Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime

Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime cho phép bạn đăng tải các sản phẩm của mình dưới dạng đủ điều kiện Prime và tự đảm nhận hoàn thiện đơn hàng. Bạn có thể hiển thị Huy hiệu chương trình Prime trên các sản phẩm bạn đã gửi trực tiếp đến khách hàng bằng dịch vụ vận chuyển trong hai ngày và vận chuyển tiêu chuẩn miễn phí (xem video). Đăng ký Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime là hoàn toàn miễn phí.

Trước khi có thể tham gia, bạn phải đáp ứng các yêu cầu hiệu suất trong thời gian dùng thử (xem video) để chứng minh bạn có thể đáp ứng những mong đợi về dịch vụ của khách hàng. Sau khi hoàn tất thời gian dùng thử thành công, bạn sẽ được tự động đăng ký tham gia chương trình.

Người bán được phê duyệt và đăng ký các sản phẩm của mình tham gia Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime sẽ có thể:

Xem thêm thông tin về các yêu cầu đủ điều kiệnyêu cầu chương trình của Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime.

Đăng ký ngay


Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime


Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates