Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Hàng lưu kho hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)

Important: Nếu bạn có Tài khoản hợp nhất Bắc Mỹ và đăng tải sản phẩm trên Amazon.com, Amazon.ca hoặc Amazon.com.mx, các sản phẩm được đăng tải để bán tại các cửa hàng đó phải được gửi đến một trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) ở quốc gia tương ứng. Để tạo lô hàng cho các cửa hàng Bắc Mỹ khác nhau, hãy chọn cửa hàng từ menu thả xuống ở phía trên bên phải của trang Seller Central trước khi bạn tạo lô hàng của mình. Để biết thông tin về việc bán hàng ngoài biên giới Bắc Mỹ, hãy vào Thông tin quan trọng cho người bán quốc tế.

Hãy sử dụng các công cụ trong tài khoản người bán của bạn để đăng tải sản phẩm, tạo kế hoạch vận chuyển hàng, gửi lô hàng, theo dõi và giám sát lô hàng của bạn và loại bỏ hàng lưu kho khỏi các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.

Quản lý hàng lưu kho FBA

Gửi hàng lưu kho đến Amazon

Note: Sau khi trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) hoặc trung tâm nhận hàng nhận được hàng lưu kho của bạn, hàng đó sẽ có sẵn để bán. Bạn có thể theo dõi trạng thái lô hàng của mình trong Hàng đợi vận chuyển khi trạng thái thay đổi theo các bước từ Đang vận chuyển thành Đã giao, Đã đăng ký, Đang nhận hàngĐã hoàn tất. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Cách Amazon nhận và lưu trữ hàng lưu kho.

Dưới đây là các tùy chọn để tạo lô hàng:

Để được giới thiệu nhanh về quy trình tạo lô hàng, theo dõi chuỗi video của Học viện nhà bán hàng bắt đầu với Cách FBA hoạt động.

Note: Theo mặc định, khi bạn tạo một quy trình làm việc, hàng lưu kho của bạn có thể được chia thành nhiều lô hàng, mỗi lô hàng được chuyển đến một trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) khác nhau. Các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) được lựa chọn dựa trên các sản phẩm bạn đang vận chuyển và nơi mà bạn gửi hàng đi. Bằng cách để hàng lưu kho được phân phối tới nhiều trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) trên toàn quốc, khách hàng mua sản phẩm của bạn có thể nhận được hàng nhanh hơn so với trường hợp hàng lưu kho của bạn được đặt ở xa hơn.

Theo dõi và đối soát các lô hàng

  • Theo dõi lô hàng của bạn: Theo dõi lô hàng của bạn đến Amazon và xem trạng thái của mỗi lô hàng trong Hàng đợi vận chuyển.
  • Đối soát lô hàng của bạn: Xác định và giải quyết bất kỳ sự sai lệch nào giữa những gì được liệt kê trong kế hoạch vận chuyển hàng của bạn và những gì trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) nhận được.
  • Khắc phục sự cố khi nhận hàng: Nhận lời khuyên khắc phục sự cố cho các lỗi nhận hàng phổ biến nhất liên quan đến lô hàng Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA).

Loại bỏ hàng lưu kho khỏi trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon

Quản lý hàng lưu kho Hoàn thiện đơn hàng đa kênh

Quản lý đơn hàng FBA

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates