Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Gửi và hoàn thiện đơn hàng thông qua chương trình Amazon Global Selling

Đưa sản phẩm của bạn đến tay khách hàng kịp thời là một phần quan trọng trong việc tạo trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Điều này luôn đúng bất kể bạn bán hàng ở phạm vi trong nước hay quốc tế. Trong phần này, chúng tôi đề cập đến các vấn đề kỹ thuật cần xem xét khi bạn tự hoàn thiện đơn hàng và sử dụng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. Nhờ đó, bạn có thể lên kế hoạch cho chiến lược hoàn thiện đơn hàng phù hợp nhất với doanh nghiệp của mình.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates