Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thông tin đăng tải bị chặn do có thể sai giá

Khi Amazon phát hiện lỗi về giá trong các trang đăng tải sản phẩm của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và có thể vô hiệu hóa những trang đăng tải sản phẩm chịu ảnh hưởng để trải nghiệm khách hàng không trở nên tiêu cực.

Bạn có thể xác định những trang đăng tải sản phẩm bị vô hiệu hóa bằng cách sử dụng các chế độ xem sau:

  • Chọn Sửa cảnh báo về giá từ menu thả xuống Giá .
  • Sử dụng bộ lọc Vô hiệu hóa trong Quản lý hàng lưu kho.

Bạn có thể tính giá tối thiểu bằng: [Chi phí mục hàng + Chi phí Amazon + Lợi nhuận tối thiểu mong muốn].

Khắc phục sự cố về giá và các sự cố đăng tải khác

Nếu bạn không xác định được nguyên nhân sự cố về giá hoặc đăng tải, sử dụng công cụ sau:

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates