Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Amazon Global Selling

Với Amazon Global Selling, bạn có thể đăng tải và bán sản phẩm của mình trên bất kỳ thị trường nào của chúng tôi ở Châu Mỹ, Châu Á và Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Âu. Amazon hiện có hơn 16 thị trường, cho phép bạn mở rộng quy mô kinh doanh của mình.

Tìm hiểu thêm về cơ hội bán hàng toàn cầu với Amazon

Nếu bạn đã bán trên bất kỳ thị trường Amazon marketplaces của chúng tôi, hãy truy cập trang tổng quan bán hàng toàn cầu để đăng ký và bắt đầu bán trên một thị trường khác. Nếu bạn mới bán hàng trên Amazon, hãy đăng ký tài khoản Seller Central tại quốc gia mà bạn muốn bắt đầu bán bằng cách sử dụng các liên kết dưới đây:

Châu Âu Châu Á và Thái Bình Dương Trung Đông và Bắc Phi Châu Mỹ

Sau khi tạo tài khoản bán hàng toàn cầu, bạn có thể liên kết tài khoản của mình trong nhiều khu vực, quản lý các ưu đãi trên các thị trường bằng cách sử dụng công cụ Tạo danh mục sản phẩm quốc tế, vận chuyển quốc tế và tùy chỉnh kế hoạch bán hàng của bạn.

Để bắt đầu, hãy xem các liên kết sau đây để tìm hiểu thêm về cách mở rộng doanh nghiệp của bạn trên toàn cầu.


Amazon Global Selling


Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates