Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Dịch vụ xử lý sơ bộ FBA

Sử dụng Dịch vụ xử lý sơ bộ FBA để đảm bảo rằng sản phẩm của bạn được đóng gói và chuẩn bị đúng cách để hoàn thiện đơn hàng. Đóng gói và chuẩn bị đúng cách giúp giảm chậm trễ trong thời gian nhận hàng, bảo vệ sản phẩm của bạn khi được lưu trữ trong các Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, và tạo ra trải nghiệm khách hàng tốt hơn.

Important: Chuẩn bị sản phẩm hoặc dán nhãn dự kiến, là một phần của Dịch vụ xử lý sơ bộ FBA hoặc Dịch vụ nhãn FBA, có thể khiến bạn nhận toàn bộ lô hàng chậm trễ. Tuy nhiên, chuẩn bị sản phẩm ngoài dự kiến hoặc chuẩn bị sản phẩm không phải là một phần của Dịch vụ xử lý sơ bộ FBA hoặc Dịch vụ nhãn FBA có thể khiến bạn nhận toàn bộ lô hàng chậm trễ hơn, lên đến 48 giờ.

Nếu bạn sử dụng Dịch vụ xử lý sơ bộ FBA, Amazon sẽ chuẩn bị các sản phẩm đủ điều kiện của bạn và thu một khoản phí cho mỗi đơn vị sản phẩm. Sau khi kích hoạt dịch vụ, bạn có thể chọn bạn hoặc Amazon sẽ chuẩn bị các sản phẩm mà bạn gửi đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng. Khi bạn xây dựng kế hoạch vận chuyển, chúng tôi sẽ cung cấp bản ước tính phí dịch vụ chuẩn bị dựa trên các dịch vụ dự kiến cho các sản phẩm đã chọn.

Note: Nếu sản phẩm của bạn được phân loại là hàng dễ vỡ, đồ thủy tinh hoặc hàng sắc nhọn, các sản phẩm này phải được đóng gói để đảm bảo không bị hư hại trong quá trình vận chuyển và được nhân viên của chúng tôi xử lý an toàn.

Các tiêu chuẩn tối thiểu

 • Tình trạng: Bất kỳ tình trạng nào (mới, đã qua sử dụng, sưu tầm, tân trang)
 • Loại sản phẩm: Bất kỳ loại sản phẩm nào (phương tiện truyền thông và phi truyền thông)
 • ASIN: Mỗi đơn vị phải có mã vạch có thể quét được (ISBN, UPC, EAN, hoặc JAN). Không được đục lỗ, đánh dấu, che phủ hoặc che khuất mã vạch trên đơn vị.

Nếu bạn đăng ký sử dụng Dịch vụ xử lý sơ bộ FBA

 • Đối với các sản phẩm được Amazon chuẩn bị, bạn sẽ phải trả phí Dịch vụ xử lý sơ bộ FBA áp dụng dựa trên các dịch vụ được cung cấp (xem bảng bên dưới). Các dịch vụ chuẩn bị mà chúng tôi cung cấp cho sản phẩm của bạn được thực hiện theo quyết định riêng của Amazon.
 • Các sản phẩm kích thước Tiêu chuẩn và Quá khổ được áp dụng các khoản phí riêng.
 • Các đơn vị đủ điều kiện của bạn có thể được chia thành nhiều lô hàng.
 • Nếu Amazon chuẩn bị sản phẩm cho bạn, Dịch vụ nhãn FBA có thể được tự động áp dụng cho một số sản phẩm nhất định. Sau đó, bạn sẽ bị tính phí trên mỗi đơn vị sản phẩm áp dụng.

Kích hoạt Dịch vụ xử lý sơ bộ FBA

Để kích hoạt tính năng Dịch vụ xử lý sơ bộ FBA, thực hiện các bước sau khi tạo kế hoạch vận chuyển:

 1. Chọn một sản phẩm mà bạn muốn Amazon chuẩn bị.
 2. Chọn Amazon trong trường Ai chuẩn bị?.

Chọn người chuẩn bị sản phẩm

Note: Nếu bạn sử dụng tính năng Gửi đến Amazon cho các lô hàng, hãy truy cập vào mục Tạo lô hàng với tính năng Gửi đến Amazon để biết thông tin về chuẩn bị và dán nhãn.

Nếu bạn sử dụng tính năng Gửi/bổ sung hàng lưu kho cho các lô hàng, sau khi kích hoạt Dịch vụ xử lý sơ bộ FBA, bạn có thể chọn Amazon hoặc bạn sẽ chuẩn bị từng sản phẩm đủ điều kiện bằng cách làm theo các bước dưới đây trên thẻ Chuẩn bị sản phẩm .

Bạn cũng có thể chọn người chuẩn bị sản phẩm theo mặc định trong trang thiết lập FBA. Thay đổi chế độ mặc định không ảnh hưởng đến các lô hàng đã tạo trước đó hoặc bất kỳ tùy chọn chuẩn bị nào bạn đã xác định cho các mục hàng cụ thể.

Đối với các sản phẩm có hướng dẫn chuẩn bị

Đối với mỗi sản phẩm đủ điều kiện được đăng tải trên thẻ Chuẩn bị sản phẩm trong Gửi/Bổ sung hàng lưu kho, chọn một trong số các lựa chọn dưới đây trong trường Ai chuẩn bị?:

 • Amazon nếu bạn muốn Amazon chuẩn bị sản phẩm
 • Người bán nếu bạn muốn tự chuẩn bị sản phẩm

Amazon sẽ là lựa chọn mặc định cho các sản phẩm có hướng dẫn chuẩn bị.

Đối với các sản phẩm không có hướng dẫn chuẩn bị

Các sản phẩm không có hướng dẫn chuẩn bị vẫn có thể có các yêu cầu về đóng gói và chuẩn bị sản phẩm. Đối với các sản phẩm này, Chọn danh mục sẽ xuất hiện trong cột Hướng dẫn chuẩn bị trên thẻ Chuẩn bị sản phẩm. Nếu bạn muốn Amazon chuẩn bị các sản phẩm này, thực hiện các bước sau:


 1. Nhấp vào Chọn danh mục từ cột Hướng dẫn chuẩn bị .
 2. Trong cửa sổ bật lên, chọn danh mục phù hợp nhất với sản phẩm của bạn từ danh sách thả xuống Danh mục chuẩn bị. Hoặc chọn Không chuẩn bị nếu bạn cho rằng không cần chuẩn bị.1
 3. Chọn Amazon trong cột Ai chuẩn bị?.

Nếu bạn không thực hiện theo các bước này hoặc nếu bạn chọn Thương nhân trong cột Ai chuẩn bị?, bạn phải chịu trách nhiệm chuẩn bị các sản phẩm này.

1 Để biết thêm thông tin, hãy tải xuống Cách chuẩn bị sản phẩm và truy cập Yêu cầu đóng gói và chuẩn bị sản phẩm.

Chọn người dán nhãn sản phẩm

Sau khi xác định được người sẽ chuẩn bị sản phẩm, trên thẻ Dán nhãn sản phẩm, bạn có thể chọn Amazon hoặc bạn sẽ dán nhãn cho từng đơn vị sản phẩm.

Bạn cũng có thể chọn người dán nhãn sản phẩm của mình theo mặc định trong phần thiết lập FBA. Thay đổi chế độ mặc định không ảnh hưởng đến các lô hàng đã tạo trước đó hoặc bất kỳ tùy chọn nhãn nào bạn đã xác định cho các mục hàng cụ thể.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Dịch vụ nhãn FBA.

Phí Dịch vụ xử lý sơ bộ FBA

Phí trên mỗi đơn vị Kích cỡ tiêu chuẩn Quá khổ
Danh mục chuẩn bị* Chuẩn bị Dán nhãn Tổng cộng Chuẩn bị Dán nhãn Tổng cộng
Hàng dễ vỡ/đồ thủy tinh
 • Màng xốp hơi
 • Dán nhãn
$0,80 $0,55 $1,35 $1,60 $0,55 $2,15
Chất lỏng
 • Đóng gói bằng túi
 • Dán nhãn (không bắt buộc)
$0,70 $0,55** $0,70 đến $1,25 $1,40 $0,55** $1,40 đến $1,95
Hàng may mặc, vải, vải lông và vải dệt
 • Đóng gói bằng túi
 • Dán nhãn (không bắt buộc)
$0,70 $0,55** $0,70 đến $1,25 $1,40 $0,55** $1,40 đến $1,95
Sản phẩm dành cho trẻ em
 • Đóng gói bằng túi
 • Dán nhãn (không bắt buộc)
$0,70 $0,55** $0,70 đến $1,25 $1,40 $0,55** $1,40 đến $1,95
Hàng sắc nhọn
 • Màng xốp hơi
 • Dán nhãn
$0,80 $0,55 $1,35 $1,60 $0,55 $2,15
Hàng kích cỡ nhỏ
 • Đóng gói bằng túi
 • Dán nhãn
$0,70 $0,55 $1,25 không áp dụng không áp dụng không áp dụng
Sản phẩm dành cho người lớn
 • Đóng gói bằng túi (màu đen hoặc mờ đục)
 • Dán nhãn
$1,00 $0,55 $1,55 $2,00 $0,55 $2,55
Dạng bột, viên và dạng hạt
 • Đóng gói bằng túi
 • Dán nhãn (không bắt buộc)
$0,70 $0,55** $0,70 đến $1,25 $1,40 $0,55** $1,40 đến $1,95
Bao bì đục lỗ
 • Đóng gói bằng túi
 • Dán nhãn (không bắt buộc)
$0,70 $0,55** $0,70 đến $1,25 $1,40 $0,55** $1,40 đến $1,95

Bán theo bộ

 • Đóng gói bằng túi
 • Dán nhãn
$0,70 $0,55 $1,25 $1,40 $0,55 $1,95

*Cuối cùng, Amazon sẽ thu phí các dịch vụ đóng gói bổ sung này: đóng hộp, loại bỏ móc treo, đóng thành bộ và dán nhãn tránh lọt khí và dán nhãn theo bộ.

*Dịch vụ nhãn FBA là không bắt buộc. Tất cả các sản phẩm phải có nhãn có thể quét được, có thể nhìn thấy nhãn này sau khi đã hoàn tất xử lý sơ bộ. Amazon có thể xác minh trọng lượng và kích cỡ của sản phẩm bằng các mẫu đại diện. Thông tin của chúng tôi về trọng lượng và kích cỡ của sản phẩm sẽ được sử dụng để tính phí nếu thông tin này khác với thông tin của bạn.

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể thay đổi thông tin về trọng lượng và kích cỡ của sản phẩm để thể hiện kích cỡ được cập nhật. Phí dựa trên trọng lượng và kích cỡ của sản phẩm sẽ được tính sử dụng thông tin của chúng tôi về trọng lượng và kích cỡ của sản phẩm đó tại thời điểm tính phí.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates