Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Bán sản phẩm Máy ảnh và Ảnh

Người bán phải đáp ứng các yêu cầu sau đây thì mới đăng tải được sản phẩm Máy ảnh và Ảnh ban đầu không dành cho thị trường Hoa Kỳ (còn được là sản phẩm Máy ảnh và Ảnh quốc tế):

 • Amazon giả định rằng tất cả các sản phẩm được bán trong danh mục Máy ảnh và Ảnh trên Amazon.com ban đầu đều dành cho thị trường Hoa Kỳ. Người bán chịu trách nhiệm xác định rõ đây là các sản phẩm Máy ảnh và Ảnh dành cho thị trường quốc tế bằng cách thêm nguyên văn nội dung sau đây vào tiêu đề sản phẩm của tất cả các mục hàng như vậy:
  • International Version (No Warranty)
 • Cụm từ " gray market " có thể không được sử dụng để cho biết các sản phẩm ban đầu không dành cho thị trường Hoa Kỳ.
 • Các sản phẩm Máy ảnh và Ảnh quốc tế phải hỗ trợ tùy chọn ngôn ngữ tiếng Anh và bao gồm hướng dẫn từng bước bằng tiếng Anh về cách thay đổi cài đặt ngôn ngữ.
 • Tất cả sản phẩm Máy ảnh và Ảnh phải tuân thủ hướng dẫn về điều kiện của Amazon, bao gồm cả hướng dẫn chung và hướng dẫn cho danh mục Máy ảnh và Ảnh.
  Note: Đối với riêng sản phẩm Máy ảnh và Ảnh quốc tế, bạn chỉ có thể đăng tải mục hàng với tình trạng là "Mới" nếu đáp ứng các yêu cầu sau đây:
  1. Mục hàng không còn đủ điều kiện được bảo hành đầy đủ bởi nhà sản xuất tại Hoa Kỳ và dữ kiện đó phải được ghi rõ trong phần ghi chú về thông tin đăng tải.
  2. Mục hàng tuân thủ tất cả các hướng dẫn về điều kiện khác dành cho sản phẩm Máy ảnh và Ảnh "mới".
 • Tất cả sản phẩm Máy ảnh và Ảnh quốc tế phải có phích cắm tương thích với ổ cắm ở Hoa Kỳ, nếu có.
 • Tất cả sản phẩm Máy ảnh và Ảnh quốc tế phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn sản phẩm của Bắc Mỹ.
 • Trừ khi có ngoại lệ, phải có UPC cho sản phẩm thuộc tất cả các thương hiệu lớn trong danh mục Máy ảnh và Ảnh. Hãy xem phần Nếu tôi không cung cấp UPC cho một số hoặc tất cả sản phẩm thì sao?.

Bạn có thể cần xin phép để được đăng tải một số sản phẩm nhất định trong danh mục Máy ảnh và Ảnh. Hãy xem phần Danh mục và sản phẩm yêu cầu phê duyệt.

Yêu cầu đối với thông tin đăng tải gói sản phẩm

Tất cả các gói sản phẩm Máy ảnh và Ảnh phải tuân thủ Chính sách gói sản phẩm của Amazon. Ngoài ra, bạn phải tuân theo các yêu cầu cụ thể theo danh mục dưới đây:

Tiêu đề

 • Thương hiệu phải trùng khớp với thương hiệu sản phẩm chính/cơ bản; không sử dụng tên người bán làm thương hiệu gói sản phẩm.
 • Tiêu đề sản phẩm của bạn phải tuân theo quy ước đặt tên sau:

  Thương hiệu chính + Kiểu máy chính + Sản phẩm chính + " Bundle with " + Sản phẩm 2 + " , " Sản phẩm 3 + " & " Sản phẩm 4 (Màu sắc, Bao bì [nếu có])

  Ví dụ: Canon EOS Rebel T3i 18 MP CMOS Digital SLR Camera and DIGIC 4 Imaging with EF-S 18-55mm Lens Bundle with 55-250mm Lens, DSLR Case, & 32GB Memory Card

 • Độ dài tiêu đề tối đa là 150 ký tự.
 • Các gói phụ kiện thông dụng không tương thích với một kiểu máy cụ thể không được có nội dung nhiều kiểu máy trong tiêu đề.
 • Danh sách kiểu máy tương thích với các gói phụ kiện thông dụng nên được ghi trong phần chi tiết về sản phẩm, không phải tiêu đề.

  Ví dụ về tiêu đề phù hợp: 52mm Outdoor Ultimate Accessory Package for Nikon DSLR Cameras and Lenses

  Ví dụ về tiêu đề không phù hợp: 52mm Outdoor Ultimate Accessory Package for Nikon D3100, D3200, D3300, D5100, D5200, D5300 DSLR Cameras Which Have Any Of These (18-55mm, 55-200mm, 24mm f/2.8D, 28mm f/2.8D, 35mm f/1.8G, 35mm f/2.0D, 40mm f/2.8G, 50mm f/1.4D, 50mm f/1.8D & 85mm f/3.5G) Lens

Mô tả

 • Mỗi sản phẩm trong gói sản phẩm phải được xác định theo thương hiệu trong phần mô tả.
 • Mô tả sản phẩm phải nêu rõ rằng sản phẩm là một gói sản phẩm và xác định các sản phẩm trong gói sản phẩm, với các yếu tố chỉ định thích hợp như số kiểu máy, màu sắc và kích thước.

Hình ảnh

 • Hình ảnh chính của gói sản phẩm phải chứa chính xác mọi sản phẩm trong gói sản phẩm. Không được phép sử dụng hình đại diện hoặc mô tả các sản phẩm tương tự.
 • Ảnh chính phải có nền trắng tinh.
 • Hình ảnh chính không được chứa văn bản không phải là của sản phẩm, hoặc logo bổ sung, hình nền mờ hoặc hình ảnh chèn.

  Ví dụ về hình ảnh sản phẩm đúng quy định:


  Ví dụ về hình ảnh sản phẩm không phù hợp (không phải nền trắng, văn bản không phải là của sản phẩm):


Để biết thêm thông tin về việc đăng tải gói sản phẩm, hãy xem các yêu cầu chi tiết trong phần Quy cách về hàng điện tử tiêu dùng.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates