Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Các ngày bán hàng FBA chính cho kỳ nghỉ lễ đối với Hoa Kỳ

Hãy luôn duy trì trạng thái còn hàng trong mùa bán hàng dịp lễ và đảm bảo rằng các lô hàng của bạn đến Amazon trước những ngày mua sắm quan trọng.

Đảm bảo rằng hàng lưu kho của bạn đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) tại Hoa Kỳ trước những ngày này:

  • Chương trình giảm giá Thứ Sáu đen tối và Thứ Hai điện tử: Ngày 15 tháng 11
  • Giáng sinh: Ngày 2 tháng 12

Note: Ngày được đề xuất chỉ là số liệu ước tính và có thể thay đổi.

Khi bạn chuẩn bị lô hàng, hãy nhớ thực hiện các hành động sau:

  • Kiểm tra số lượng hàng bổ sung được khuyến nghị: Ngay cả khi áp dụng giới hạn bổ sung hàng, bạn có thể vẫn còn chỗ trống cho hàng lưu kho FBA của mình dưới các hình thức lưu trữ khác nhau. Bạn có thể kiểm tra giới hạn bổ sung hàng theo hình thức lưu trữ từ Bổ sung hàng lưu kho hoặc Hàng đợi vận chuyển bằng cách mở rộng màn hình giới hạn bổ sung hàng ở cuối trang.
  • Lên kế hoạch trước cho lô hàng của bạn: Hãy dự tính đủ thời gian cho thời gian chờ hàng từ nhà cung cấp, thời gian chờ hàng từ hãng vận chuyển hoặc cả hai. Có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn để hàng lưu kho đến được các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) trong mùa lễ hội bận rộn.

Để tìm hiểu về cách chuẩn bị bán hàng cho kỳ nghỉ lễ, hãy truy cập vào Các hoạt động tốt nhất cho kỳ nghỉ lễ.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates