Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Câu hỏi thường gặp về tài khoản hợp nhất tại Bắc Mỹ

Tài khoản hợp nhất tại Bắc Mỹ là gì?

Tài khoản hợp nhất tại Bắc Mỹ cho phép bạn chia sẻ thông tin đăng tải dễ dàng hơn và quản lý hàng lưu kho của mình một cách nhất quán ở các cửa hàng tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico của Amazon. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập mục Bán hàng trên thị trường Bắc Mỹ của Amazon.

Tôi có thể tạo thông tin đăng tải trên các cửa hàng Amazon.com, Amazon.ca và Amazon.com.mx bằng cách nào?

Nếu bạn đăng ký trên Amazon.com, Amazon.ca hoặc Amazon.com.mx, bạn có quyền tùy chọn đăng tải các sản phẩm đủ điều kiện trên cả ba cửa hàng. Để chuyển đổi cửa hàng, hãy chọn www.amazon.com, www.amazon.ca hoặc www.amazon.com.mx trong danh sách cửa hàng thả xuống ở trên cùng bên phải trong tài khoản người bán của bạn.

Làm thế nào để xác minh nếu tài khoản của tôi là tài khoản hợp nhất tại Bắc Mỹ?

Cách đơn giản nhất để xác minh một tài khoản có phải là Tài khoản hợp nhất tại Bắc Mỹ là kiểm tra xem trình chuyển đổi cửa hàng có khả dụng trong phần đầu tài khoản người bán của bạn hay không.

Tôi đã có tài khoản ở nhiều cửa hàng tại Bắc Mỹ. Tôi có thể hợp nhất các tài khoản này không?

Không. Không thể hợp nhất các tài khoản hiện có trong mỗi cửa hàng. Mỗi tài khoản bán hàng sẽ có Tài khoản hợp nhất riêng biệt.

Tôi có cần tài khoản ngân hàng địa phương ở mỗi quốc gia không?

Không. Nếu bạn đã bán hàng trên Amazon ở Hoa Kỳ, Canada hoặc Mexico, bạn có thể sử dụng tài khoản ngân hàng hiện có của mình để nhận giải ngân bằng đồng nội tệ của bạn tại quốc gia đó sử dụng Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon dành cho người bán (ACCS). Nếu bạn là người bán mới đăng ký bán hàng tại Hoa Kỳ, Canada hoặc Mexico, bạn có thể được thanh toán trực tiếp vào tài khoản ngân hàng tại quốc gia đó bằng đồng nội tệ, miễn là bạn có tài khoản ngân hàng ở một quốc gia được Amazon hỗ trợ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không muốn bán hàng trên nhiều cửa hàng?

Nếu bạn đã được nâng cấp lên Tài khoản hợp nhất và không muốn bán hàng trên một cửa hàng khác, hãy giữ nguyên trình chuyển đổi cửa hàng ở quốc gia mà bạn đã đăng ký ban đầu. Sản phẩm của bạn sẽ chỉ được đăng tải trên cửa hàng đó.

Tôi có thể nhập dữ liệu thông tin tài khoản riêng biệt cho mỗi cửa hàng (ví dụ: tài khoản cho các pháp nhân hoặc tài khoản ngân hàng khác nhau của họ) không?

Có, bạn có thể tùy chỉnh thông tin tài khoản của mình cho mỗi cửa hàng tại Bắc Mỹ. Thông tin được nhập trong quá trình đăng ký sẽ trở thành dữ liệu mặc định cho mỗi cửa hàng cho đến khi bạn cập nhật thông tin hiện tại cho từng cửa hàng. Để thay đổi thông tin tài khoản của bạn, chọn Thông tin tài khoản từ thẻ Cài đặt phía bên phải tài khoản người bán của bạn.

Tôi có thể có thông tin đăng tải sản phẩm, số lượng và giá cả cho cùng một SKU dành riêng cho cửa hàng không?

Có. Thông tin đăng tải dành riêng cho cửa hàng. Bạn có thể thay đổi thông tin đăng tải và giá của mình cho mỗi cửa hàng cho cùng một SKU.

Tôi có thể quản lý nhóm hàng lưu kho do người bán tự hoàn thiện đơn hàng bằng cách nào?

Nếu bạn tự thực hiện đơn hàng, bạn có thể chọn một trong hai cách để quản lý các nhóm hàng lưu kho của mình:

  • Bạn có thể quản lý hàng lưu kho của mình dưới dạng nhóm chung bằng cách sử dụng cùng một SKU trong mỗi cửa hàng. Nếu bạn quản lý theo cách này, hàng lưu kho sẵn có của bạn trong mỗi cửa hàng sẽ là số lượng hàng lưu kho tổng hợp trên cả ba cửa hàng.
  • Bạn có thể sử dụng SKU riêng trong từng cửa hàng, điều này sẽ cho phép bạn quản lý khả năng sẵn có của hàng lưu kho một cách riêng biệt trong từng cửa hàng.

Làm thế nào để quản lý hàng lưu kho FBA của tôi?

Người bán sử dụng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) sẽ quản lý hàng lưu kho của họ dưới dạng các nhóm riêng biệt vì các trung tâm hoàn thiện đơn hàng tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico của chúng tôi không được kết nối. Để biết thêm thông tin về việc gửi hàng lưu kho đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng tại Bắc Mỹ, hãy truy cập Tạo lô hàng với quy trình Gửi đến Amazon.

Tôi sẽ phải trả những khoản phí nào nếu bán sản phẩm bằng Tài khoản hợp nhất của mình?

Đối với tất cả các khoản phí giao dịch trên mỗi đơn vị sản phẩm, bạn sẽ thanh toán các khoản phí áp dụng cho cửa hàng mà mục hàng đã được bán. Phí đăng ký Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp hàng tháng của bạn sẽ được phân bổ cho mỗi cửa hàng tại Bắc Mỹ nơi bạn có thông tin đăng tải đang hoạt động vào ngày thanh toán hàng tháng và sẽ được giới hạn ở 39,99 USD hoặc tương đương tổng số tiền. Để biết thêm thông tin về phí đăng ký Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp, hãy truy cập Bán hàng trên Amazon Fee Schedule.

Có thể xóa SKU cùng lúc trên tất cả các cửa hàng không hay cần phải xóa riêng từng SKU?

Cả việc tạo và xóa thông tin đăng tải đều dành riêng cho cửa hàng và bạn phải xóa các ưu đãi (và Đơn vị phân loại hàng tồn kho) riêng lẻ trên mỗi cửa hàng. Đối với thông tin đăng tải do người bán tự hoàn thiện đơn hàng, hành động cài đặt số lượng về không sẽ dẫn đến việc loại bỏ thông tin đăng tải sản phẩm đó khỏi tất cả các cửa hàng.

Tài khoản hợp nhất Bắc Mỹ có giống với Tài khoản hợp nhất Châu Âu không?

Không, Tài khoản hợp nhất Bắc Mỹ chỉ khả dụng đối với người bán đã đăng ký trên Amazon.com, Amazon.ca hoặc Amazon.com.mx.

Tôi có cần phải là Người bán chuyên nghiệp để có Tài khoản hợp nhất không?

Người bán có tài khoản bán hàng chuyên nghiệp có thể sử dụng Tài khoản hợp nhất của họ để bán trên tất cả các cửa hàng tại Bắc Mỹ (Hoa Kỳ, Canada và Mexico). Tính năng này hiện không khả dụng đối với người bán có tài khoản bán hàng cá nhân.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nâng cấp lên Tài khoản bán hàng chuyên nghiệp?

Khi nâng cấp lên Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp, bạn sẽ trả phí đăng ký hàng tháng thay vì trả phí trên mỗi đơn vị sản phẩm khi bán một mục hàng. Với Tài khoản bán hàng chuyên nghiệp, bạn có quyền truy cập vào các công cụ khác như Tạo danh mục sản phẩm quốc tế và tải lên tệp có thể tải xuống cũng như có thể yêu cầu quyền truy cập vào cửa hàng Amazon.com.mx.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi hạ cấp xuống tài khoản bán hàng cá nhân?

Khi hạ cấp xuống Kế hoạch bán hàng cá nhân, bạn sẽ trả phí trên mỗi đơn vị sản phẩm khi bán một mục hàng thay vì trả phí đăng ký hàng tháng. Tài khoản Amazon.com.mx của bạn cũng sẽ bị ngừng hoạt động vì Amazon.com.mx chỉ hỗ trợ Tài khoản bán hàng chuyên nghiệp. Các tài khoản Amazon.com và Amazon.ca của bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Trước khi hạ cấp xuống tài khoản bán hàng, hãy đảm bảo bạn hoàn toàn hiểu tác động của việc hành động này đến chi phí cũng như quyền truy cập vào các công cụ của Seller Central như thế nào.

Làm cách nào để tôi có thể đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về thời gian vận chuyển quốc tế của Amazon khi vận chuyển hàng hóa đến Mexico?

Dữ liệu của chúng tôi về các đơn hàng được thực hiện bởi người bán vận chuyển từ Hoa Kỳ đến Mexico cho thấy rằng các đơn hàng được vận chuyển qua Dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ (USPS), sử dụng Correos de México/Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) để giao hàng trong phạm vi Mexico, đã không đáp ứng yêu cầu thời gian vận chuyển quốc tế của Amazon. Nhằm mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng muốn vận chuyển hàng từ Hoa Kỳ đến Mexico, chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng các hãng vận chuyển khác (ví dụ: FedEX, DHL, UPS).

Tôi có phải đăng ký tham gia chương trình Đăng ký thương hiệu Amazon riêng cho từng tài khoản bán hàng Amazon.com, Amazon.ca và Amazon.com.mx của tôi không?

Nếu bạn có Tài khoản hợp nhất Bắc Mỹ và các thương hiệu của bạn đã được chương trình Đăng ký thương hiệu Amazon phê duyệt trên Amazon.com, chúng sẽ được tự động phê duyệt trên Amazon.ca và Amazon.com.mx. Để đảm bảo thông tin đăng tải của bạn đồng bộ hóa trên các cửa hàng, vui lòng cung cấp cùng một giá trị thuộc tính chính cho ASIN đặc thù tại tất cả các cửa hàng.

Nếu bạn không có Tài khoản hợp nhất Bắc Mỹ và các thương hiệu của bạn được chương trình Đăng ký thương hiệu Amazon phê duyệt trên Amazon.com, chúng sẽ không được tự động phê duyệt trên Amazon.ca và Amazon.com.mx. Trong trường hợp này, bạn phải nộp đơn yêu cầu phê duyệt Đăng ký thương hiệu Amazon riêng cho từng cửa hàng.

Tôi có thể có nhiều liên kết tới trang chủ cửa hàng của Amazon cho các cửa hàng khác nhau trong Tài khoản hợp nhất Bắc Mỹ của tôi không?

Tùy chọn giúp tùy chỉnh liên kết trang chủ cửa hàng của Amazon sẽ chỉ xuất hiện trong cửa hàng Amazon nơi bạn đăng ký ban đầu. Ví dụ: nếu ban đầu bạn đăng ký bán hàng trên Amazon.com, liên kết trang chủ cửa hàng của Amazon.com sẽ áp dụng cho các thông tin đăng tải trên Amazon.com, Amazon.ca và Amazon.com.mx của bạn.

Tôi là người bán có trụ sở tại Hoa Kỳ muốn vận chuyển hàng hóa đến Mexico. Tôi có thể mua Dịch vụ vận chuyển đến Mexico như cách tôi đã làm với dịch vụ vận chuyển nội địa không?

Có, bạn có thể mua dịch vụ vận chuyển và dán nhãn vận chuyển từ trang Quản lý đơn hàng giống như mọi lô hàng nội địa. Để biết thêm thông tin chi, vui lòng truy cập Vận chuyển đến Mexico thông qua Mua dịch vụ vận chuyển.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates