Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Đăng ký và khởi chạy chương trình Amazon Global Selling

Một khi bạn đã tìm ra địa điểm bạn muốn bán hàng và hiểu rõ về các loại thuế và quy định cho các thị trường mà bạn chọn, bạn có thể hoàn tất đăng ký sau vài cú nhấp. Trong phần sau đây, chúng tôi xem xét quá trình tạo tài khoản Seller Central tại các thị trường Amazon bạn đã chọn và tạo các ưu đãi sản phẩm để bắt đầu bán.

Nếu bạn đã bán hàng trên bất kỳ thị trường Amazon nào của chúng tôi, hãy truy cập trang tổng quan bán hàng toàn cầu để đăng ký và bắt đầu bán hàng trên một thị trường khác. Nếu bạn mới bán hàng trên Amazon, hãy đăng ký tài khoản Seller Central tại quốc gia mà bạn muốn bắt đầu bán bằng cách sử dụng các liên kết dưới đây:

Châu Âu Châu Á Thái Bình Dương Trung Đông và Bắc Phi Châu Mỹ
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates