Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Yêu cầu về tiêu đề sản phẩm Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)

Yêu cầu tiêu đề áp dụng cho tất cả các sản phẩm phi truyền thông trên tất cả các thị trường trên toàn thế giới của Amazon cho dù bạn sử dụng Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) hay Mạng lưới hoàn thiện đơn hàng bởi người bán. Amazon đề ra bốn tiêu chí chính cho các tiêu đề sản phẩm:

  1. Tiêu đề không được vượt quá 200 ký tự, bao gồm cả các khoảng trắng.
  2. Tiêu đề không được chứa các cụm từ của chương trình khuyến mãi như " free shipping ", " 100% quality guaranteed ".
  3. Tiêu đề không được chứa ký tự để trang trí như ~ ! * $ ? _ ~ { } # < > | * ; ^ ¬ ¦
  4. Tiêu đề phải chứa thông tin nhận dạng sản phẩm như " hiking boots " hoặc " umbrella ".

Việc không tuân thủ các yêu cầu này có thể khiến sản phẩm bị tịch thu trong kết quả tìm kiếm của Amazon.

Hướng dẫn thêm, bao gồm các mẹo để tối ưu hóa tiêu đề sản phẩm của bạn có sẵn trên trang yêu cầu Tiêu đề sản phẩm chính của chúng tôi.

Important: Để gửi hàng lưu kho đến Amazon, sản phẩm của bạn phải có thuộc tính thuế, hãy tìm hiểu “Yêu cầu tạo lô hàng cho Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)” cách để cập nhật.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates