Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Bán ở đâu và bán gì với Amazon Global Selling

Trước khi mở rộng giao dịch bán hàng trực tuyến sang các khách hàng quốc tế, bạn nên hiểu ý nghĩa đối với doanh nghiệp của mình. Chức năng Bán ở đâu và bán gì cung cấp cho bạn các thông tin cơ bản về việc bán hàng toàn cầu trên Amazon.

Cân nhắc về sản phẩm

Khi chọn thị trường Amazon để bán, bạn sẽ cần tìm hiểu xem sản phẩm của bạn có phù hợp với quốc gia mục tiêu không. Trước hết, hãy đảm bảo rằng bạn tuân thủ tất cả luật pháp ở mỗi quốc gia. Ngoài ra, các tiêu chuẩn về sản phẩm ở các quốc gia là khác nhau. Ví dụ: Các thiết bị kỹ thuật số hoạt động từ 110-220V sử dụng đầu sạc điện hai chấu có thể không phù hợp với thị trường Vương quốc Anh nhưng lại phù hợp với Nhật Bản. Tương tự, sản phẩm giường lông vũ bạn bán thành công ở Anh có thể sẽ không bán tốt ở Hoa Kỳ vì kích thước nệm tiêu chuẩn ở mỗi quốc gia là khác nhau.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem lại các hạn chế về sản phẩm và các yêu cầu khác trong trang Thuế và quy định.

Cân nhắc về hỗ trợ ngôn ngữ

Khi bạn chuẩn bị tham gia một thị trường Amazon mới, một trong những điều bạn cần cân nhắc ban đầu là liệu doanh nghiệp của bạn có thể hoạt động bằng ngôn ngữ địa phương không. Việc sử dụng ngôn ngữ tại thị trường địa phương thành thạo là cần thiết để hỗ trợ khách hàng tại một thị trường cụ thể - đây là yêu cầu để bán hàng tại một thị trường của Amazon (FBA), trừ khi bạn sử dụng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. Việc sử dụng ngôn ngữ địa phương thành thạo cũng hữu ích khi nghiên cứu cụ thể về quốc gia và tìm hiểu cách tốt nhất để định vị sản phẩm của bạn. Bạn có thể cần sửa đổi sản phẩm hoặc thay đổi cách thức tiếp thị, nội dung hoặc cách đóng gói để đáp ứng tốt hơn nhu cầu từ khách hàng mới của bạn. Nếu không có khả năng sử dụng ngôn ngữ địa phương, bạn có thể thấy khó khăn hơn để duy trì tính cạnh tranh với những người bán trên Amazon tại địa phương.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates