Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Amazon Handmade: Hồ sơ nhà sản xuất

Hãy sử dụng trang Tạo hồ sơ để làm nơi giới thiệu bản thân và sản phẩm bạn chế tạo cho khách hàng. Thông tin bạn chia sẻ lên trang này sẽ hiển thị cho khách hàng trên Amazon và chỉ nên mô tả bạn và doanh nghiệp của bạn. Xem video này để biết cách tạo Hồ sơ nhà sản xuất của bạn.

Note: Bạn sẽ cần tạo Hồ sơ nhà sản xuất riêng biệt ở mỗi quốc gia bạn đang bán hàng. Hình ảnh hồ sơ, tên cửa hàng, hình ảnh trang chủ cửa hàng và URL dạng ngắn của bạn sẽ được điền tự động cùng với những thông tin cập nhật khác cho các trường này. Bạn chịu trách nhiệm về mọi bản dịch trong các phần Cảm hứngGiới thiệu về bạn trong hồ sơ của bạn.

Thông tin hồ sơ của bạn

Hãy cập nhật các trường sau đây:


 1. Hình ảnh hồ sơ của bạn: Tải lên hình ảnh của chính bạn hoặc hình ảnh phản ánh về bạn, thương hiệu của bạn và sản phẩm bạn sản xuất. Ảnh này phải có cạnh ngắn nhất là 200 pixel.
 2. Tên cửa hàng: Tên cửa hàng của bạn phải là duy nhất và mô tả rõ về bạn và sản phẩm của bạn.
  Note: Tên cửa hàng và URL dạng ngắn của bạn phải trùng khớp với tên hiển thị bạn đã nhập trong quá trình đăng ký và phản ánh tên cửa hàng được sử dụng trên trang web của bạn hoặc tại các hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ. Tên cửa hàng phải:
  • Xác định chính xác nhà sản xuất
  • Không gây hiểu lầm
  • Chỉ bao gồm thông tin mà nhà sản xuất có quyền sử dụng
  • Không chứa đuôi email như .com, .net, .biz.
 3. Tay nghề: Hãy cho khách hàng biết về lĩnh vực chuyên môn của bạn.
 4. Sản phẩm của bạn được sản xuất như thế nào?: Mô tả quy trình sáng tạo của bạn, bao gồm cách bạn sản xuất sản phẩm và chất liệu bạn sử dụng.
 5. Quốc gia & Mã ZIP: Hãy cho khách hàng biết nơi bạn sống. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và sẽ chỉ chia sẻ tiểu bang hoặc quốc gia của bạn.

Hình ảnh

Note: Khi tải lên hình ảnh để hiển thị trong hồ sơ nhà sản xuất của bạn, hãy đảm bảo bạn có tất cả các quyền, năng lực và quyền hạn cần thiết để sử dụng hình ảnh bạn tải lên.

Tải lên ảnh bìa gian hàng của bạn:

Ảnh bìa gian hàng xuất hiện ở đầu hồ sơ nhà sản xuất của bạn và đó là ấn tượng đầu tiên mà khách hàng có được khi truy cập vào cửa hàng của bạn.

Ảnh bìa gian hàng của bạn phải phản ánh những gì bạn đang cung cấp. Hãy cập nhật ảnh này bất cứ lúc nào. Để có kết quả tốt nhất, hình ảnh cuối cùng của bạn nên có kích thước 1200 x 350 pixel. Để tải lên ảnh bìa gian hàng:

 1. Mở Trình tạo hồ sơ cho nhà sản xuất.
 2. Nhấp vào Hình ảnh.
 3. Trong phần Ảnh bìa gian hàng, nhấp vào biểu tượng máy ảnh trên Thêm ảnh chính cho cửa hàng của bạn, chọn ảnh để tải lên từ máy tính, sau đó nhấp vào Mở để tải lên.
 4. Nhấp vào Lưu để hoàn tất.
  Note: Nếu không có sẵn ảnh bìa gian hàng, bạn có thể sử dụng một trong các hình ảnh mặc định của chúng tôi: Blackbrick, Burlap, Colorwood, Darkwood, Leather, Lightwood, Parcel, Slate, WavywoodWhitebrick.

Gắn thẻ sản phẩm trong ảnh bìa gian hàng của bạn:

Nếu bất kỳ sản phẩm nào được đăng tải có trong ảnh bìa gian hàng của bạn, bạn có thể thêm thẻ cho sản phẩm đó. Khi bạn di chuột qua thẻ, thẻ sẽ hiển thị thông tin đăng tải của sản phẩm đó mà khách hàng có thể nhấp vào. Nếu sử dụng ảnh có hình ảnh về sản phẩm của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng những sản phẩm có sức hấp dẫn rộng rãi.

Bạn có thể gắn thẻ tối đa năm ảnh khác nhau trong ảnh bìa gian hàng của mình. Để gắn thẻ ảnh:

 1. Mở Trình tạo hồ sơ cho nhà sản xuất.
 2. Nhấp vào Hình ảnh.
 3. Nhấp vào một trong các nút được đánh số bên cạnh Thêm thẻ sản phẩm.
 4. Chọn sản phẩm bạn muốn gắn thẻ.
 5. Kéo thẻ sản phẩm vào bất cứ đâu trên Ảnh bìa gian hàng của bạn.
 6. Nhấp vào Lưu để hoàn tất.

Bạn có thể cập nhật ảnh bìa và thẻ được sử dụng bất cứ lúc nào.

Hình ảnh bổ sung:

Thêm hình ảnh bổ sung về xưởng chế tạo, nơi làm việc hoặc nguồn cảm hứng của bạn là một cách hay để cho khách hàng biết thêm về bạn và hàng thủ công mỹ nghệ của bạn. Bạn có thể thêm tối đa ba hình ảnh bổ sung. Cạnh ngắn nhất của hình ảnh bổ sung phải ít nhất 500 pixel và cạnh dài nhất phải từ 1.000 đến 10.000 pixel.

Để thêm hình ảnh bổ sung:

 1. Mở Trình tạo hồ sơ cho nhà sản xuất.
 2. Nhấp vào Hình ảnh.
 3. Trong phần Hình ảnh cửa hàng bổ sung, nhấp vào biểu tượng máy ảnh, chọn ảnh để tải lên từ máy tính của bạn, sau đó nhấp vào Mở để tải lên.
 4. Nhấp vào Lưu để hoàn tất.

Thông tin khác về bạn

Hãy sử dụng phần này để cho khách hàng hoặc Amazon biết về bản thân bạn theo cách bạn muốn.


 1. Tên: Nhập tên của bạn hoặc tên bạn muốn khách hàng sử dụng khi họ tương tác với bạn.
 2. Cảm hứng: Thêm một tuyên bố truyền cảm hứng cho cửa hàng của bạn để cho khách hàng biết điều gì truyền cảm hứng cho bạn trở thành Nhà sản xuất. Tuyên bố này sẽ xuất hiện bằng phông chữ lớn ngay bên dưới ảnh bìa gian hàng của bạn.
 3. Giới thiệu về bạn: Hãy cho khách hàng biết về xuất phát điểm của bạn, bạn bắt đầu như thế nào và lĩnh vực chuyên môn của bạn. Quy trình sáng tạo của bạn như thế nào? Bạn lấy nguồn cảm hứng từ đâu?
 4. Tài khoản mạng xã hội: Nhập thông tin tài khoản mạng xã hội của bạn vào đây. Chúng tôi sẽ không công bố thông tin này cho khách hàng. Tuy nhiên, Amazon Handmade có thể sử dụng thông tin này để kết nối với bạn khi tìm kiếm người bán để làm nổi bật trong cửa hàng của chúng tôi.

Sản phẩm nổi bật

Bạn có thể chọn tối đa bốn sản phẩm để làm nổi bật trên Hồ sơ nhà sản xuất của bạn và tạo tiêu đề tùy chỉnh cho các sản phẩm đó. Ví dụ: Bạn đang có chương trình khuyến mãi? Có thể bạn muốn làm nổi bật các mục hàng đang giảm giá với tiêu đề tùy chỉnh là “Mặt hàng bán chạy” hoặc “Mặt hàng giảm giá tháng 9”.

 1. Mở Trình tạo hồ sơ cho nhà sản xuất.
 2. Nhấp vào Sản phẩm nổi bật.
 3. Nhập tiêu đề tùy chỉnh vào trường Tiêu đề tùy chỉnh. Ví dụ: Sản phẩm hàng đầu từ <Tên cửa hàng của bạn>.
 4. Trong mục Chọn sản phẩm để làm nổi bật, nhấp vào các ô được đánh số và chọn các mục hàng bạn muốn làm nổi bật.

Phát hành

Sau khi bạn đã thực hiện tất cả các bước cập nhật cho hồ sơ nhà sản xuất của mình, hãy nhấp vào Lưu & Phát hành. Hồ sơ nhà sản xuất của bạn sẽ được đăng và hiển thị cho khách hàng trên Amazon. Bạn có thể cập nhật thông tin này bất cứ lúc nào bạn muốn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates