Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chuyển sang cài đặt vận chuyển mới

Mặc dù chúng tôi đang chuyển Người bán chuyên nghiệp sang cài đặt vận chuyển mới, Amazon khuyên bạn nên tự làm điều này để hiểu được lợi ích của các cài đặt mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem Sử dụng Cài đặt vận chuyển mới.

Di chuyển tài khoản của bạn


  1. Nhấp vào nút Tìm hiểu ở phía trên cùng của trang Cài đặt vận chuyển và xem trang trình chiếu để tìm hiểu về các cài đặt mới.
  2. Sau khi bạn xem phần trình chiếu xong, nhấp vào Bắt đầu di chuyển. Cài đặt vận chuyển mặc định của bạn sẽ được sao chép và thời gian di chuyển dự tính sẽ hiển thị bên cạnh.
    1. Cài đặt vận chuyển phương tiện truyền thông mặc định của bạn (Sản phẩm truyền thông) sẽ được phân chia theo hạng mục và SKU phương tiện truyền thông của bạn sẽ được chỉ định cho các mẫu tương ứng.
    2. Tài khoản của bạn sẽ được di chuyển trên tất cả cửa hàng (ví dụ: Hoa Kỳ, Canada và Mexico) nơi bạn có tài khoản.
  3. Xem lại mẫu vận chuyển của bạn cho mỗi cửa hàng cùng với thời gian vận chuyển quốc tế. Tùy thuộc vào quốc gia vận chuyển của bạn, thời gian vận chuyển để giao hàng quốc tế có thể bị điều chỉnh.
  4. Nhấp vào nút Kích hoạt. Việc kích hoạt có thể mất đến vài giờ nếu bạn có SKU phương tiện truyền thông trong tài khoản của mình, tuy nhiên điều này sẽ không ảnh hưởng đến khách hàng. Cài đặt vận chuyển hiện tại của bạn sẽ vẫn khả dụng cho đến khi hoàn tất kích hoạt.

Hủy vận chuyển

Hủy vận chuyển sẽ không được chuyển sang cài đặt vận chuyển mới. Xem Di chuyển tài khoản cùng với hủy vận chuyển để biết thêm thông tin.

Liên kết liên quan

Tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mẫu vận chuyển

Chỉ định SKU cho mẫu vận chuyển


Chuyển sang cài đặt vận chuyển mới


Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates