Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Amazon Handmade: Chính sách trả hàng, hoàn tiền, phí bổ sung hàng và hủy đơn hàng

Hàng trả về

Điều kiện trả hàng:

Để đảm bảo trải nghiệm nhất quán cho khách hàng, Nhà sản xuất hàng thủ công phải đáp ứng hoặc thực hiện tốt hơn so với Chính sách trả hàng của Amazon. Chính sách này quy định rằng bạn phải chấp nhận mọi yêu cầu trả hàng trong vòng ít nhất 30 ngày kể từ khách hàng nhận được lô hàng.

Không áp dụng chính sách này cho các mục hàng có các tùy chọn tùy chỉnh, trừ kích thước và màu sắc, được thiết kế, cá nhân hóa hoặc chạm khắc như đóng dấu, lồng chữ, thêu, chạm nổi, khắc axit, điêu khắc hoặc in họa tiết. Hãy vào phần Sản phẩm tùy chỉnh ở bên dưới để biết thêm chi tiết.

Bảng dưới đây cho biết ví dụ về các thông tin đăng tải và cách áp dụng chính sách trả hàng.

Chính sách trả hàng tiêu chuẩn áp dụng:

Trong ví dụ này, thông tin đăng tải không cung cấp tùy chọn tùy chỉnh và hàng trả về phải được chấp nhận trong vòng 30 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được hàng mua.

Chính sách trả hàng tiêu chuẩn áp dụng:

Trong ví dụ này, khách hàng được yêu cầu chỉ chọn kích thước và màu sắc tùy chọn và phải được chấp nhận đổi trả hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được hàng đã mua.

Note: Tùy chọn kích thước và màu sắc chỉ là ví dụ. Các tùy chọn chung khác có thể hiện hữu; ví dụ: bề mặt hoàn thiện, độ dài, hay thậm chí chọn một chữ viết tắt cho tên.
Chính sách sản phẩm Tiêu chuẩn hoặc Tùy chỉnh có thể được áp dụng đồng thời, tùy theo nội dung đặt hàng của khách hàng.

Trong ví dụ này, nếu khách hàng KHÔNG lựa chọn khắc tùy chọn, mục hàng phải được chấp nhận trong vòng 30 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được hàng đã mua.

Tuy nhiên, nếu người mua yêu cầu khắc trên mục hàng của họ, mục hàng bắt buộc phải được chấp nhận đổi trả hàng chỉ khi có lỗi sai chính tả hoặc lỗi khác về hình dáng, chữ khắc hoặc thiết kế mà không phải là lỗi của khách hàng, mục hàng đến trong trạng thái hư hỏng hoặc mục hàng có sự khác biệt đáng kể so với sản phẩm đã đặt hàng.

Sản phẩm tùy chỉnh:

Các sản phẩm tùy chỉnh được thiết kế, cá nhân hóa hoặc chạm khắc, chẳng hạn như đóng dấu, lồng chữ, thêu, chạm nổi, khắc axit, điêu khắc hoặc in họa tiết. Khiếu nại từ A – Z đối với các mục hàng này yêu cầu thông báo cho bạn rằng khách hàng muốn trả lại mục hàng trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được lô hàng. Ngoài ra:

  • Do hình dáng, chữ khắc hoặc thiết kế tùy chỉnh trên các sản phẩm này, bạn không bắt buộc phải chấp nhận đổi trả hàng trừ khi các sản phẩm bị hư hỏng/lỗi khi đến nơi hoặc khác biệt đáng kể so với sản phẩm đã đặt.
  • Nếu có lỗi chính tả hoặc lỗi về kiểu dáng, chạm khắc hoặc thiết kế do khách hàng nhầm lẫn, người bán sẽ được bảo vệ theo chính sách trả hàng của Amazon.
  • Toàn bộ bao bì sản phẩm (chẳng hạn như hộp) cũng như giấy chứng nhận xác thực, phân loại và thẩm định nếu có phải được trả lại cùng với mục hàng. Sản phẩm không có đầy đủ thẻ áp dụng đều không được chấp nhận trả hàng.

Note: Nếu bạn nhận được sản phẩm trả lại không đáp ứng các yêu cầu này, bạn không cần phải chấp nhận hàng trả về hoặc hoàn tiền cho khách hàng đối với hàng đã mua theo Chính sách trả hàng của Amazon dành cho sản phẩm có thể tùy chỉnh.

Xử lý trả hàng

Để biết thông tin liên quan đến cách quản lý hàng trả về, bao gồm hướng dẫn và Câu hỏi thường gặp, hãy vào Quản lý hàng trả về do người bán tự hoàn thiện.

Khiếu nại từ A – Z đối với các sản phẩm do Nhà sản xuất hàng thủ công bán phải tuân theo các chính sách Đảm bảo từ A đến Z tiêu chuẩn của Amazon. Tuy nhiên, các mục hàng được đặt hàng/bán với các tùy chọn tùy chỉnh, ngoại trừ kích thước và màu sắc, đều không thuộc phạm vi áp dụng của các chính sách này. Hãy vào phần Sản phẩm tùy chỉnh ở trên để biết thêm chi tiết.

Các chủ đề trợ giúp sau cung cấp thông tin bổ sung liên quan đến Khiếu nại từ A – Z tiêu chuẩn:

Chính sách bổ sung

Bạn phải cung cấp địa chỉ trả hàng tại Hoa Kỳ hoặc thanh toán phí vận chuyển hàng trả về đến một địa chỉ quốc tế, bằng cách cung cấp nhãn hàng trả lại hàng đã thanh toán hoặc hoàn phí vận chuyển hàng trả quốc tế.

Note: Bắt đầu từ ngày 25 tháng 5 năm 2021, nếu bạn đang thực hiện đơn hàng của khách hàng tại Hoa Kỳ từ bên ngoài Hoa Kỳ, bạn phải cung cấp cho Amazon địa chỉ trả hàng hợp lệ tại Hoa Kỳ (đối với các mục hàng dưới $25). Amazon sẽ sử dụng địa chỉ này để tạo nhãn hàng trả lại đã thanh toán trước cho khách hàng theo yêu cầu trả hàng đủ điều kiện. Nếu không có địa chỉ trả hàng tại Hoa Kỳ, Amazon sẽ thực hiện hoàn tiền cho khách hàng đối với hàng trả về đủ điều kiện mà không yêu cầu phải trả lại mục hàng (Hoàn tiền không cần hoàn trả hàng). Nhà cung cấp dịch vụ gửi trả quốc tế của chúng tôi trong Mạng lưới nhà cung cấp giải pháp có thể giúp bạn nếu bạn không có địa chỉ trả hàng ở địa phương. Chính sách này sẽ thay thế bất kỳ chính sách nào đối với sản phẩm tùy chỉnh.

Để biết thêm thông tin về hàng gửi trả quốc tế, hãy vào phần Thông tin quan trọng dành cho người bán quốc tế.

Nếu có tranh chấp về việc giao hàng hoặc tình trạng mục hàng nhận được hoặc nhận được sản phẩm sai, người mua sẽ được yêu cầu liên hệ với bạn để giải quyết vấn đề. Nếu vấn đề không được giải quyết trực tiếp với bạn, người mua sẽ có tùy chọn nộp Khiếu nại từ A – Z của Amazon.

  • Chính sách kéo dài thời gian trả hàng vào dịp lễ của Amazon yêu cầu các đơn hàng được vận chuyển vào những ngày quy định sẽ có thể trả lại cho đến ngày 31 tháng 1 của năm tiếp theo. Chính sách này áp dụng cho các mục hàng do bạn vận chuyển hoặc được hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA).
  • Tất cả mục hàng thủ công được vận chuyển bằng FBA hoặc Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime hiện đều đủ điều kiện được trả hàng miễn phí. Chính sách trả hàng Prime sẽ thay thế chính sách trả hàng thủ công, bất kể mục hàng có thể tùy chỉnh hay không.

Hoàn tiền

Bạn nên thực hiện hoàn tiền sau khi nhận được hàng trả về từ người mua hoặc bạn phải sắp xếp để hoàn tiền mua hàng. Bạn không cần phải hoàn tiền cho đến khi mục hàng đã được trả lại cho bạn để kiểm tra.

Note: Khung thời gian trả hàng là 30 ngày sau khi nhận được lô hàng. Tuy nhiên, quá trình giao hàng trả về có thể diễn ra lâu hơn.

Bạn có thể hoàn tiền toàn bộ hoặc một phần thông qua công cụ Quản lý đơn hàng. Hãy vào trang Tùy chọn hoàn tiền để biết thêm thông tin.

Phí bổ sung hàng

Nếu khách hàng trả lại sản phẩm, bạn có quyền tính phí bổ sung hàng dựa trên lý do trả hàng. Phí này được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá sản phẩm dựa trên Hướng dẫn tính phí bổ sung hàng.

Hủy đơn hàng

Bạn có thể quyết định các điều khoản cho phép khách hàng có thể trả lại sản phẩm hoặc hủy mục hàng được tùy chỉnh hoặc đặt riêng.

Nếu người mua yêu cầu bạn hủy đơn hàng và bạn vẫn chưa vận chuyển và xác nhận lô hàng, bạn có thể hủy đơn hàng trong phần Quản lý đơn hàng hoặc sử dụng Nguồn cấp dữ liệu về đơn hàng bị hủy.

Nếu bạn xác nhận một đơn hàng là đã vận chuyển, bạn có thể phê duyệt yêu cầu trả hàng trong Quản lý hàng đổi trả.

Xem phần Hủy đặt hàng để biết thêm chi tiết về tác động của việc hủy đơn hàng đến tình trạng tài khoản của bạn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates