Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

So sánh và chọn phương thức đăng tải thông tin

Amazon cung cấp hai phương thức đăng tải sản phẩm của bạn: Thêm một sản phẩm và mẫu dữ liệu hàng lưu kho.

Thêm một sản phẩm Mẫu dữ liệu hàng lưu kho
Đó là gì? Công cụ thông tin đăng tải tương tác hướng dẫn bạn qua quá trình bổ sung và duy trì hàng lưu kho của bạn. Các tệp văn bản được phân cách theo thẻ bao gồm các thông tin cần thiết để đăng tải sản phẩm của bạn
Lợi ích
  • Lý tưởng cho việc thêm thông tin đăng tải tại một thời điểm và thông tin đăng tải dưới 100 sản phẩm
  • Có sẵn cho tất cả mọi người bán
  • Có sẵn cho thông tin đăng tải trong các danh mục sản phẩm được liệt kê trong Yêu cầu và hạn chế.
  • Lý tưởng cho việc thêm nhiều thông tin đăng tải cùng một lúc và thông tin đăng tải hơn 100 sản phẩm
  • Có sẵn cho người bán trong Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp
  • Dễ dàng chỉnh sửa trong Excel
  • Có thể được sử dụng để đăng tải và thêm sản phẩm
  • Mẫu tùy chỉnh cho từng danh mục sản phẩm
Tìm hiểu thêm Xem

Công cụ thêm một sản phẩm

Thêm một sản phẩm tại một thời điểm

Cách đăng tải mục hàng đầu tiên của bạn

Xem

Thêm sản phẩm của bạn sử dụng dữ liệu hàng lưu kho

Tải lên dữ liệu hàng lưu kho của bạn

Câu hỏi thường gặp về tải lên dữ liệu hàng lưu kho

Giải thích mã lỗi

Phân loại sản phẩm của bạn với Trình phân loại sản phẩm

Note: Nếu bạn đã đăng tải sản phẩm của mình, nhưng có quan ngại về cách sản phẩm xuất hiện trong danh mục Amazon, xem Thay đổi danh mục sản phẩm để biết thêm thông tin.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates