Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Sử dụng tùy chọn xóa và thay thế

Nếu bạn quyết định thay đổi quy ước đặt tên SKU dùng để tham khảo sản phẩm của mình, bạn có thể sử dụng tùy chọn xóa và thay thế để thực hiện việc này. Nhìn chung, bạn không nên sử dụng tùy chọn xóa và thay thế để quản lý mức hàng lưu kho của mình thường xuyên. Hãy thỉnh thoảng sử dụng tùy chọn xóa và thay thế và chỉ dùng cho các trường hợp đặc biệt mà bạn cần bắt đầu từ đầu với số lượng hàng lưu kho mới hoặc cần phải thay đổi quy ước đặt tên SKU của mình.

Important: Chúng tôi khuyên bạn nên yêu cầu và tải xuống báo cáo danh mục sản phẩm đang hoạt động trước khi sử dụng tùy chọn xóa và thay thế. Báo cáo danh mục sản phẩm đang hoạt động là một cơ sở tốt để xem xét hồ sơ hàng lưu kho hiện có của bạn và cũng có thể đóng vai trò như một tệp dự phòng trong trường hợp có lỗi trong tệp mà bạn gửi khi bạn thực hiện thao tác xóa và thay thế.
Note: Khi sử dụng tùy chọn xóa và thay thế, nếu bạn có tài khoản hợp nhất Bắc Mỹ và sử dụng SKU toàn cầu để chia sẻ hàng lưu kho, việc xóa thông tin đăng tải trong một trang web Amazon cũng sẽ xóa thông tin đăng tải khỏi các trang web khác của Amazon.

Cách sử dụng tùy chọn xóa và thay thế

Tùy chọn xóa và thay thế sẽ xóa toàn bộ hàng lưu kho của bạn và thay thế bằng nội dung trong tệp mà bạn đang tải lên. Để tải lên thông tin xóa và thay thế, hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Trong Seller Central, nhấp vào thẻ Hàng lưu kho .
 2. Truy cập Thêm sản phẩm qua chức năng tải lên và nhấp vào Tải lên dữ liệu hàng lưu kho của bạn.
 3. Ở góc trên bên phải của hộp Tải tệp lên, nhấp vào liên kết Xóa và thay thế hàng lưu kho của bạn .
 4. Trong mục Xóa và thay thế hàng lưu kho của bạn, hãy kéo và thả dữ liệu hàng lưu kho. Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào Duyệt tệp và chọn tệp excel hoặc tệp văn bản phân cách bằng thẻ (*.txt) mà bạn đã tạo trước đó.
 5. Sau khi bạn chọn tệp của mình, thanh trạng thái sẽ tải từ 0 đến 100% khi xác nhận tệp.
  Note: Trạng thái xác nhận xong không đồng nghĩa với việc quá trình tải lên đã kết thúc.

  Sau khi xác nhận tệp xong, Loại tệp sẽ được tự động phát hiện trong hầu hết trường hợp, ngoại trừ công cụ nạp hàng lưu kho và các tệp không phải của Amazon. Nếu Loại tệp không được chọn tự động, hãy sử dụng menu thả xuống để chọn loại tệp của bạn.

 6. Sau khi bạn xác nhận tất cả thông tin trên trang, hãy nhấp vào Xóa và thay thế để tải lên tệp của bạn.

Khi nào cần tránh tùy chọn xóa và thay thế

Bạn không nên sử dụng tùy chọn xóa và thay thế để thay đổi SKU của mình trong hai trường hợp sau:

 • Nếu có sự chồng chéo giữa bộ SKU cũ và mới của bạn, trong đó bất kỳ SKU mới nào tham chiếu đến một sản phẩm khác với sản phẩm cũ, bạn không nên sử dụng tùy chọn xóa và thay thế.
 • Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA), bạn không nên sử dụng tùy chọn xóa và thay thế. Bạn không thể sử dụng SKU khác cho một sản phẩm được hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. Trong trường hợp này, bạn có thể tạo SKU mới cho tất cả các sản phẩm không được hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, sau đó xóa tất cả các SKU cũ.

Cụ thể, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng tính năng xóa và thay thế để thực hiện các tác vụ sau:

Tắt các ưu đãi hết hàng

Nếu bạn có hàng lưu kho lớn, bạn không nên tải lên tệp xóa và thay thế thông thường bằng dữ liệu hàng lưu kho chỉ còn chứa các sản phẩm còn hàng. Nếu tệp của bạn không chứa danh sách đầy đủ các sản phẩm mà bạn muốn cung cấp để bán, bạn có thể sẽ vô tình xóa mất thông tin đăng tải và thông tin đóng góp về dữ liệu sản phẩm đối với một số sản phẩm trong đó. Ngoài ra, thời gian xử lý của một tệp có tùy chọn xóa và thay thế có thể mất vài giờ và mức hàng lưu kho sẵn có của bạn có thể thay đổi trong thời gian đó.

Nếu một số sản phẩm của bạn hết hàng, hãy sử dụng tệp giá và số lượng để đặt mức hàng là 0. Bạn có thể sử dụng tệp này để sửa đổi tất cả các thông tin đăng tải của mình, bao gồm cả thông tin đã được gửi theo cách thủ công thông qua công cụ Thêm một sản phẩm . Đây cũng là quy trình hiệu quả hơn giúp bạn tiết kiệm thêm công sức trong việc đăng tải lại sản phẩm của bạn sau này.

Đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu sản phẩm của bạn với sản phẩm đăng tải trên Amazon

Mặc dù không được khuyến nghị, bạn có thể sử dụng tùy chọn xóa và thay thế để giữ cho các sản phẩm mà bạn đăng tải trên Amazon được đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu sản phẩm của riêng bạn. Rủi ro đối với hoạt động này là phát sinh lỗi trong dữ liệu hàng lưu kho của bạn hoặc tải lên nhầm tệp, những lỗi này có khả năng xóa toàn bộ hàng lưu kho của bạn trên Amazon. Sự cố này có thể dẫn đến việc bạn bị mất cơ hội bán hàng trong khi đăng lại thông tin sản phẩm của mình.

Important: Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên xóa hoàn toàn một sản phẩm khỏi hàng lưu kho khi bạn biết rằng bạn sẽ không bao giờ bán sản phẩm đó lần nữa. Nếu bạn chỉ tạm thời hết hàng, bạn không nên xóa sản phẩm mà hãy đặt số lượng về không (0).

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates