Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Dự kiến giao hàng cho người bán cá nhân

Người bán cá nhân dự kiến sẽ vận chuyển tất cả các đơn hàng trong vòng hai ngày làm việc* kể từ ngày Amazon cung cấp thông báo đơn hàng.

Note: Các đơn hàng được đặt với tùy chọn Vận chuyển trong hai ngày phải được giao cho khách hàng trong vòng hai ngày làm việc kể từ khi Amazon xác nhận đơn hàng. Hãy xem Yêu cầu Vận chuyển trong hai ngày để biết thêm thông tin.

Tất cả người bán cá nhân đều phải cung cấp vận chuyển tiêu chuẩn trong nước; bạn cũng có thể chọn bao gồm ưu tiên vận chuyển nhanh trong nước. Đơn đặt hàng nội địa Hoa Kỳ phải được vận chuyển đến tất cả các địa chỉ có mã bưu chính Hoa Kỳ, bao gồm địa chỉ đường phố và Hộp thư bưu chính, địa chỉ ở Alaska, Hawaii, và các khu vực chưa hợp nhất của Hoa Kỳ, cũng như địa chỉ APO và FPO.

Tiêu chuẩn nội địa

Người mua sẽ nhận được đơn đặt hàng của họ trong vòng 4-14 ngày làm việc sau khi giao hàng.

Giao nhanh trong nước

Người mua sẽ nhận được đơn đặt hàng của họ trong vòng 2-6 ngày làm việc sau khi giao hàng.

Vận chuyển nhanh và vận chuyển quốc tế cũng có thể được cung cấp cho các sản phẩm Sách, Âm nhạc, Video và DVD.

Giao nhanh trong nước

Người mua sẽ nhận được đơn đặt hàng của họ trong vòng 2-6 ngày làm việc sau khi giao hàng.

Vận chuyển nhanh chóng và vận chuyển quốc tế cũng có thể được cung cấp cho các sản phẩm Sách, Nhạc, Video, và DVD (BMVD).

Hai ngày nội địa

Người mua phải nhận được đơn đặt hàng trong vòng 2 ngày làm việc sau ngày đặt hàng, bất kể thời gian xử lý bạn đã chỉ định là như thế nào.

Tiêu chuẩn quốc tế

Người mua phải nhận được đơn đặt hàng của họ trong vòng 3-6 tuần sau khi giao hàng, mặc dù có thể mất nhiều thời gian hơn tùy thuộc vào sự chậm trễ hải quan.

Vận chuyển nhanh quốc tế

Người mua nên nhận được đơn hàng của họ trong vòng 3-7 ngày làm việc sau khi giao hàng, mặc dù nó có thể mất nhiều thời gian hơn tùy thuộc vào sự chậm trễ hải quan.

* Bao gồm các địa chỉ bảo hộ APO, FPO và Hoa Kỳ

Xem thêm

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates