Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Giá dành cho khách hàng doanh nghiệp và giảm giá khi mua số lượng lớn

Note: Các tính năng này chỉ khả dụng cho người bán tham gia Chương trình doanh nghiệp bán hàng của Amazon. Tìm hiểu thêm

Đưa ra giá dành cho khách hàng doanh nghiệp và giảm giá khi mua số lượng lớn có thể giúp bạn thu hút sự chú ý của khách hàng, đạt được sự tin tưởng của họ và có được giao dịch mua bán hàng.

Với vai trò một người bán là doanh nghiệp tại Amazon, bạn có thể đưa ra hai loại chiết khấu:

  • Giá dành cho khách hàng doanh nghiệp: Giá được chiết khấu chỉ khả dụng cho khách hàng khách hàng Amazon Business bất kể số lượng mua.
  • Giảm giá khi mua số lượng lớn: Chiết khấu theo từng hạng chỉ khả dụng cho khách hàng Amazon Business khi mua khối lượng hàng lớn hơn. Mỗi người bán xác định các hạng riêng của họ để định giá số lượng.

Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa giá dành cho khách hàng doanh nghiệp và giảm giá khi mua số lượng lớn

Bạn có thể thêm, chỉnh sửa và xóa giá dành cho khách hàng doanh nghiệp cũng như giảm giá khi mua số lượng lớn trong thông tin đăng tải của mình bằng cách sử dụng Quản lý hàng lưu kho, nguồn cấp dữ liệu hoặc tệp XML. Để tìm hiểu thêm, xem:

Bạn cũng có thể sử dụng Công cụ định giá tự động để đặt và tự động cập nhật giá dành cho khách hàng doanh nghiệp và giảm giá khi mua số lượng lớn để đáp ứng với những thay đổi trong giá tiêu chuẩn của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo quy tắc định giá dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin về chương trình doanh nghiệp bán hàng của Amazon, bao gồm các liên kết đến các câu hỏi thường gặp và thông tin khắc phục sự cố, hãy xem Tổng quan về Amazon Business. Để biết thêm các câu hỏi thường gặp về định giá dành cho khách hàng doanh nghiệp, hãy xem Câu hỏi thường gặp về định giá dành cho khách hàng doanh nghiệp và giảm giá khi mua số lượng lớn.

Xem video của chúng tôi trên Học viện nhà bán hàng để tìm hiểu thêm về định giá dành cho khách hàng doanh nghiệp và giảm giá khi mua số lượng lớn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates