Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Bắt đầu với Amazon Global Selling

Một khi bạn đã tìm ra địa điểm bạn muốn bán hàng và hiểu rõ về các loại thuế và quy định cho các thị trường mà bạn chọn, bạn có thể hoàn tất đăng ký sau vài cú nhấp. Trong phần sau đây, chúng tôi xem xét quá trình tạo tài khoản Seller Central tại các thị trường Amazon bạn đã chọn và tạo các ưu đãi sản phẩm để bắt đầu bán.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates