Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tổng quan về Amazon Business

Chương trình doanh nghiệp bán hàng của Amazon cho phép bạn tối ưu hóa các sản phẩm chào bán của mình để tăng doanh số bán hàng cho khách hàng doanh nghiệp.

Mặc dù khách hàng doanh nghiệp đã có thể mua sản phẩm của bạn trên trang web Amazon, Amazon Business cung cấp quyền truy cập các tính năng định giá bổ sung, hồ sơ doanh nghiệp và xây dựng thương hiệu được thiết kế để tiếp cận các chuyên gia mua sắm với số lượng ngày càng gia tăng. Các tính năng như Ưu đãi chỉ dành cho doanh nghiệp, Giá khi mua số lượng lớn và khả năng đăng tải các thông tin chứng nhận như doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp do cựu chiến binh sở hữu, ISO 9001 và các tính năng khác cung cấp cho Người bán là doanh nghiệp các công cụ để tận dụng thị trường Amazon đáng tin cậy nhằm tiếp cận những doanh nghiệp mua hàng thông minh.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn tham gia Chương trình doanh nghiệp bán hàng của Amazon?

Bạn có thể truy cập các tính năng của B2B thông qua tài khoản Seller Central hiện tại của bạn và MWS-API. Truy cập trang liên kết để biết thêm thông tin về Chương trình doanh nghiệp bán hàng của Amazon.

Người bán là doanh nghiệp có thể tận dụng lợi thế về phí giới thiệu theo bậc để áp dụng tỷ lệ phí thấp hơn khi khách hàng doanh nghiệp mua với số lượng lớn. Tìm hiểu thêm về mức phí dịch vụ Amazon Business.

Chương trình doanh nghiệp bán hàng của Amazon có các tính năng sau:

  • Giá dành cho doanh nghiệp và giảm giá khi mua số lượng lớn: các tính năng định giá và thanh toán giúp đơn giản hóa việc mua hàng từ bạn với số lượng lớn hơn.
  • Ưu đãi chỉ dành cho doanh nghiệp: khả năng cung cấp các sản phẩm dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp.
  • Báo cáo kinh doanh: truy cập một số báo cáo, bao gồm dữ liệu về thời điểm khách hàng doanh nghiệp đặt hàng và số lượng doanh nghiệp đang mua hàng từ bạn.
  • Huy hiệu có hóa đơn thuế: khả năng hiển thị các sản phẩm chào bán của bạn với khách hàng Amazon Business cao hơn khi Huy hiệu có hóa đơn thuế đặc biệt được hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm cho các sản phẩm chào bán đủ điều kiện. Chỉ có sẵn cho người bán đã kích hoạt Dịch vụ tính thuế.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates