Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thanh toán cho tài khoản toàn cầu

Khi mở tài khoản người bán Amazon mới tại thị trường mới, bạn có thể áp dụng một số cách thiết lập tài khoản để nhận tiền thanh toán. Bạn có thể sử dụng một trong các phương thức sau:

  • Sử dụng tài khoản ngân hàng tại thị trường bạn muốn đăng tải sản phẩm.
  • Sử dụng Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon
  • Sử dụng dịch vụ quy đổi tiền tệ của bên thứ ba

Sử dụng tài khoản ngân hàng tại thị trường bạn muốn bán hàng

Nếu bạn muốn duy trì mức độ kiểm soát cao đối với tài khoản tài chính của mình, bạn có thể mở tài khoản ngân hàng tại quốc gia bạn muốn bán hàng. Quy trình này thường phức tạp hơn do bạn có thể phải thành lập pháp nhân kinh doanh hợp pháp tại quốc gia đó. Do đó, hãy tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý, thuế và ngân hàng của bạn.

Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon

Nếu bạn không muốn mở tài khoản ngân hàng tại quốc gia thuộc thị trường khác của Amazon, bạn có thể chọn Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon. Với dịch vụ Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon, bạn có thể nhận tiền thanh toán trực tiếp vào tài khoản ngân hàng địa phương bằng đồng nội tệ, miễn là bạn có tài khoản ngân hàng tại quốc gia/khu vực và đơn vị tiền tệ được Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon hỗ trợ.

Cách thức hoạt động của Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon

Khi bạn nhập tài khoản ngân hàng hỗ trợ đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ của thị trường bạn đang bán hàng, bạn phải chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon để nhận các khoản thanh toán vào tài khoản ngân hàng đó. Mọi khoản giải ngân sẽ tự động chuyển đến ngân hàng địa phương của bạn bằng đồng nội tệ. Nếu bạn nhập thông tin tài khoản ngân hàng mới, bạn phải chấp nhận lại các điều khoản và điều kiện của Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon.

Cách bắt đầu sử dụng Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon

Sau khi tạo tài khoản người bán, hãy làm theo các bước sau để bắt đầu sử dụng Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon:


  1. Trên menu Cài đặt, nhấp vào Thông tin tài khoản.
  2. Trên trang Thông tin tài khoản người bán, nhấp vào nút Thông tin tài khoản ngân hàng trong mục Thông tin thanh toán.
  3. Trên trang Phương thức nhận tiền, chọn tài khoản ngân hàng hiện có từ danh sách thả xuống hoặc nhấp vào Chỉ định để đăng ký tài khoản ngân hàng mới.
  4. Chọn quốc gia bạn mở tài khoản ngân hàng trong menu thả xuống Quốc gia đặt ngân hàng.
  5. Nhập thông tin tài khoản ngân hàng của bạn, chấp nhận các điều khoản và điều kiện rồi nhấp vào nút Gửi. Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon hiện đang hoạt động trên tài khoản của bạn.

Phí sử dụng Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon

Sau khi kích hoạt Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon và có số dư dương trong tài khoản người bán, bạn có thể xem tỷ giá hối đoái hiện hành của ngày hôm đó áp dụng cho khoản tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn bằng cách nhấp vào nút Xem tỷ giá hối đoái trên trang Tóm tắt thanh toán. Tỷ giá hối đoái hiện hành bao gồm tất cả các khoản phí và lệ phí liên quan đến việc bạn sử dụng Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon.

Hyperwallet

Nếu bạn không muốn mở tài khoản ngân hàng tại quốc gia thuộc thị trường khác của Amazon hay quốc gia hoặc khu vực mà Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon hỗ trợ, bạn có thể chọn sử dụng Hyperwallet, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba cung cấp dịch vụ quy đổi tiền tệ. Hyperwallet giúp giải ngân các khoản thanh toán bằng đồng nội tệ tại quốc gia hoặc khu vực của bạn. Bạn có thể nhận doanh thu bán hàng trên Amazon vào tài khoản tiền gửi Hyperwallet, sau đó chuyển trực tiếp đến ngân hàng của bạn bằng đồng nội tệ. Tìm hiểu thêm về Sử dụng Hyperwallet với Amazon.

Note: Nếu tài khoản ngân hàng của bạn không nằm tại một trong các quốc gia hoặc khu vực mà Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon hoặc Hyperwallet hỗ trợ, Amazon sẽ không thể giải ngân các khoản thanh toán vào tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn sẽ cần mở tài khoản ngân hàng tại một trong các quốc gia hoặc khu vực Amazon hỗ trợ - có thể là tài khoản ngân hàng tại một trong các quốc gia hoặc khu vực Amazon có thị trường, tài khoản ngân hàng tại quốc gia/khu vực và đơn vị tiền tệ mà Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon hỗ trợ hoặc tạo tài khoản qua Hyperwallet hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba khác cung cấp dịch vụ quy đổi tiền tệ. Việc bạn sử dụng các dịch vụ của Hyperwallet phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Hyperwallet.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates