Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Nghệ thuật - Mỹ thuật

Important: Nếu bạn cung cấp sản phẩm để bán hàng trên Amazon, bạn phải tuân thủ tất cả các luật của liên bang, tiểu bang, địa phương và các chính sách hiện hành của Amazon cho các sản phẩm và thông tin đăng tải của các sản phẩm đó.

Trang này giới thiệu về các chính sách sản phẩm bị hạn chế đối với nghệ thuật trong danh mục Mỹ thuật. Xem các chính sách sản phẩm bị hạn chế đối với nghệ thuật trong danh mục Trang trí nhà cửa.

Người bán cần phải được Amazon phê duyệt trước khi đăng tải thông tin trong danh mục này. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang Trợ giúp dành cho người bán sau đây: Danh mục và Sản phẩm yêu cầu phê duyệt

Cho dù bạn đang bán một ấn bản in thạch bản, tranh sơn dầu thế kỷ 18 hay tác phẩm truyền thông hỗn hợp đương đại, dữ liệu chính xác rất quan trọng đối với khả năng khám phá và bán hàng trong danh mục Mỹ thuật của Amazon. Việc cung cấp thông tin đăng tải rõ ràng và súc tích đồng thời tuân theo định dạng nhất quán sẽ giúp truyền tải tốt hơn tới khách hàng và nâng cao khả năng khám phá nghệ thuật của bạn.

Ví dụ về thông tin đăng tải được phép

Trước khi tìm hiểu thêm về cách tối đa hóa doanh nghiệp của bạn, trước tiên hãy xác định các loại hình nghệ thuật có thể được đăng tải trong Cửa hàng mỹ thuật của Amazon:

 • Một trong những tác phẩm hội họa độc đáo, màu nước, bản vẽ và sản phẩm truyền thông hỗn hợp hai chiều
 • Bản in hoặc ảnh chụp có số lượng phát hành hạn chế đạt các yêu cầu sau:
  • Lượng phát hành từ 200 bản trở xuống
  • Ấn bản duy nhất của tác phẩm được xuất bản ở kích cỡ đó (cùng một hình ảnh cũng có thể có số lượng ấn bản lên đến 200 ở các kích cỡ khác)
  • Các bản in phải được đánh số (X/XX) và ký tên, hoặc kèm theo giấy chứng nhận tính xác thực có chữ ký của nghệ sĩ và ghi rõ số bản in (X/XX)
  • Các bằng chứng nghệ sĩ hoặc bằng chứng thử nghiệm màu (CTP) được cho phép đối với các ấn bản có số lượng dưới 200
 • Các tác phẩm bán lần hai (tác phẩm nghệ thuật có lịch sử bán hàng): Tác phẩm phải được xác thực bởi người bán; người bán phải có bằng chứng mua hàng hoặc quyền sở hữu tác phẩm và cung cấp cho người mua; thông tin đăng tải phải bao gồm nguồn gốc (có lịch sử bán hàng) thích hợp
 • Các bản in có nhãn sở hữu đủ điều kiện đăng tải trên trang web nhưng cần phải có tên nghệ sĩ, được ký tay hoặc đánh số và có số lượng ấn bản dưới 200

Ví dụ về thông tin đăng tải bị cấm

Các loại hình nghệ thuật sau đây không được hỗ trợ và có thể không được đăng tải trong cửa hàng Mỹ thuật của Amazon tại thời điểm này:

 • Tác phẩm nghệ thuật ba chiều, chẳng hạn như tác phẩm điêu khắc
 • Dệt may hoặc nghệ thuật mang tính khảo cổ hoặc nhân chủng học (ví dụ như chăn Navajo hoặc hàng dệt nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ)

Các loại tác phẩm nghệ thuật sau đây không đủ điều kiện được đăng tải trong danh mục Mỹ thuật của Amazon:

 • Tác phẩm nghệ thuật không có tên nghệ sĩ
 • Tác phẩm nghệ thuật là tác phẩm được sản xuất hàng loạt hoặc thương mại được vẽ bằng tay (còn được gọi là “vẽ trên vải bạt”)
 • Tác phẩm nghệ thuật là bản sao chép từ một tác phẩm hiện có; nghệ sĩ không có chủ ý thực hiện nhiều hơn một phiên bản của cùng một tác phẩm nghệ thuật (chẳng hạn như nghệ sĩ Edvard Munch đã thực hiện với tác phẩm The Scream) ngay cả khi tác phẩm có tên nghệ sĩ hay mặt khác, tác phẩm đáp ứng các yêu cầu trên
 • Giclée in trên vải bạt
 • Áp phích hoặc quảng cáo khuyến mãi ngay cả khi đáp ứng các yêu cầu trên
 • Tác phẩm nghệ thuật có số lượng phát hành hạn chế bao gồm bất kể hạng mục nào dưới đây:
  • Di sản được ký nhận hoặc các ấn bản di sản
  • Các ấn bản có chữ ký in sẵn
  • Hình ảnh hoặc ấn bản của tài sản sáng tạo công chúng: viết tắt là CC
  • Ấn bản có số lượng phát hành trên 200 kể cả khi đã được đánh số và ký tay hoặc mặt khác, đáp ứng các yêu cầu ở trên
  • Các ấn bản có số lượng phát hành mở, ngay cả khi đã được ký tay hoặc mặt khác, đáp ứng các yêu cầu ở trên
 • Các sản phẩm liên quan đến nghệ thuật nhưng không phải là tác phẩm nghệ thuật (ví dụ như sách viết về nghệ thuật hoặc chứa yếu tố nghệ thuật, áp phích quảng cáo tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm nghệ thuật được in trên quần áo và các tấm lót di chuột trang trí)

Các trang trợ giúp liên quan của Amazon

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates