Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Bán hàng toàn cầu FBA

Qua trang này, bạn sẽ biết được dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon có thể giúp bạn mở rộng hoạt động kinh doanh trên toàn cầu như thế nào.

Có hai phương pháp bán hàng toàn cầu:

  • Chương trình Xuất khẩu FBA cho phép bạn đăng tải các sản phẩm FBA lên Amazon hoặc trang web của riêng bạn và yêu cầu Amazon xuất đơn hàng cho khách hàng ở các nước trên thế giới.
  • Chương trình Chương trình Amazon Global Selling cho phép bạn đăng tải và bán sản phẩm lên bất kỳ trang web nào của chúng tôi tại Hoa Kỳ, Đức, Vương quốc Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Canada, Úc, Singapore, Nhật Bản và Trung Đông. Bạn gửi sản phẩm đến những quốc gia bạn muốn đăng tải sản phẩm lên và các sản phẩm được hoàn thiện ngoài các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon tại những quốc gia đó. Bạn có thể sử dụng nhiều công cụ và dịch vụ khác nhau, bao gồm các công cụ đăng tải sản phẩm và Tài khoản hợp nhất Amazon.

Tìm hiểu cách thiết lập tài khoản toàn cầu Amazon


Bán hàng toàn cầu FBA


Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates