Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thêm dữ liệu sản phẩm vào dữ liệu hàng lưu kho của bạn

Individual sellers: Tính năng này chỉ khả dụng cho người bán có Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp. Tìm hiểu thêm bằng cách truy cập So sánh kế hoạch bán hàng.

Sau khi tải xuống dữ liệu hàng lưu kho thích hợp cho sản phẩm của mình, bạn có thể thêm dữ liệu sản phẩm của mình. Amazon sẽ sử dụng dữ liệu này để đăng tải và cung cấp các sản phẩm của bạn để bán trong danh mục Amazon.

Trước khi thêm dữ liệu sản phẩm vào dữ liệu hàng lưu kho của bạn

 • Hãy chọn dữ liệu hàng lưu kho thích hợp cho các sản phẩm của bạn. Bạn có thể tạo các mẫu hàng lưu kho tùy chỉnh dành riêng cho loại sản phẩm bạn bán. Bạn cũng có thể đăng tải thông tin cho các loại sản phẩm khác nhau trong cùng một mẫu.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo dữ liệu hàng lưu kho của bạn.

 • Tìm dữ liệu sản phẩm cho các trường bắt buộc trong dữ liệu hàng lưu kho của bạn.

  Bạn có thể kiểm tra thẻ Các định nghĩa dữ liệu trong mẫu cho các giá trị chấp nhận.

 • Cập nhật các trường được đề xuất và tùy chọn với dữ liệu sản phẩm.

  Hãy xem Cải thiện chi tiết về sản phẩm để tìm các gợi ý về cách tăng khả năng hiển thị thông tin đăng tải của bạn.

 • Đánh giá chất lượng hình ảnh sản phẩm của bạn để có thông tin đăng tải tốt hơn.

  Hãy xem Cải thiện chi tiết về sản phẩm để biết thêm thông tin về tầm quan trọng của chất lượng hình ảnh.

 • Tối ưu hóa thông tin đăng tải của bạn bằng các cụm từ tìm kiếm phù hợp cho sản phẩm của bạn.

  Hãy xem các gợi ý Tối ưu hóa thông tin đăng tải để tìm kiếm nhằm tối ưu hóa các thuật ngữ này.

Để tìm cách thêm sản phẩm bằng dữ liệu hàng lưu kho, hãy xem Thêm thông tin sản phẩm của bạn vào dữ liệu hàng lưu kho.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates