàng = $6.00.

Vận chuyển theo khoảng giá

Vận chuyển theo khoảng̣ giá cho phép bạn tạo phạm vi hoặc biên độ giá cho đơn hàng. Mỗi biên độ giá có cước phí vận chuyển riêng. Khi một người mua chọn mua sản phẩm của bạn, Amazon sẽ xem xét tổng giá trị đơn hàng, xác định tổng giá nằm trong biên độ nào, sau đó áp dụng mức cước phí được bạn thiết lập riêng cho biên độ giá đó.

Ví dụ biên độ giá:

 • Bạn tạo các biên độ giá, chẳng hạn như:
Biên độ doanh thu Phí vận chuyển
$0.00 - 50.00 $10.00
$50.01 - 80.00 $5.00
$80.01 - cao hơn $0.00
 • Một người mua đặt đơn hàng tổng cộng $75
 • Amazon tính tổng phí vận chuyển của người mua là $5.00, dựa trên cước phi theo biên độ giá của bạn.

Hãy xem cách dùng mẫu vận chuyển để áp dụng các tùy chọn này.

Vận chuyển theo mức trọng lượng

Vận chuyển theo mức trọng lượng cho phép người bán đủ điều kiện tạo các mức trọng lượng đơn hàng phục vụ cho mục đíchvận chuyển hàng hóa. Mỗi mức trọng lượng có cước phí vận chuyển riêng. Khi người mua chọn mua sản phẩm của bạn, Amazon xác định tổng trọng lượng thuộc mức nào và sau đó áp dụng cước phí vận chuyển cố định cho mỗi lô hàng và cước vận chuyển cho từng mức trọng lượng do bạn chỉ định.

Cách áp dụng mức trọng lượng:

 • Bạn tạo các mức trọng lượng, chẳng hạn như:
  Mức trọng lượng Phí vận chuyển
  0-100 lbs. $0.50/lb.
  Nặng hơn 100 lbs. $0.25/lb.
  Mức phí cố định $5
 • Ví dụ: Một người mua đặt đơn hàng có tổng trọng lượng 200lbs.

  $5 + (100 lbs. * $0.50) + (100 lb.* $0.25)

  Amazon tính tổng phí vận chuyển của người mua là $80 dựa trên cước phí theo từng mức của bạn.

Hãy xem cách dùng mẫu vận chuyển để áp dụng các tùy chọn này.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates