Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Cửa hàng Amazon tại Bắc Mỹ

Với Tài khoản hợp nhất Bắc Mỹ, bạn có thể chuyển đổi một cách thuận tiện giữa các công cụ bán hàng trên Amazon.com, Amazon.ca và Amazon.com.mx trong Seller Central để đăng tải sản phẩm và quản lý đơn hàng tại nhiều thị trường. Bạn có tùy chọn đăng tải thông tin trong một, hai hoặc cả ba thị trường khả dụng tại Bắc Mỹ.

Tài khoản hợp nhất Bắc Mỹ cho phép bạn dễ dàng:

  • Chia sẻ thông tin đăng tải và quản lý hàng lưu kho của bạn một cách nhất quán trên các thị trường Hoa Kỳ, Canada và Mexico của Amazon
  • Theo dõi các đơn hàng trên nhiều kênh bán hàng tại Bắc Mỹ trong phần Quản lý Đơn hàng hoặc với một Báo cáo đơn hàng kết hợp
  • Truy cập các công cụ và dịch vụ để giúp bạn quản lý doanh nghiệp của mình trên các thị trường Hoa Kỳ, Canada và Mexico
  • Thanh toán một khoản phí đăng ký Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp hàng tháng cho Tài khoản hợp nhất Bắc Mỹ của bạn*
  • Cập nhật thông tin tài khoản thông qua giao diện người dùng hợp nhất
  • Nhận thanh toán cho ngân hàng địa phương của bạn bằng đồng nội tệ của bạn nhờ Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon

*Lưu ý: Phí đăng ký Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp hàng tháng được áp dụng dựa trên thị trường Amazon mà bạn đã đăng ký ban đầu. Ví dụ: nếu ban đầu bạn đăng ký bán hàng trên Amazon.com, phí đăng ký hàng tháng của bạn sẽ được liệt kê trong mục Bán hàng trên Amazon Fee Schedule trên Amazon.com.

Quản lý hàng lưu kho của bạn trong Tài khoản hợp nhất Bắc Mỹ

Khi quản lý hàng lưu kho Amazon của bạn trên các thị trường Hoa Kỳ, Canada và Mexico của Amazon, bạn cần phải hiểu sự khác biệt giữa Đơn vị phân loại hàng tồn kho (SKU) chung và SKU dành riêng cho thị trường trong Seller Central.

Đơn vị phân loại hàng tồn kho (SKU) chung

SKU chung sử dụng nhóm hàng lưu kho chung giữa Hoa Kỳ, Canada và/hoặc Mexico. Bạn có thể tạo một SKU chung bằng cách chọn "Ưu đãi hiện có" khi bạn chuyển sang tạo một ưu đãi trong Seller Central. Khi sử dụng SKU chung, tổng số lượng hàng lưu kho áp dụng cho tất cả các thị trường. Ví dụ, nếu bạn có 100 đơn vị hàng lưu kho, hệ thống sẽ hiển thị rằng có 100 đơn vị ở Hoa Kỳ, 100 đơn vị ở Canada và 100 đơn vị ở Mexico. 100 áp dụng cho cả ba quốc gia và KHÔNG cộng vào tổng số 300 đơn vị. Nếu một mục hàng được bán ở Canada, thì tất cả các thị trường sẽ hiển thị 99 đơn vị có sẵn.

Note: Giá được quản lý riêng biệt trong mỗi thị trường.

Nếu tự vận chuyển đơn hàng, bạn nên sử dụng SKU chung để quản lý hàng lưu kho trên Hoa Kỳ, Canada và/hoặc Mexico. Hàng lưu kho được hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon không đủ điều kiện để liệt kê dưới dạng SKU chung. Lưu ý rằng nếu bạn thay đổi SKU chung từ tự hoàn thiện đơn hàng thành hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến SKU trên mọi thị trường.

Nếu tự vận chuyển đơn hàng, bạn nên sử dụng SKU chung để quản lý hàng lưu kho trên Hoa Kỳ, Canada, Mexico và/hoặc Brazil. Hàng lưu kho được hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon không đủ điều kiện để liệt kê dưới dạng SKU chung. Lưu ý rằng nếu bạn thay đổi SKU chung từ tự hoàn thiện đơn hàng thành hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến SKU trên mọi thị trường.

Nếu bạn đang vận chuyển từ Hoa Kỳ đến Mexico, hãy cân nhắc những điều sau đây khi chọn hãng vận chuyển hàng hóa: Không phải tất cả các tùy chọn vận chuyển đều cung cấp dịch vụ vận chuyển nhanh mà khách hàng Amazon trên toàn thế giới mong đợi. Ví dụ: một nghiên cứu gần đây về các đơn hàng được thực hiện bởi người bán vận chuyển từ Hoa Kỳ đến Mexico cho thấy rằng khoảng 69% đơn hàng được vận chuyển qua Dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ (USPS), sử dụng Correos de México/Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) để giao hàng trong phạm vi Mexico, đã không đáp ứng yêu cầu thời gian vận chuyển quốc tế của Amazon. Để cung cấp một trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng muốn vận chuyển hàng từ Hoa Kỳ đến Mexico, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các hãng vận chuyển khác (ví dụ: FedEx, DHL, UPS).

SKU dành riêng cho thị trường

Một SKU dành riêng cho thị trường được quản lý như một nhóm hàng lưu kho cấp độ thị trường, có nghĩa là bạn sẽ quản lý các nhóm hàng lưu kho riêng biệt trên khắp Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Bạn có thể tạo một SKU dành riêng cho thị trường bằng cách chọn Ưu đãi duy nhất khi bạn chuyển sang tạo một ưu đãi trong Seller Central. Danh mục này được quản lý riêng biệt tại mỗi thị trường cho cả hàng lưu kho và giá cả.

Note: Nếu bạn muốn đăng tải một sản phẩm trên nhiều thị trường, nhưng bạn muốn tự hoàn thiện sản phẩm đó trong một trường hợp và được hoàn thiện bởi Amazon trong một trường hợp khác, thì bạn cần tạo SKU riêng biệt cho các danh mục sản phẩm tự hoàn thiện đơn hàng và được hoàn thiện bởi Amazon.

Nếu đang sử dụng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA), bạn có thể sử dụng đơn vị phân loại hàng tồn kho (SKU) dành riêng cho thị trường và quản lý hàng lưu kho của mình trong các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico theo các nhóm riêng biệt. Lưu ý rằng hàng lưu kho chuyển đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) tại Hoa Kỳ nên được vận chuyển từ phần Amazon.com của Tài khoản hợp nhất Bắc Mỹ và ngược lại cho Canada và Mexico. Ví dụ: nếu bạn có danh mục FBA trên thị trường Canada, địa chỉ “Vận chuyển từ” của bạn phải ở Canada.

Note: Khi sử dụng dữ liệu hàng lưu kho trong Tài khoản hợp nhất Bắc Mỹ, bạn cần tải lên giá trị cho số lượng các đơn vị hàng lưu kho có sẵn. Nếu cột số lượng được để trống thì hệ thống sẽ coi là “0" và sẽ thay đổi danh mục ban đầu để hiển thị “0” đơn vị có sẵn.

Xem thêm

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates