Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Hỗ trợ khách hàng và hàng trả về đối với hoạt động bán hàng quốc tế

Amazon đặt ra các tiêu chuẩn cao cho chính công ty và cho người bán khi nói tới tập trung vào khách hàng. Một trải nghiệm mua sắm tuyệt vời dành cho khách hàng bao gồm tìm kiếm và đặt mua sản phẩm một cách dễ dàng, vận chuyển nhanh chóng và miễn phí, đồng thời cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng tuyệt vời về đơn hàng và hàng trả về.

Trong phần này, chúng tôi sẽ đề cập đến hỗ trợ khách hàng và hàng khách trả lại. Như đã trình bày trong các phần trước, bạn có hai tùy chọn thực hiện đơn hàng quốc tế: bạn có thể tự thực hiện hoặc sử dụng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA). Phương thức hoàn thiện đơn hàng của bạn sẽ quyết định cách bạn cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng và xử lý hàng trả về. Hãy xem bạn có thể hỗ trợ khách hàng tuyệt vời như thế nào dựa trên các tùy chọn hoàn thiện đơn hàng bạn sử dụng.


Hỗ trợ khách hàng và hàng trả về đối với hoạt động bán hàng quốc tế


Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates