Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Video, DVD và Blu-ray

Amazon giới hạn thêm người bán trong danh mục Video, DVD và Blu-ray để đảm bảo rằng khách hàng có thể tin tưởng mua sản phẩm từ tất cả người bán trên Amazon.

Note: Nội dung video của bạn phải tuân thủ các hướng dẫn về chính sách nội dung video của chúng tôi (các quy tắc này có thể thay đổi theo thời gian). Tất cả các tài liệu tham chiếu đến Video chính trong các hướng dẫn về chính sách nội dung này sẽ được hiểu là tài liệu tham chiếu đến danh mục Video, DVD và Blu-ray, nếu có liên quan. Chúng tôi có quyền đưa ra nhận định về việc nội dung có phù hợp hay không. Nhằm cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt nhất, chúng tôi có thể chọn không cung cấp nội dung của bạn hoặc hạn chế cung cấp nội dung đó. Nếu bạn không tuân thủ các hướng dẫn về chính sách nội dung này, chúng tôi cũng có thể thực hiện các hành động khắc phục, nếu thích hợp, chẳng hạn như hủy thông tin đăng tải, đình chỉ hoặc tịch thu thanh toán và loại bỏ các đặc quyền bán.

Tổng quan về quy trình nộp đơn

Hãy đọc các yêu cầu đối với đơn đăng ký trong phần dưới đây. Sau khi bạn đã xem xét các yêu cầu về danh mục, bạn có thể bắt đầu nộp đơn bằng cách nhấp vào nút Yêu cầu phê duyệt ở cuối trang.

Yêu cầu tối thiểu đối với người bán

Chỉ những người bán đáp ứng các tiêu chí sau mới đủ điều kiện nộp đơn:

  • Nếu bạn không có Tài khoản người bán chuyên nghiệp, bạn phải đồng ý nâng cấp lên Kế hoạch bán chuyên nghiệp trong vòng 30 ngày sau khi đơn đăng ký của bạn được chấp thuận
  • Tỉ lệ đơn hàng nhận phản hồi tiêu cực (ODR) từ 1% trở xuống
  • Tỷ lệ hủy đơn hàng từ 2,5% trở xuống
  • Tỷ lệ lô hàng giao trễ từ 4% trở xuống

Các chỉ số hiện tại của bạn có sẵn trong phần Hiệu suất trên tài khoản người bán của bạn.

Nếu tài khoản của bạn không đáp ứng các tiêu chí tối thiểu, đơn đăng ký của bạn sẽ bị từ chối. Thực hiện hành động khắc phục và đảm bảo các chỉ số về hiệu suất của bạn đáp ứng các tiêu chí tối thiểu trước khi hoàn tất đơn đăng ký.

Thông tin bắt buộc mà người bán phải cung cấp trong quá trình nộp đơn

Bạn sẽ cần cung cấp những thông tin sau đây như một phần của quá trình nộp đơn:

  • (Các) nguồn hàng lưu kho chính của bạn
  • Ước tính số lượng đơn vị bạn dự định bán
  • Tối thiểu 3 hóa đơn hoặc đơn đặt mua hàng từ (các) nguồn hàng lưu kho lớn nhất mang tính đại diện cho các loại mặt hàng bạn dự định bán

Chúng tôi sẽ đánh giá đơn đăng ký của bạn dựa trên thông tin bạn cung cấp.

Note: Chúng tôi sẽ xác minh mọi hóa đơn hoặc đơn đặt mua hàng mà bạn gửi. Nếu cung cấp chứng từ giả mạo, bạn sẽ mất đặc quyền bán trên Amazon.

Bước tiếp theo

Nếu bạn muốn nộp đơn và tài khoản của bạn đáp ứng các tiêu chí tối thiểu được liệt kê ở trên, hãy nhấp vào Yêu cầu phê duyệt.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates