Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Yêu cầu về hàng lưu kho FBA

Trong trang này, bạn sẽ tìm hiểu về các yêu cầu đối với thông tin đăng tải, chuẩn bị và gửi hàng lưu kho FBA đến các Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.

Yêu cầu về tiêu đề sản phẩm FBA Tìm hiểu các yêu cầu để tạo tiêu đề sản phẩm phù hợp với thông tin đăng tải FBA của bạn.
Yêu cầu đối với các sản phẩm FBA được bán là hàng Mới Tìm hiểu các yêu cầu đối với sản phẩm được bán và hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon dưới dạng sản phẩm mới và những tình trạng khiến sản phẩm không được Trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) tiếp nhận.
Yêu cầu về mã vạch sản phẩm FBA Tìm hiểu về các yêu cầu đối với mã vạch nhà sản xuất, Mã vạch Amazon và Dịch vụ nhãn FBA.
Yêu cầu đóng gói và chuẩn bị sản phẩm Tìm hiểu về các yêu cầu chuẩn bị chung để gửi hàng lưu kho FBA đến các Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, cũng như các danh mục sản phẩm cụ thể cần chuẩn bị chuyên biệt.
Yêu cầu về nhãn lô hàng Tìm hiểu về các yêu cầu in và dán nhãn lô hàng vào hộp vận chuyển của bạn.
Yêu cầu về vận chuyển và chỉ đường Tìm hiểu về các yêu cầu vận chuyển cơ bản đối với cả giao hàng kiện hàng nhỏ và giao hàng lô hàng lẻ vận chuyển bằng xe tải hoặc dịch vụ vận chuyển hàng đầy xe tải đến các Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.
Giới hạn lưu trữ hàng lưu kho Tìm hiểu số lượng hàng lưu kho bạn có thể gửi đến Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon và bạn có giới hạn lưu trữ hàng lưu kho hay không.

Thông tin về nội dung thùng hàng

Tìm hiểu cách cung cấp thông tin về nội dung thùng hàng cho lô hàng của bạn gửi đến các Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates