Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Amazon Handmade: Đăng tải sản phẩm của bạn

Sau khi được phê duyệt bán hàng trên Amazon Handmade, bạn có thể đăng tải sản phẩm của mình. Nếu bạn mới sử dụng Amazon, hãy chuyển đến phần Đăng tải sản phẩm theo cách thủ công để tìm hiểu thêm hoặc nếu bạn hiểu biết về công nghệ, hãy tham khảo Amazon Handmade: Sử dụng các mẫu hàng lưu kho để tải sản phẩm lên. Nếu bạn đăng tải các sản phẩm trên Etsy và muốn chuyển sang Amazon Handmade, hãy vào Chuyển chi tiết về sản phẩm từ Etsy sang Amazon Handmade.

Nếu bạn vẫn đang bán sản phẩm trên Amazon đáp ứng các tiêu chí của Amazon Handmade, bạn có thể đăng tải lại các sản phẩm đó trong cửa hàng Handmade. Các sản phẩm này chỉ có thể được đăng tải trong một danh mục duy nhất, vì vậy, bạn phải xóa các thông tin đăng tải ban đầu và đăng tải lại những sản phẩm này trên Amazon Handmade.

Khi đăng tải lại các mục hàng trong Amazon Handmade, bạn có thể chọn sử dụng SKU người bán mới cho sản phẩm của mình hoặc xóa SKU hiện có khỏi hàng lưu kho của bạn và đợi tối đa 24 giờ để có thể tái sử dụng SKU đó. Hãy vào Dừng bán một sản phẩm để biết hướng dẫn về cách xóa thông tin đăng tải hiện có.

Nếu bạn phải tạm dừng bán các mục hàng vì có việc khẩn cấp của gia đình hoặc dự định đi nghỉ, hãy thay đổi trạng thái đăng tải sản phẩm thành Không hoạt động trong Cài đặt tạm nghỉ bán. Thao tác này sẽ xóa thông tin đăng tải tự hoàn thiện đơn hàng của bạn khỏi Amazon và kết quả tìm kiếm trong vòng một giờ. Để biết thêm thông tin, hãy vào Trạng thái đăng tải sản phẩm trong thời gian tạm nghỉ bán, ngày lễ và các trường hợp vắng mặt khác.

Note: Chúng tôi khuyến khích bạn thiết lập trang Tạo hồ sơ để khách hàng có thể tìm hiểu thêm về bạn, cách bạn tạo sản phẩm và chi tiết về tất cả thông tin đăng tải của bạn ở một nơi duy nhất.

Đăng tải sản phẩm theo cách thủ công

Để đăng tải sản phẩm theo cách thủ công, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong Seller Central, chọn Hàng lưu kho, sau đó nhấp vào Thêm một sản phẩm.
 2. Duyệt danh sách các danh mục Sản phẩm thủ công để tìm ra danh mục trùng khớp với sản phẩm bạn muốn bán, sau đó nhấp vào Chọn danh mục. Việc chọn đúng danh mục có thể giúp khách hàng tìm thấy sản phẩm của bạn dễ hơn.
 3. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin dùng để tạo thông tin đăng tải của bạn trong danh mục Amazon Handmade. Thông tin chi tiết của mỗi thẻ được liệt kê trong phần sau đây.
  • Các thẻ có dấu chấm than trong một vòng tròn màu đỏ cho biết thẻ có mục nhập bắt buộc.
  • Các trường trong một thẻ được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) là các trường yêu cầu một mục nhập.
  • Nhấp vào Chế độ xem nâng cao sẽ mở rộng lựa chọn thẻ và trường trong mỗi thẻ, cho phép bạn cung cấp thêm thông tin liên quan đến sản phẩm của bạn.
 4. Nhấp vào Lưu và kết thúc để hoàn tất quá trình đăng tải thông tin. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin cho thông tin đăng tải của mình bất cứ lúc nào.

Note: Có thể mất tối đa 24 giờ để thông tin đăng tải của bạn hiển thị. Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi tìm sản phẩm của mình, hãy truy cập Các lý do phổ biến khiến bạn không tìm thấy thông tin đăng tải về Hàng thủ công của mình.

Thẻ Thông tin quan trọng

Bên dưới là các trường bắt buộc trên thẻ này:

 • Tiêu đề sản phẩm
 • Mô tả sản phẩm
 • Tên thương hiệu
Note: Tùy thuộc vào loại sản phẩm hoặc danh mục mà bạn đăng tải, có thể có các trường bắt buộc bổ sung. Ví dụ: các danh mục Làm đẹp & Chăm sóc và Sản phẩm cho thú cưng của chúng tôi có yêu cầu đối với cả Số lượng đơn vịLoại số lượng đơn vị. Những mục này cùng với Giá tiêu chuẩn được chỉ định trong thẻ Ưu đãi sẽ hiển thị giá trên mỗi đơn vị (PPU) trên trang thông tin chi tiết. Ví dụ:
 • 4,5 lb cát vệ sinh cho mèo có giá 50,00$; hiển thị dưới dạng: 50,00$ (11,11$/lb)
 • 2 oz chất lỏng của nước hoa có giá 200,00$; hiển thị dưới dạng: 200$ (100$/oz chất lỏng)
 • 3 gói lược có giá là 6,00$, hiển thị dưới dạng 6,00$ (2,00$/đơn vị)
 • 4,5 kg cát vệ sinh cho mèo có giá 50,00 €; hiển thị là 50,00 € (11,02 €/kg)
 • 100 ml nước hoa có giá là 200,00 €, hiển thị dưới dạng 200,00 € (2 €/ml)
 • 3 gói lược có giá là 6,00 €, hiển thị dưới dạng 6,00 € (2,00 € /đơn vị)
Truy cập Yêu cầu về giá theo từng đơn vị để biết thêm chi tiết về việc thiết lập PPU.

Nhấp vào Chế độ xem nâng cao để xem các trường khác liên quan tới kích thước và màu sắc.

Thẻ Biến thể

Biến thể hoặc dòng biến thể, hay còn gọi là quan hệ sản phẩm gốc và sản phẩm biến thể, là các bộ sản phẩm có liên quan đến nhau về kích cỡ, màu sắc hoặc mùi hương. Để biết thêm thông tin về biến thể, hãy vào Tổng quan về quan hệ biến thể.

Note: Khi thêm ASIN hiện có vào một dòng biến thể, bạn phải chỉnh sửa mọi thông tin trong thẻ Từ khóaThông tin chi tiết khác của ASIN sản phẩm gốc, vì những thông tin này sẽ không được chuyển tiếp từ sản phẩm biến thể có mã nhận dạng chuẩn Amazon (ASIN) hiện có khi bạn tạo mối quan hệ giữa sản phẩm gốc và sản phẩm biến thể của mình. Sau khi tạo biến thể thành công, hãy nhớ xác nhận sản phẩm biến thể có mã nhận dạng chuẩn Amazon (ASIN) của bạn giữ lại các thông tin trong Từ khóaThông tin chi tiết khác.

Để tạo thông tin đăng tải có biến thể, hãy vào Sử dụng chức năng Thêm một sản phẩm để tạo biến thể. Để tải lên các biến thể bằng cách sử dụng thông tin hoặc dữ liệu hàng lưu kho, hãy truy cập Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên.

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng thông tin hoặc dữ liệu hàng lưu kho, hãy vào Amazon Handmade: Sử dụng các mẫu hàng lưu kho để tải sản phẩm lên.

Trình hướng dẫn thay đổi là một công cụ dùng để tạo ra một dòng biến thể mới hoặc cập nhật một dòng biến thể hiện có bằng cách kết hợp các thông tin đăng tải độc lập hiện có trong danh mục của bạn. Mặc dù chúng tôi không khuyên bạn nên sử dụng công cụ này vì UI yêu cầu nhập UPC, bạn có thể nhập 13 số không vào trường này. Để biết thêm thông tin, hãy vào Thêm biến thể bằng cách sử dụng Trình hướng dẫn thay đổi.

Khi nào tôi nên sử dụng biến thể?

Hãy vào Khi nào nên sử dụng quan hệ sản phẩm gốc và sản phẩm biến thể trong biến thể.

Note: Nếu bạn đã thiết lập các tùy chọn biến thể dưới dạng các tùy chọn tùy chỉnh (chẳng hạn như kích thước, mùi hương hoặc màu sắc), bạn không bắt buộc phải chuyển đổi các tùy chọn này thành một dòng Biến thể, nhưng có một số lợi ích khi làm như vậy:
 • Mỗi biến thể được chỉ định SKU và ASIN riêng giúp thực hiện đơn hàng dễ dàng hơn.
 • Khách hàng có thể nhanh chóng nhìn thấy các biến thể khác nhau của một sản phẩm trên trang sản phẩm của bạn.
 • Các đánh giá cho ASIN biến thể của bạn sẽ được gộp chung theo ASIN sản phẩm gốc và cải thiện khả năng hiển thị cho các sản phẩm biến thể mới hơn hoặc ít phổ biến hơn.
 • Biến thể cụ thể sẽ hiển thị trong kết quả tìm kiếm dựa trên cụm từ tìm kiếm được sử dụng. Ví dụ: Nếu bạn cung cấp một chiếc nhẫn vàng và bạc trong một dòng biến thể và một khách hàng tìm kiếm “Nhẫn vàng”, nhẫn vàng của bạn sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm

Chuyển đổi thông tin đăng tải hiện có thành thông tin đăng tải có biến thể

Note: Bạn không cần phải tạo một thông tin đăng tải mới để tạo ra một dòng biến thể. Khi sử dụng một ASIN hiện có, bạn sẽ bảo vệ lịch sử bán hàng và đánh giá, đồng thời góp phần tăng mức độ liên quan trong kết quả tìm kiếm của bạn.

Từ danh sách hàng lưu kho của bạn, hãy tìm các ASIN bạn muốn thêm vào dòng biến thể mới và lưu ý SKU. Bạn sẽ cần thông tin này sau.

 1. Trong Seller Central, chọn Danh mục, nhấp vào Thêm sản phẩm, sau đó, chọn danh mục mô tả tốt nhất sản phẩm đã chọn của bạn.
 2. Trong thẻ Thông tin quan trọng, nhập chi tiết về sản phẩm cho dòng sản phẩm mới (ví dụ: tiêu đề, mô tả sản phẩm).
 3. Trong thẻ Biến thể, chọn đặc điểm sản phẩm từ trình đơn (ví dụ: loại kim loại).
 4. Chọn tên kiểu cho mỗi sản phẩm biến thể có mã nhận dạng chuẩn Amazon (ASIN) (ví dụ: vàng, bạc, vàng hồng).
 5. Nhấp vào Thêm biến thể. Ma trận với dòng biến thể sẽ hiển thị trên màn hình.
 6. Đối với ASIN hiện có, hãy nhập SKU đã được chỉ định cho ASIN của bạn vào cột SKU người bán của ma trận biến thể. Bạn có thể tìm thấy Đơn vị phân loại hàng tồn kho trên trang Quản lý hàng lưu kho của Seller Central.
 7. Đối với sản phẩm biến thể có mã nhận dạng chuẩn Amazon (ASIN) mới, hãy nhập Đơn vị phân loại hàng tồn kho mới và chi tiết (ví dụ: điều kiện, giá cả) cho mỗi sản phẩm biến thể có mã nhận dạng chuẩn Amazon (ASIN). Bạn cũng có thể để trống trường SKU và hệ thống sẽ tự động tạo một SKU.
 8. Nhấp vào Áp dụng thay đổi.
 9. Chọn Ưu đãi từ menu trên cùng và nhập thời gian sản xuất và tùy chọn vận chuyển của bạn.
 10. Nhấp vào Lưu và kết thúc.

Có thể mất vài giờ để hoàn tất thiết lập dòng mới.

Chuyển đổi ASIN hiện có với các tùy chỉnh thành một ASIN có các biến thể

Nếu hiện bạn đang sử dụng tính năng tùy chỉnh để cung cấp cho khách hàng các tùy chọn sản phẩm khác nhau (ví dụ: kích thước, màu sắc, mùi hương), việc chuyển đổi các trường tùy chỉnh thành một dòng biến thể có thể giúp cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng và hỗ trợ bạn thực hiện đơn hàng dễ dàng hơn. Từ danh sách hàng lưu kho, hãy tìm các ASIN tùy chỉnh mà bạn muốn thêm vào dòng biến thể mới và lưu ý Đơn vị phân loại hàng tồn kho. Bạn sẽ cần thông tin này sau.

 1. Trong Seller Central, chọn Danh mục, nhấp vào Thêm sản phẩm, sau đó, chọn danh mục mô tả tốt nhất sản phẩm đã chọn của bạn.
 2. Trong thẻ Thông tin quan trọng, nhập chi tiết về sản phẩm cho dòng sản phẩm mới (ví dụ: tiêu đề, mô tả sản phẩm).
 3. Trong thẻ Biến thể, chọn đặc điểm sản phẩm từ trình đơn (ví dụ: loại kim loại).
 4. Chọn tên kiểu cho mỗi sản phẩm biến thể có mã nhận dạng chuẩn Amazon (ASIN) (ví dụ: vàng, bạc, vàng hồng).
 5. Nhấp vào Thêm biến thể. Ma trận với dòng biến thể sẽ hiển thị trên màn hình.
 6. Đối với ASIN hiện có, hãy nhập SKU đã được chỉ định cho ASIN của bạn vào cột SKU người bán của ma trận biến thể. Bạn có thể tìm thấy Đơn vị phân loại hàng tồn kho trên trang Quản lý hàng lưu kho của Seller Central.
 7. Đối với sản phẩm biến thể có mã nhận dạng chuẩn Amazon (ASIN) mới, hãy nhập Đơn vị phân loại hàng tồn kho mới và chi tiết (ví dụ: điều kiện, giá cả) cho mỗi sản phẩm biến thể có mã nhận dạng chuẩn Amazon (ASIN). Bạn cũng có thể để trống trường SKU và hệ thống sẽ tự động tạo một SKU.
 8. Nhấp vào Áp dụng thay đổi.
 9. Chọn Ưu đãi từ menu trên cùng và nhập thời gian sản xuất và tùy chọn vận chuyển của bạn.
 10. Nhấp vào Lưu và kết thúc.
 11. Để xóa các dịch vụ tùy chỉnh trên sản phẩm của bạn, hãy truy cập trang Quản lý hàng lưu kho và nhấp vào liên kết Sản phẩm tùy chỉnh ở trên cùng bên phải của trang.
 12. Tìm SKU mà bạn muốn xóa dịch vụ tùy chỉnh, nhấp vào Chỉnh sửa , sau đó nhấp vào Xóa thông tin tùy chỉnh.

Có thể mất vài giờ để hoàn tất thiết lập dòng mới.

Thẻ Ưu đãi

Các trường bắt buộc trên thẻ này là:

 • Giá tiêu chuẩn
 • Số lượng
Note: Cài đặt mặc định cho Kênh hoàn thiện đơn hàng là Do người bán hoàn thiện đơn hàng và đây sẽ là lựa chọn của bạn khi tạo thông tin đăng tải hoàn toàn mới. Sau khi đăng thông tin đăng tải, bạn có thể chuyển đổi thông tin đăng tải của mình thành Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA).

Nhấp vào Chế độ xem nâng cao để chỉ định một mẫu vận chuyển cụ thể, xác định số lượng tối đa mà một khách hàng có thể mua, ngày bán và giá cả, tùy chọn quà tặng và ngày bổ sung hàng cho các đơn hàng dự trữ.

Note: Không bắt buộc phải nhập giá vào trường Giá bán lẻ do nhà sản xuất đề xuất (MSRP) trên thẻ Ưu đãi vì các mục hàng thủ công sẽ không có trường này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng chức năng Tạo ưu đãi để quảng bá thông tin đăng tải của mình, hãy nhập giá vào trường này.

Truy cập Amazon Handmade: Các phương pháp hay nhất để hoàn thiện đơn hàng để biết thêm thông tin về việc đặt số lượng và thời gian sản xuất chính xác.

Thẻ tuân thủ

Tùy thuộc vào loại sản phẩm bạn đăng tải mà bạn có thể cần cung cấp thông tin chứng nhận bắt buộc theo luật pháp khi đăng thông tin sản phẩm. Ví dụ:

Thẻ hình ảnh

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Amazon Handmade: Phương pháp hay nhất về yêu cầu hình ảnh.

Thẻ mô tả

Các trường bắt buộc trên thẻ này là:

 • Mô tả sản phẩm
 • Tính năng chính của sản phẩm

Nhấp vào Chế độ xem nâng cao để xem các tùy chọn đối với Cảnh báo theo đạo luật cải thiện an toàn sản phẩm tiêu dùng của Hoa Kỳ (CPSIA) (nguy cơ nghẹt thở và chứa nam châm) và bất kỳ Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý nào. Để biết thêm thông tin, hãy vào Tính năng chính của sản phẩm.

Thẻ từ khóa

Có một trường bắt buộc trên thẻ này: Cụm từ tìm kiếm.

Xác định tập hợp từ khóa tìm kiếm phù hợp, những từ mà khách hàng sẽ sử dụng để tìm kiếm sản phẩm của bạn, sẽ hướng khách hàng đến thông tin đăng tải của bạn.

Để biết thêm thông tin về việc xác định từ khóa, hãy vào Sử dụng từ khóa tìm kiếm một cách hiệu quả.

Thẻ Thông tin chi tiết khác

Mặc dù bạn không phải điền vào thẻ này để đăng tải sản phẩm của mình, chúng tôi khuyên bạn nên bổ sung càng nhiều chi tiết càng tốt. Khách hàng sẽ cảm thấy tin tưởng hơn khi họ biết chính xác họ đang mua gì và điều này cũng sẽ giúp sản phẩm của bạn dễ được tìm thấy hơn.

Tại đây, bạn có cơ hội bổ sung thêm các thông tin chi tiết sẽ giúp việc tìm kiếm sản phẩm của bạn dễ dàng hơn. Sau đây là một số trường khả dụng:

 • Trọng lượng vận chuyển và đơn vị đo tương ứng: Hoàn thiện các trường này nếu bạn chọn giao hàng theo trọng lượng cho sản phẩm của mình.
 • Sản phẩm của bạn được sản xuất như thế nào?: Tập trung vào các vật liệu và quy trình dùng để chế tạo sản phẩm của bạn.
 • Sự kiện: Bạn có thể chọn đến bốn loại sự kiện cho sản phẩm của mình như một cách để hiển thị thông tin đăng tải cho khách hàng tìm kiếm theo loại sự kiện; ví dụ: sinh nhật hoặc đám cưới.
 • Sản phẩm dành cho người lớn: Nếu hình ảnh, tiêu đề sản phẩm hoặc mô tả sản phẩm có vẻ như được thiết kế để sử dụng trong hoạt động tình dục hoặc dành cho người lớn, hãy cho biết điều này bằng cách sử dụng trường Sản phẩm dành cho người lớn. Mục đích của trường này là đảm bảo các sản phẩm này không xuất hiện trong một số tính năng cá nhân hóa của chúng tôi. Hãy truy cập Sản phẩm dành cho người lớn, chính sách và hướng dẫn để biết thêm thông tin về việc bán sản phẩm dành cho người lớn.

Tùy chỉnh

Thông tin đăng tải sản phẩm tùy chỉnh tương tự như thông tin đăng tải sản phẩm thông thường, nhưng đem đến cho người mua cơ hội cá nhân hóa sản phẩm của họ, ví dụ: khắc tên trên đồ trang sức hoặc thêu chữ lồng trên áo sơ mi hoặc khăn.

Để biết thông tin chi tiết về cách bật tùy chỉnh trên thông tin đăng tải, hãy truy cập Amazon Handmade: Sản phẩm có thể tùy chỉnh.

Các câu hỏi thường gặp

Tôi có thể sao chép hoặc nhân bản thông tin đăng tải đã được tạo không?

Sau khi đã đăng tải sản phẩm, bạn có thể sao chép thông tin đăng tải đó để tạo sản phẩm mới, tương tự trong cùng danh mục. Khi thực hiện như vậy, bạn sẽ chuyển hầu hết thông tin sản phẩm để có thể dễ dàng đăng tải nhiều sản phẩm. Để sao chép thông tin đăng tải, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong Seller Central, chọn Hàng lưu kho, sau đó nhấp vào Quản lý hàng lưu kho.
 2. Cuộn qua các sản phẩm của bạn hoặc sử dụng hộp tìm kiếm để tìm thông tin đăng tải bạn muốn sao chép.
 3. Ở bên phải trang, đối với sản phẩm bạn muốn sao chép, hãy chọn Sao chép thông tin đăng tải từ menu thả xuống. Thao tác này sẽ mở công cụ Thêm một sản phẩm, trong đó hầu hết thông tin từ sản phẩm gốc, bao gồm cả thông tin tùy chỉnh, đều được sao chép cho bạn.
 4. Để hoàn thiện thông tin đăng tải mới, hãy tải lên ảnh chính trong mục Hình ảnh và cập nhật Tên sản phẩm trên trang Thông tin quan trọng.
 5. Nhấp vào Lưu và kết thúc.
Note: Hiện chúng tôi không hỗ trợ sao chép thông tin đăng tải có tùy chỉnh. Bạn có thể sao chép thông tin đăng tải của mình (các tùy chỉnh sẽ không được chuyển sang) và sau khi được tạo, hãy chọn Chỉnh sửa > Thêm/chỉnh sửa thông tin tùy chỉnh để thêm tùy chỉnh của bạn.

Tôi có thể đăng tải sản phẩm với số lượng lớn không?

Có, Amazon có các mẫu dữ liệu hàng lưu kho để tải lên thông tin sản phẩm của bạn với số lượng lớn bằng cách sử dụng tệp Excel. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Amazon Handmade: Sử dụng mẫu dữ liệu hàng lưu kho để tải lên sản phẩm.

Tôi có thể chuyển thông tin từ kênh bán hàng trực tuyến khác của tôi không?

Có, bạn có thể chuyển chi tiết về sản phẩm từ Etsy sang Amazon bằng mẫu dữ liệu hàng lưu kho. Hãy truy cập Chuyển chi tiết về sản phẩm từ Etsy sang Amazon Handmade.

Tôi có thể cung cấp nhiều SKU cho các biến thể của mình không?

Có, bạn cần bổ sung một SKU cụ thể cho mỗi biến thể vì mỗi SKU sẽ xác định một sản phẩm cụ thể. Tuy nhiên, nếu bạn không bổ sung SKU, hệ thống sẽ tạo SKU cho sản phẩm của bạn.

Tôi có thể tạo thông tin đăng tải cho phép khách hàng tùy chỉnh sản phẩm không?

Có, trang Amazon Handmade giúp bạn dễ dàng cung cấp các phiên bản sản phẩm tùy chỉnh cho khách hàng. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Amazon Handmade: Sản phẩm có thể tùy chỉnh.

Có giới hạn về số lượng biến thể có thể được tạo trong một dòng biến thể không?

Dòng biến thể với hơn 2,000 Sản phẩm biến thể có mã nhận dạng chuẩn Amazon (ASIN) sẽ không được hiển thị trên trang thông tin chi tiết.

Tôi đã tạo ra một dòng biến thể, nhưng sản phẩm biến thể có mã nhận dạng chuẩn Amazon (ASIN) hoặc đánh giá chưa được hợp nhất vào một trang thông tin chi tiết. Tôi nên làm gì?

Trong hầu hết các trường hợp, dòng biến thể và đánh giá sẽ hợp nhất vào một trang chi tiết riêng rẽ trong vòng 15 phút. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên đợi đủ 24 giờ trước khi liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng để quá trình này có thời gian hoàn thiện.

Tôi có thể thay đổi thứ tự của biến thể trên trang thông tin chi tiết của mình không?

Không, thứ tự các biến thể sẽ được tạo ra tự động và không thể thay đổi.

Tôi có thể thêm cùng một SKU vào nhiều dòng biến thể không?

Không. Các SKU là duy nhất và không thể xuất hiện trong nhiều dòng biến thể.

Sản phẩm của tôi thuộc FBA, tôi có thể đưa chúng vào các dòng biến thể không?

Có! Việc thay đổi các sản phẩm Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) từ một trang chi tiết riêng rẽ sang một nhóm biến thể không làm thay đổi ASIN hoặc Đơn vị phân loại hàng tồn kho của sản phẩm và có thể được cập nhật mà không cần loại bỏ hàng lưu kho khỏi các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC).

Tôi có thể xóa dòng biến thể bằng cách nào?

Để loại bỏ một dòng biến thể và có tất cả các sản phẩm trên các trang thông tin chi tiết riêng biệt, hãy xóa ASIN sản phẩm gốc khỏi trang Quản lý hàng lưu kho, để nguyên các sản phẩm biến thể có mã nhận dạng chuẩn Amazon (ASIN). Sau khi bạn xóa ASIN sản phẩm gốc, sản phẩm biến thể có mã nhận dạng chuẩn Amazon (ASIN) của bạn sẽ trở thành ASIN độc lập trong vòng vài giờ.

Trang thông tin chi tiết của tôi không hiển thị chính xác biến thể của tôi, nhưng biến thể hiển thị chính xác trong Seller Central. Tại sao?

Có hai nguyên nhân có thể gây ra vấn đề này:

 1. Nếu bạn không còn có Hồ sơ nhà sản xuất đang hoạt động, nhưng bạn đã từng có một hồ sơ và tạo ASIN sản phẩm gốc hoặc sản phẩm biến thể có mã nhận dạng chuẩn Amazon (ASIN) trong thời gian đó, chúng có thể được liên kết với hồ sơ đó. Bật lại Hồ sơ nhà sản xuất của bạn để hồ sơ này về trạng thái đang hoạt động. Thao tác này có thể giải quyết vấn đề của bạn trong vòng ít nhất 15 phút.
 2. Thực hiện một chỉnh sửa nhỏ cho cả ASIN sản phẩm gốc và sản phẩm biến thể có mã nhận dạng chuẩn Amazon (ASIN) để sắp xếp lại chúng thông qua hệ thống của chúng tôi. Quá trình này có thể mất đến 24 giờ.

Nếu đã hơn 24 giờ kể từ khi bạn thực hiện các thao tác này hoặc nếu bạn có nhiều ASIN cần phải sắp xếp lại, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ hàng thủ công và gửi ASIN sản phẩm gốc.

Tôi nhận thấy rằng một số dòng biến thể chứa một hình ảnh xem trước cùng với các tùy chọn biến thể trên trang thông tin chi tiết và những dòng biến thể khác thì không. Tôi có thể kích hoạt tính năng này bằng cách nào?

Tính năng “Bảng màu” đối với biến thể màu chỉ có sẵn cho các ASIN biến thể liên kết với một nhóm biến thể có tùy chọn màu trong đặc điểm sản phẩm. Nếu ASIN biến thể hiện có của bạn có tùy chọn màu trong đặc điểm sản phẩm, hãy chỉnh sửa từng sản phẩm biến thể, rồi đi đến thẻ Hình ảnh, tại đây bạn sẽ tìm thấy tùy chọn Bảng màu.

Dựa theo danh mục, có sự khác biệt nào về các biến thể không? Ví dụ, với 3P thông thường, ảnh chính đến từ sản phẩm gốc trong một số danh mục, nhưng trên những danh mục khác thì đến từ sản phẩm con.

Mỗi danh mục có các đặc điểm sản phẩm khác nhau. Ví dụ: danh mục Đồ trang sức có thể có Loại đá quý là đặc điểm sản phẩm mà bạn sẽ không tìm thấy trong danh mục Trang chủ. Sẽ không có bất kỳ sự khác biệt nào về hình ảnh giữa các danh mục.

Xếp hạng doanh số bán hàng và lịch sử có được hợp nhất theo ASIN sản phẩm gốc khi một thông tin đăng tải được thêm vào một dòng biến thể không?

Không, cả xếp hạng doanh số và lịch sử đều là dành riêng cho từng SKU riêng lẻ không thay đổi.

Có cách nào để tạm dừng thông tin đăng tải của tôi không?

Nếu cần tạm dừng thông tin đăng tải, có việc gia đình hoặc đang định đi nghỉ, bạn có thể thay đổi trạng thái thông tin đăng tải thành Không hoạt động bằng cách sử dụng cài đặt tạm nghỉ bán. Thao tác này sẽ xóa các thông tin đăng tải tự hoàn thiện đơn hàng của bạn khỏi Amazon và kết quả tìm kiếm trong vòng một giờ. Hãy truy cập Trạng thái đăng tải sản phẩm trong kỳ nghỉ, ngày lễ và các trường hợp vắng mặt khác.

Có thể sử dụng công cụ Tạo danh mục sản phẩm quốc tế với thông tin đăng tải Amazon Handmade không?

Có, bạn có thể sử dụng công cụ Tạo danh mục sản phẩm quốc tế để tạo và cập nhật ưu đãi trên tất cả các cửa hàng của Amazon Handmade. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Tạo danh mục sản phẩm quốc tế.

Thông tin đăng tải Amazon Handmade có đủ điều kiện sử dụng Giá dành cho khách hàng doanh nghiệp (B2B) không?

Có. Truy cập Tổng quan về Amazon Business để biết chi tiết về chương trình này.

Tài nguyên bổ sung để đăng tải sản phẩm thủ công của bạn

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates