Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chính sách bán hàng không vận chuyển

Chúng tôi không chấp nhận hình thức bán hàng không vận chuyển hoặc cho phép bên thứ ba thực hiện đơn hàng cho khách hàng thay mặt bạn trừ khi người mua biết rằng bạn là người bán trên hồ sơ. Các ví dụ sau đây về việc bán hàng không vận chuyển là vi phạm chính sách có thể dẫn đến hậu quả là hạn chế khả năng bán hàng của bạn qua Mạng lưới đơn hàng do người bán thực hiện (MFN) của Amazon:

  • Mua sản phẩm từ một nhà bán lẻ trực tuyến khác và yêu cầu nhà bán lẻ đó chuyển hàng trực tiếp cho khách hàng, nếu lô hàng không xác định bạn là người bán trên hồ sơ hoặc nếu bất kỳ ai khác ngoài bạn (kể cả nhà bán lẻ trực tuyến khác) xuất hiện trên phiếu giao hàng, hóa đơn hoặc bao bì bên ngoài, hành vi này bị nghiêm cấm và không có ngoại lệ; hoặc
  • Đơn hàng vận chuyển với phiếu giao hàng, hóa đơn, bao bì bên ngoài, hoặc thông tin khác cho biết tên người bán hoặc thông tin liên hệ khác với thông tin của bạn cũng bị nghiêm cấm.

Bất cứ khi nào khách hàng nhìn thấy bao bì, hóa đơn hoặc biên lai mà xác định người bán không phải là bạn hoặc Amazon, điều đó gây ra sự nhầm lẫn cho khách hàng về cách đơn hàng của họ đang được thực hiện và họ cần liên hệ với ai khi có bất kỳ vấn đề hoặc câu hỏi nào.

Nếu bạn có ý định thực hiện đơn hàng bằng cách sử dụng dạng bán hàng không vận chuyển, bạn phải luôn:

  • Có thỏa thuận với nhà cung cấp của bạn rằng họ sẽ xác định bạn (và không ai khác) là người bán sản phẩm của bạn trên tất cả các phiếu giao hàng, hóa đơn, bao bì bên ngoài và các thông tin khác đi kèm hoặc liên quan đến sản phẩm;
  • Loại bỏ bất kỳ phiếu giao hàng, hóa đơn, bao bì bên ngoài nào hoặc các thông tin khác xác định người bán không vận chuyển bên thứ ba trước khi vận chuyển đơn hàng;
  • Chịu trách nhiệm chấp nhận và xử lý sản phẩm khách hàng trả lại; và
Tuân thủ tất cả các điều khoản khác trong thỏa thuận của người bán và các chính sách áp dụng của Amazon.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates