Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thuế và quy định đối với chương trình Amazon Global Selling

Important: Thông tin trên trang này không phải là thông tin tư vấn về thuế, pháp lý hoặc tư vấn chuyên môn khác và không được sử dụng cho các mục đích tương tự. Nếu có thắc mắc, bạn nên tham khảo ý kiến từ cố vấn chuyên môn của bạn.

Giờ đây khi bạn đã có ý tưởng về nơi bạn muốn mở rộng kinh doanh, là thời điểm cần tìm hiểu các loại thuế và quy định có thể ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của bạn đối với từng thị trường mà bạn định bán. Phần này cung cấp thông tin tổng quan theo khu vực về các loại thuế và quy định mà bạn nên biết khi bán hàng trên các thị trường khác nhau của Amazon và sử dụng nguồn lực của bên thứ ba. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến của các cố vấn thuế và quy định trước khi đưa ra quyết định về cách bạn sẽ bán hàng trên các thị trường khác.

Mỗi quốc gia đều có các yêu cầu pháp lý và yêu cầu về ngành liên quan đến việc bán sản phẩm cho người tiêu dùng. Tại thị trường chính của bạn, có thể có các luật liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, an toàn sản phẩm, môi trường và các yêu cầu hiện hành khác. Điều này cũng đúng đối với tất cả thị trường. Thực hiện nghiên cứu và hiểu về trách nhiệm của bạn. Một số điều cần xem xét là:

  • Thuế và hải quan
  • Quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể là luật SHTT hạn chế nhập khẩu song song
  • Kiểm soát xuất khẩu
  • Dấu và nhãn
  • Môi trường, sức khỏe và an toàn
  • Quy định về sản phẩm


Thuế và quy định đối với chương trình Amazon Global Selling


Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates