Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Amazon Handmade: Phí giới thiệu

Nhà sản xuất hàng thủ công trả phí giới thiệu cho mỗi sản phẩm bán được. Phí giới thiệu có thể là tỷ lệ phần trăm cố định hoặc phí tối thiểu theo mỗi mục hàng, tùy theo giá trị nào lớn hơn. Nhà sản xuất không trả cả hai loại phí này. Đây là phí bổ sung bên cạnh các khoản phí khác (như phí FBA hoặc phí vận chuyển). Do đó, tổng phí có thể cao hơn tỷ lệ phần trăm được liệt kê dưới đây.

Phí theo tỷ lệ phần trăm cố định dựa trên tổng số tiền người mua đã trả bao gồm giá sản phẩm và mọi khoản phí vận chuyển hoặc gói quà, nhưng không bao gồm mọi khoản thuế do dịch vụ tính thuế Amazon thu.

Phí giới thiệu¹
Danh mục hàng thủ công Amazon sẽ khấu trừ theo tỷ lệ phần trăm phí giới thiệu hoặc phí giới thiệu tối thiểu cho mỗi mặt hàng áp dụng, lấy tỷ lệ lớn hơn.
Tỷ lệ phần trăm phí giới thiệu Phí giới thiệu tối thiểu áp dụng (áp dụng trên cơ sở từng mục hàng trừ khi có ghi chú khác)
Hàng thủ công: Phụ kiện 15 % 1,00 USD
Hàng thủ công: May mặc 15 % 1,00 USD
Hàng thủ công: Em bé 15 % 1,00 USD
Hàng thủ công: Làm đẹp và chăm sóc cá nhân 15 % 1,00 USD
Hàng thủ công: Trang chủ 15 % 1,00 USD
Hàng thủ công: Đồ trang sức 15 % 1,00 USD
Hàng thủ công: Sản phẩm cho thú cưng 15 % 1,00 USD
Hàng thủ công: Giày 15 % 1,00 USD
Hàng thủ công: Thể thao 15 % 1,00 USD
Hàng thủ công: Đồ chơi & Trò chơi 15 % 1,00 USD

¹Người bán trả phí giới thiệu trên từng sản phẩm bán được.

Các khoản phí giới thiệu này chỉ áp dụng cho người bán Amazon Handmade đã được phê duyệt với Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp. Nếu bạn là người bán Hàng thủ công đã được phê duyệt, nhưng chưa nâng cấp lên Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp, bạn phải chịu phí giới thiệu tiêu chuẩn của Amazon.

Note: Sau khi bạn được phê duyệt bán tại cửa hàng Amazon Handmade và được chấp thuận Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp, bạn sẽ được miễn phí Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp miễn là bạn được cho phép bán hàng trên Amazon Handmade và có các sản phẩm đủ điều kiện để bán. Để biết thêm thông tin về quyền lợi của chương trình Amazon Handmade, hãy vào Amazon Handmade.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates