Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Câu hỏi thường gặp về Tùy chọn dịch vụ vận chuyển cao cấp

Tôi có thể đặt thời gian xử lý cho các Tùy chọn dịch vụ vận chuyển cao cấp không?

Không. Thời gian xử lý đối với các Tùy chọn dịch vụ vận chuyển cao cấp là 0 ngày, bất kể chế độ mặc định của hệ thống là 1-2 ngày hay bất kỳ thời gian xử lý nào do người bán đặt mà bạn nhập vào hệ thống.

Nếu khách hàng đặt hàng một sản phẩm với Tùy chọn dịch vụ vận chuyển cao cấp trước thời hạn cuối cùng nhưng trạng thái đơn hàng thay đổi từ “đang chờ xử lý” thành “chưa được vận chuyển” sau thời hạn cuối cùng, thì tôi có phải chịu trách nhiệm vận chuyển sản phẩm cùng ngày không?

Bạn vẫn nên cố gắng đáp ứng các kỳ vọng giao hàng cho khách hàng. Tuy nhiên, các đơn hàng vẫn ở trạng thái “đang chờ xử lý” sau thời hạn cuối cùng sẽ nhận được ngày giao hàng dự tính mới sẽ được thông báo cho khách hàng.

Tôi hiện không đủ điều kiện cung cấp các Tùy chọn dịch vụ vận chuyển cao cấp vì mô hình kinh doanh của tôi không đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện. Tôi có thể được miễn trừ không?

Chúng tôi không cấp miễn trừ cho người bán không đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện.

Hãng vận chuyển của tôi không cung cấp thông tin theo dõi hoặc không phải là một trong những hãng vận chuyển mà Amazon chấp nhận. Tôi có thể cung cấp Tùy chọn dịch vụ vận chuyển cao cấp không?

Không. Chúng tôi chỉ hỗ trợ một số hãng vận chuyển mà chúng tôi có thể xác nhận việc theo dõi. Vui lòng truy cập trang Trợ giúp về Tùy chọn dịch vụ vận chuyển cao cấp để biết chi tiết.

Tôi là người bán quốc tế và tôi không cung cấp thông tin theo dõi do hạn chế về chi phí. Yêu cầu theo dõi 80% trên tất cả các đơn hàng, bao gồm tiêu chuẩn và giao nhanh, có áp dụng cho người bán quốc tế không?

Có. Tất cả các yêu cầu theo dõi áp dụng cho tất cả người bán tại Hoa Kỳ và quốc tế.

Dịch vụ nhận hàng của hãng vận chuyển là trước thời hạn cuối cùng đối với các Tùy chọn dịch vụ vận chuyển cao cấp. Tôi có thể thay đổi thời hạn cuối cùng không?

Bạn có thể thay đổi thời hạn cuối cùng của mình bằng cách điều hướng đến Cài đặt vận chuyển chung và nhấp vào nút Chỉnh sửa trong phần “Thời hạn cuối cùng của đơn hàng”. Bạn có thể chọn bất kỳ thời gian nào từ 11 giờ sáng đến 11 giờ tối

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates