Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mẫu vận chuyển

Tạo một mẫu vận chuyển mới


 1. Nhập tên mẫu (ví dụ: “Miễn phí vận chuyển”).
 2. Chọn mô hình giá cho cước vận chuyển của bạn:
  1. Mỗi mục hàng / theo cân nặng, hoặc
  2. Biên độ giá

Chỉnh sửa mẫu vận chuyển hiện có

Nếu bạn cần chỉnh sửa thông tin gửi hàng từ địa chỉ cho mẫu của mình, hãy xem ở trên.

 1. Bên dưới danh sách Mẫu vận chuyển, chọn mẫu bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa mẫu ở bên phải của màn hình.
 3. Chọn khu vực bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa hoặc Thêm khu vực mới.
 4. Nhấp vào OK.
 5. Chọn Loại địa chỉ cho (các) khu vực. Xem Yêu cầu tối thiểu để biết thêm thông tin.
 6. Đặt cước vận chuyển.
  Tip: Chúng tôi khuyên bạn nên giảm tối đa cước vận chuyển của bạn. Việc cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí có thể giúp gia tăng doanh số bán hàng và cải thiện cơ hội trở thành Ưu đãi nổi bật. Ngoài ra, bạn có thể tạo nhiều quy tắc cho cùng tùy chọn vận chuyển để tùy chỉnh cài đặt theo khu vực.
 7. Lặp lại quy trình này khi cần thiết.
 8. Nhấp vào Lưu.

Xóa mẫu vận chuyển hiện có

Bạn không thể xóa mẫu vận chuyển mặc định hoặc mẫu đã di chuyển. Để xóa bất kỳ mẫu khác, hãy làm theo các bước sau.

 1. Từ menu Cài đặt, hãy nhấp vào Cài đặt vận chuyển.
 2. Trên thẻ Mẫu vận chuyển chọn một mẫu từ danh sách.
 3. Nhấp vào trình đơn thả xuống từ nút Chỉnh sửa mẫu rồi nhấp vào Xóa.
  Note: Trước tiên, bạn phải chỉ định lại Đơn vị phân loại hàng tồn kho cho một mẫu khác trước khi bạn có thể xóa mẫu. Để biết thêm, hãy tham khảo Chỉ định Đơn vị phân loại hàng tồn kho cho mẫu vận chuyển.

Xem lại những thay đổi trước đó trong mẫu vận chuyển


 1. Từ menu Cài đặt, hãy nhấp vào Cài đặt vận chuyển.
 2. Trên thẻ Mẫu vận chuyển, hãy chọn mẫu từ danh sách mẫu.
 3. Nhấp vào Lịch sử sửa đổi từ menu thả xuống ở bên phải nút Chỉnh sửa mẫu.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates